Dimarts, desembre 5, 2023

La revista es Saig d’Algaida

Portada numero 0

“Es saig. Bolletí de l’Obra Cultural d’Algaida. Dipòsit legal PM–495. Número 0. Desembre de 1980”. Aquesta era la breu capçalera amb què la revista d’Algaida es presentava als seus lectors ara ja fa més de quaranta anys. Una senzilla publicació de tan sols 8 pàgines, escrita íntegrament en català, impresa en blanc i negre amb uns mitjans molt artesanals, però que eren els propis de l’època per a la majoria de les revistes de poble com ES SAIG.

Ara, amb més de 400 números al prestatge de les coses fetes, la publicació ha adaptat el seu format a les necessitats del temps que correm: maquetació i disseny per ordinador, portada i contraportada a color, 36 o 40 pàgines per número…

Però allò que ha estat i és característic de la revista és, sobretot, que durant aquests quasi set lustres no ha faltat mai a la seva cita mensual amb els lectors, a excepció del mes d’agost; la constància, la tenacitat, són les virtuts que més la distingeixen.

En aquesta fidelitat a l’obra començada hi han jugat un paper molt important, entre altres, persones com mossèn Miquel Mulet, rector d’Algaida en el moment del naixement de la publicació, en Francesc Antich i en Delfí Mulet i en Pere Mulet, que la van dirigir durant diferents etapes. Però ben cert és que al llarg d’aquests anys són moltes les persones que han deixat les seves empremtes en les pàgines d’es Saig: unes escrivint, unes altres dibuixant o fotografiant, uns altres administrant i repartint la revista, etc.

Actualment, s’encarrega de dirigir la publicació un consell de redacció integrat per Joan Mulet, Pere Mulet, Gabriel Salas, Gabriel Sastre, Miquel Sastre, Miquel Serra, Rafel Puigserver i Jerònia Pou. La correcció lingüística és tasca de Victor Mulet i Arnau Mulet. La maquetació i el disseny actual va ser obra de Gabriel Salas i ara continua la tasca de muntatge i maquetació en Miquel Serra. I de l’administració, se n’encarreguen els components de la Junta directiva de la Delegació a Algaida de l’Obra Cultural Balear.

La revista s’imprimeix als tallers Clip Disseny, ubicat al carrer de s’Aigua, núm. 4. La tirada mensual és d’uns 400 exemplars. La revista pertany, pràcticament des de la seva constitució, a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, i no es finança amb publicitat, a excepció de la institucional.

Podeu accedir a part de l’Hemeroteca de la nostra revista a través de la Biblioteca Digital de la UIB (clicau sobre la imatge). Allà podreu fer la cerca bé per municipi o bé per publicació.

%d