Divendres, desembre 1, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del dijous 19 de setembre de 2019

A les 20:05 del dijous 19 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte de la sessió plenària extraordinària en la qual els regidors i regidores estrenaren el seu nou seient a la taula de la sala de plens, cosa que el PP va voler fer constar en acta durant el temps de Precs i Preguntes. Després es va procedir a l’aprovació de l’acta de la sessió de 16 de juliol de 2019.

La batlessa va explicar tot el procés d’elaboració de la relació de Llocs de treball de l’Ajuntament d’Algaida, que no s’havia modificat des de l’any 2000, per així donar garanties a tots els treballadors (ja que se feren eleccions sindicals) i l’establiment de delimitar les competències de cadascun dels càrrecs, així com actualitzar la retribució i s’han dividit els llocs de feina entre funcionaris de l’Ajuntament i personal laboral. S’estableix una renovació automàtica anual. Els representants de PP i Més per Algaida valoraren la tasca feta per la Tècnica de l’Administració General Maria Antònia Palou i l’Interventor Joan Obrador. S’aprovà per unanimitat

Després la batlessa Maria Antònia Mulet va explicar la proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc als policies locals Pedro Oliver i Bernardo Sureda, per als més de 30 anys de servei com a Policia Local, que també s’aprovà per unanimitat.

El següent punt, la batlessa Mulet va explicar que s’havia iniciat l’elaboració i ara aprovació inicial de l’Ordenança municipal de circulació i vianants de l’Ajuntament d’Algaida, que suposa actualitzar i adaptar al poble la normativa circulatòria. Rafel Oliver del PP va dir que veien l’ordenança necessària però trobaven que no mirava cap al futur de la circulació del poble. L’ordenança es va votar i va comptar amb l’aprovació dels regidors del PSOE i Més i l’abstenció del PP.

També es va dur al plenari l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) d’Algaida, que ja fa temps que està adherit però que requereix ara d’una actualització, i que será enviat a la Comissió Europea. També és va aprobar el compte General de l’any 2018 de l’Ajuntament d’Algaida.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver demanà pel pagament de les hores extres a les hores extres de la policia local i del tresorer. El cap de l’oposició va dir que havia vist la justificació de les tasques que ha fet la policia local, però no ha trobat la justificació de les del tresores i no entenia “que sigui ell tot sol se justifiqui les seves hores”. La batlessa i l’interventor respongueren que el tresores notifica les hores que se n’han fet de més. El debat sobre el tresorer no anà més enllà.

Oliver va voler aclarir que no estan en contra que la policia local faci hores extra, sinó que troben que alguns dels policies fan més de 100 hores extra al mes, cosa que troben molt exagerat i que consideren que s’haurien de dotar les dues places de policia local. La batlessa digué que per a l’any que ve se dotarà una plaça més de policia Local. No obstant això, recordà que està previst que Palma faci una macro-oposició de policia local i que potser el problema pot empitjorar. I de moment ara Algaida, segons la batlessa, no està en una mala situació sobre policia local. Coinidiren tots els regidors en que la solució passa perquè la Conselleria d’Interior hauria de crear més places.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre els diferents temes o qüestions:

