Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaMedi ambientReciclatgeResidus

Amb l’aplicació de la llei del residus, Algaida ja té feina avançada.

Aquesta setmana ha estat històrica des de la perspectiva de la gestió dels residus a les Illes Balears. El parlament ha aprovat la llei de residus de les Illes Balears, que s’ha anticipat a les normatives europees i altres comunitats autònomes i països de l’entorn ja s’han interessat per les mesures tan ambicioses que planteja

La entrada en vigor de la Llei obliga a reciclar un mínim del 50% dels residus que se generen. Segons publicava ahir el diari Ara Balears, de les 31 entitats locals que fan recollida selectiva, a dia d’avui, només set compleixen la normativa aprovada aquesta setmana pel Parlament, segons fonts de Tirme. Entre aquestes hi ha la Mancomunitat Pla de Mallorca (1982), l’ens supramunicipal més nombrós de les Balears, amb 14
municipis i una població de 41.000 habitants. Per cinquè any consecutiu, en conjunt, la comarca recicla més de la mitat dels residus que genera, tot i que cinc municipis: Costitx, Vilafranca, Santa Eugènia, Sineu i Montuïri necessisten millorar la seva gestió de residus. Al capdavant del reciclatge s’hi troben Maria de la Salut (94%), Porreres (84%), i Ariany (69%)

El perquè d’aquesta variabilitat en un territori de característiques econòmiques i socials semblants rau en el fet que cada municipi fa les seves pròpies campanyes de conscienciació i política de residus, segons va explicar la presidenta de la mancomunitat, Joana Maria Pasqual. De fet, no hi ha una homogeneïtat en el sistema tarifari.

En el cas d’Algaida Des de l’Ajuntament d’Algaida es treballa per fomentar el reciclatge i per reduir la quantitat de residus que es produeixen o s’abandonen al nostre municipi. Durant el 2018 el municipi va reciclar el 55,2% dels residus de paper, envasos, vidre i matèria orgànica. La part restant, el 44.8% es correspon al rebuig, és a dir, al residus que no es recuperen i s’incineren. Cal dir que Algaida és el municipi de la Mancomunitat del Pla que més residus genera 2.323.432 kg.

Des dels inicis de la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta fins ara, s’aprecia una evolució molt positiva en les dades. Ja que es recicla més del 55 % dels residus. Per tant el nostre municipi ja ha assolit els objectius del 50% marcats per la Unió Europea per a l’any 2020 i també de la nova llei de residus de les Illes Balears.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d