Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaEconomiaPinaRandaTreball

Augmenta lleugerament l’atur a Algaida

L’atur apuja al mes de juliol de 2016 a Algaida un 0,47 % respecte del mes de juny. La xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa inscrits al SOIB apuja fins als 215.  Sobretot perden feines els homes majors de 25 anys i cap endavant i les dones menors de 25 anys. En el balanç hem de destacar que 7 homes han perdut la feina i 6 dones n’han trobada  durant el passat mes. A la següent taula teniu totes les dades desglossades.

dadesaturjuliol16
Font: SEPE – Ministeri de Treball

No obstant això, si ens fixem amb les dades interanuals, l’atur manté la tendència del mes passat ja que hi ha 60 persones menys aturades respecte a juliol de 2015, això és un 21,82 % menys que fa un any, quan la xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa era de 284 persones.

infografiaaturjuliol16

Haurem de veure l’evolució durant els propers mesos, i comprovar si l’allargament de la temporada turística o si la finalització d’aquesta, afecta al mercat laboral algaidí.

Redacció Noticiari es Saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d