  • Ha començat el curs escolar s’ha obert una aula més de nins d’1 any i per això s’ha ampliat el contracte de dues educadores. Enguany hi ha nova coordinadora i hi ha 62 alumnes. Respecte a l’EMMA ha començat el curs amb 215 alumnes. Ahir dimecres va començar la matricula de l’Escola d’Adults de la mancomunitat del Pla de Mallorca. Entre Algaida i Pina s’ofereixen 20 cursos.
  • Respecte a la notícia sobre els vidres de Can Guardiola i la possible declaració del vidre bufat com a patrimoni mundial de la humanitat, l’Ajuntament ha fet gestions a tráves de Bel Oliver secretària de Turisme se donarà tot el suport a aquesta possibilitat però que encara s’ha de tramitar, i que per motius d’agenda i altres propostes, l’Estat espanyol no pot liderar aquesta declaració.
  • S’ha hagut de tancar el camí de s’estació per mor de les obres de la ronda i davant els problemes que podria ocasionar respecte dels busos i l’accés al centre escolar, s’ha negociat per tal que el bus de línia pugui fer la seva funció (passen 34 busos al llarg del dia) es permetrà que el bus faci marxi enrere per fer un canvi de sentit. L’empresa constructora de la ronda cedeix dos homes a ajudar amb el trànsit davant les hores puntes i ha dit que es possible que en dues setmanes pugui habilitar la via perquè hi pugui passar el bus de línia.
  • La policia local ha informat a la ciutadania de la necessitat de fer un Cens animals de companyia segons marca la llei. De moment s’han censat uns 200 cans i la meitat no estaven ni censats, ni amb xip ni vacunats, per tant la batlessa considera la campanya positiva
  • Tal i com explicava el Diario de Mallorca, el passat 18 d’agost els residents del carrer Palma, als afores d’Algaida, estan desesperats. Porten mesos patint les molèsties ocasionades pels sis gossos d’una veïna, que surten constantment de la seva finca i ataquen a altres animals. Segons expliquen, la dona viu en una finca en males condicions, amb una gran quantitat d’escombraries i trastos acumulats, i té sis gossos solts, que s’escapen sovint. Fa uns tres mesos la Policia Local li va retirar els animals en comprovar que els tenia sense vacunar i sense el preceptiu xip, i se’ls van endur a Natura Park. La seva propietària va pagar la multa i els va recuperar i els va xipar. Des de llavors els incidents foren  constants. Fa unes setmanes un dels cans va mossegar a una dona que passejava en bicicleta. Els gossos s’han ficat en les finques confrontants i han matat a diverses gallines. També irrompen de nit a la calçada i obliguen els conductors que se’ls troben a frenar bruscament. Els veïns diuen que s’han queixat repetides vegades a l’Ajuntament, i la batlessa va dir que Tot que el diari digués que “per ara no fa res”, la veritat ñes que s’ha iniciat un procés sancionador per no tenir els animals en condicions i que el tema està en mans del Tribunal Contenciós administratiu.
  • Aquest mes de setembre el Fons Mallorquí de Solidaritat ha fet seguiment sobre terreny als projectes de 2016 a 2019 que desenvolupa a Nicaragua, en concret, a les comunitats de Ciudad Antigua, Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa. Ciudad Antigua, agermanat amb Algaida, és un dels municipis més pobres de Nicaragua, sobretot a l’àrea rural. Els projectes del Fons Mallorquí preveu la construcció de cisternes o dipòsits per tal d’afavorir l’accés a l’aigua potable dels residents a la comunitat del Mojón, unes 657 persones. La manca de recursos econòmics també dificulta l’accés a l’educació. En el cas de Ciudad Antigua, s’han lliurat unes 100 beques, entre 2016 i 2018, i 35 previstes pel 2019, gràcies, en bona part, a les aportacions del poble d’Algaida. En aquest sentit, durant el viatge de seguiment es va donar especial atenció a aquest projecte educatiu amb una trobada amb els becaris de Ciudad Antigua. Es va aprofitar el viatge per fer donació de camisetes cedides per l’Ajuntament d’Algaida de la X Milla d’Algaida 2019 i també camisetes de futbol cedides pel Club de Futbol d’Algaida.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver demanà per la situació dels Catàlegs de camins i de Patrimoni. La batlessa va dir que el cataleg de Parimoni duran a la comissió el mes que ve. El de Camins s’ha de revisar.

Pel que fa al tema de l’àrea d’aportació de residus del Cami de muntanya, Oliver demanà si encara no s’havia reunit amb la familia que va presentar la reclamació per intentar trobar una solució al seu problema i la batlessa va respondre que no.

Oliver demanà per la situació de les places de nadons a l’Escola Infantil. ja que segons digué en el plenari hi ha confusió entre qui ha de pagar o no per la plaça, davant famílies que han anat a l’Ajuntament a demanar informació de la plaça i se’ls ha dit que hi haurà plaça però no han pagat res. La regidora d’Educació Maria Antònia Reynés va respondre que places n’hi haurà (es preveuen que hi pugui haver fins a 7 nadons), però que per reservar plaça s’ha de pagar.  

El cap de l’oposició va demanar informació sobre el calendari del projecte de reforma de la carretera Algaida – Llucmajor i en quina situació del procediment es troba el projecte. La batlessa Mulet va dir que no té constància ni que passàs per Comissió Informativa el passat mes d’abril per tant no pot afirmar quina és la situació, que ho demanarà i que si cal “tornarem a fer campanya”.

Rafel Oliver va demanar per què no s’havien fetes les obres dels vestidors de ses escoles. La TAG Maria Antònia Palou va respondre per afirmar que están pendents de registrar la nova compra i després dur-la a plenari per aprovar la cessió a la Conselleria i que aquesta pugui fer unes obres que serán més grans. Oliver també va aprofitar per demanar sobre la recerca del solar per construir i ampliar una escola integrada. La batlessa que están fent feina però és difícil trobar un solar per poder ubicar-hi, i de que de moment allò prioritari era resoldre el tema d’infantil.

Finalment, Oliver va demanar que no havia vist els decrets de concursos dels bars de les festes de Pina i de Randa. La batlessa va dir que d’ençà que no hi ha futbol a Pina ja no se fa concurs i que a Randa no se fa concurs perquè la verbena l’organitzen els joves a Randa. l’Ajuntament només col·labora posant l’escenari i l’equip de so, segons va explicar Jaume Lliteras, batle de Pina i Randa.

La sessió va concloure cap a les 21:15 hores del vespre.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: