Les mascaretes seran obligatòries a partir de dijous als espais tancats i al carrer si no es garanteix la distància mínima de 2 metres

Noticia actualitzada dimecres 20 de maig de 2020, a les 9:15.

El govern espanyol i les comunitats autònomes pactaren aquest dilluns que la ciutadania haurà de dur la protecció als espais tancats i al carrer si no és possible garantir la distància mínima de dos metres.

La decisió s’havia pres després de la reunió del consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut entre Sanitat i els consellers de les comunitats autònomes, l’endemà de la conferència de presidents autonòmics. Ja en la reunió d’aquest diumenge, els president autonòmics varen reclamar ampliar l’ús de la mascareta perquè fins ara només era obligatori al transport públic, en què pot ser més difícil mantenir la distància mínima de dos metres. Ara s’ha considerat que als espais tancats i al carrer dependrà de la gent que hi hagi i de si és possible deixar l’espai mínim entre persones, però l’obligatorietat generalitzada sembla que no s’aplicarà com demanaven algunes comunitats autònomes.

Més d’una vegada el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha mostrat les seves reserves sobre l’ús obligatori de la mascareta. Aquest mateix diumenge va explicar que pot ser contraproduent per a les persones que pateixen ansietat o problemes respiratoris i fins i tot per als nens. 

Està previst que entri en vigor el dijous 21 de maig.  

Amb l’ordre publicada, s’aconsella l’ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques, i queden fora de l’obligatorietat les persones amb dificultats respiratòries (asma, al·lèrgia), les que tinguin altres contraindicacions de salut degudament justificades (ansietat), les que per la seva discapacitat o dependència puguin presentar alteracions de conducta (transtorns de l’aspectre austista o aue pateixen demència), les que estiguin fent activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, com ara beure o menjar, o les que es trobin en situacions considerades de causa major.

La mascareta serà obligatòria per a majors de 6 anys (i està recomanada per als infants d’entre tres i cinc anys) tant a la via pública com en espais a l’aire lliure i en qualsevol lloc tancat d’ús públic o que estigui obert al públic si no és possible mantenir-hi la distància de seguretat de dos metres entre persones. De fet, es precisa que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta no ha d’anul·lar mesures bàsiques com mantenir la distància o rentar-se les mans. La mesura serà vigent mentre es mantingui l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Tipus de mascaretes

El  Ministeri de Sanitat  ha publicat una guia de  recomanacions sobre l’ús de mascaretes  contra el coronavirus,  en la qual demana a la població general que utilitzi les higièniques,  i deixi tant les  quirúrgiques -per a les que ha fixat un preu màxim de 0,96 euros – com les filtrants per als professionals sanitaris i els pacients amb  COVID-19.

Bàsicament, hi ha tres categories de màscares:  higièniques, quirúrgiques i filtrants.  Aquestes són les característiques de cadascuna d’elles:

Mascaretes higièniques:  també conegudes com “de barrera”, són les que menor protecció ofereixen. També són les més comunes i barates, i estan destinades a persones sense símptomes que no siguin susceptibles d’utilitzar mascaretes quirúrgiques o filtrants. Dins d’aquesta categoria hi ha al seu torn dos tipus:  mascaretes higièniques no reutilitzables,  d’un sol ús, i  mascaretes higièniques reutilitzables,  que estan fabricades amb materials específics que permeten la seva reutilització, un cop rentades i desinfectades. Aquest és el tipus de màscares que es poden fabricar a casa, seguint l’estàndard bàsic.

Màscaretes quirúrgiques:  ofereixen un nivell de protecció més gran i, com el seu propi nom indica, són les que s’utilitzen en cirurgies i altres procediments sanitaris. Igual que ocorre amb les mascaretes higièniques, protegeixen més a la resta que a qui la porta posada, sobretot a l’esternudar o tossir, ja que eviten l’emissió de gotícules respiratòries que transportin possibles virus. Són les úniques que té preu màxim de venda a el públic (0,96 euros IVA inclòs).

Mascaretes filtrants  (també anomenades  autofiltrants ): són les que major nivell de protecció ofereixen a qui la porta. Contenen un filtre de micropartícules té com a finalitat protegir l’usuari davant de la inhalació de contaminants ambientals, en aquest cas de l’agent patogen. En funció del seu grau de protecció, les mascaretes autofiltrants es classifiquen en tres tipus:

El tipus de mascareta està indicat a la mateixa, segons si és FFP1, FFP2 o FFP3.
  • FFP1 (filtre de partícules tipus P1) : tenen una eficàcia de filtració mínima de el 78% i un percentatge de fugida cap a l’interior màxim de l’22%. Solen emprar-se enfront de partícules de material inert, i les seves aplicacions més comuns estan relacionades amb industrials tèxtils, mineres, de la construcció, la fusta …
  • FFP2 (filtre de partícules tipus P2):  tenen una eficàcia de filtració mínima de l’92% i un percentatge de fugida cap a l’interior màxim de el 8%. S’utilitzen davant aerosols de baixa o moderada toxicitat.
  • FFP3 (filtre de partícules tipus P3):  tenen una eficàcia de filtració mínima de l’98% i un percentatge de fugida cap a l’interior màxim de el 2%. S’utilitzen davant aerosols d’alta toxicitat.

En general,  les màscares quirúrgiques i les filtrants han de ser dipositades al contenidor de rebuig després de la seva utilització, a causa que no és possible mantenir-les en bones condicions higièniques més enllà d’unes poques hores d’ús.

Les  mascaretes higièniques reutilitzables,  fabricades amb materials específics, poden ser reutilitzades un cop rentades i desinfectades. Per a aquest tipus de màscares la guia de Sanitat recomana dos mètodes de desinfecció. El primer és rentar a la rentadora amb detergent normal i aigua a temperatura d’entre 60 i 90 graus. El segon consisteix a submergir les mascaretes en una dilució de lleixiu 01:50  (una part de lleixiu per 50 d’aigua: 20 ml de lleixiu per 980 ml d’aigua) amb aigua tèbia durant 30 minuts. Després es recomana tornar a rentar amb aigua i sabó per eliminar qualsevol resta de lleixiu.

Són les indicacions que ha recomanat l’Ajuntament d’Algaida quan ha repartit les seves mascaretes reutilitzables.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: