Divendres, desembre 1, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes d’octubre

A les 20 hores va tenir lloc el primer plenari del mes d’octubre. Tomeu Ballester de Més no va poder assistir per motius laborals. El plenari va començar amb l’aprovació de l’acta anterior.

A la part resolutiva, es va debatre i aprovar per unanimitat un pla de mesures antifrau, que inclou una declaració d’intencions i un codi ètic, i habilitar un espai de denúncia ciutadana al web. De moment, amb els fons Next generation de la UE està prevista la reforma per a garantir l’accessibilitat del casal de joves del casal Pere Capellà.

Seguidament, es derogà l’ordenança fiscal per al servei de l’escoleta municipal de 0-3 anys i passar a una ordenança de preu públic, que fou aprovada per unanimitat.

Després es va sotmetre a votació la convocatòria de subvencions nominatives mitjançant conveni. Abans del 31 d’octubre han de presentar tota la documentació per poder abonar la despesa a partir del 15 de novembre. També s’aprovà per unanimitat.

Finalment i abans de passar a control es va sotmetre a lectura i votació de la moció presentada per Més per Algaida en suport a les dones de l’Iran i l’Afganistan. Per unanimitat, s’aprovà com a declaració institucional.

Control i fiscalització

L’interventor Joan Obrador inicià el resum dient que estan en castellà perquè s’ha d’enviar a Madrid i els que son enviat en català són retornats. Pel que fa a les accions de 2021 i dels possibles riscos, s’enviarà un informe sobre els contractes menors que no estan subjectes a fiscalització prèvia per part de l’interventor.

Rafel Oliver no fa preguntes sobre els decrets i acord, en tractar-se només de factures-

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

PREUS PÚBLICS ESCOLETA MUNICIPAL: A la passada comissió d’hisenda i al ple d’avui en un punt de l’ordre del dia la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l’escola infantil pública de 0-3 anys. El motiu de la derogació era que estava en procés de tramitació de l’aprovació de l’acord que estableixi un preu públic per a les prestacions de serveis de l’escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys, atès el que estableix el Decret llei 8/2022, de 16 d’agost, que estableix la gratuïtat del servei d’escolarització bàsica (4 hores) del tercer curs del primer cicle d’educació infantil. Fins a l’actualitat, les tarifes per a la prestació del servei a l’escola infantil municipal, venien regulades mitjançant taxa, establerta en ordenança fiscal publicada al BOIB núm. 117 de 17/08/2010. L’aprovació de Preu públic per a les prestacions de serveis de l’escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys es va fer a la junta de govern local que és l’òrgan competent per l’aprovació. Es mantenen els preus del menjador i del servei, i s’estableix una actualització dels preus però de cara al curs 23-24.

SUBVECIONS ALS COMERÇPS: La regidora de Comerç margalida fullana prengué la paraula per explicar que el passat dimarts dia 4 d’octubre, es va publicar al BOIB una nova convocatòria de subvenció destinada a la modernització de les empreses del municipi i a promoure l’estabilitat de l’activitat econòmica i la continuïtat del sector. El crèdit de la subvenció és de 24.000 €. Així, es poden presentar a les ajudes despeses dirigides al condicionament de l’establiment i la compra de maquinària; a desenvolupament sostenible o a la transformació digital. Els projectes per als quals es sol·liciten aquests ajuts s’han d’executar i pagar entre l’1 de gener de 2021 i l’1 de novembre de 2022.

RENÚNCIA DEL CAP DE POLICIA LOCAL. El passat dimarts dia 4 d’octubre en Joan Oliver Marquet va presentar la sol·licitud per revocar la seva comissió de serveis que ocupava el lloc de treball com a cap de la policia local des del 27 de novembre de 2017. Aquesta sol·licitud es produeix arran que, tal com va sortir publicat al BOIB del passat 6 de setembre on s’aprovava una oferta d’ocupació pública de l’ajuntament d’Algaida derivada de la taxa de reposició efectius ordinaris, una plaça de policia local (la plaça en segona activitat) i l’altre la de cap de la policia local. La de policia local ens vàrem adherir al procés unificat que va posar en marxa la conselleria de presidència, funció pública i igualtat el 29 de setembre i que dia 1 d’octubre ja es va publicar al BOIB la resolució per aprovar el procés selectiu unificat de 135 places a totes les illes balears. Els aspirants tenen 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOIB i el calendari serà el següent: les proves físiques la segona quinzena de novembre de 2022; coneixements també i aptitud psicològica i de personalitat dins la primera quinzena de desembre de 2022 amb la idea que entre gener i febrer comenci el curs de capacitació de 6 mesos en el cas que no el tenguin. La plaça de cap de policia local es va publicar a l’oferta d’ocupació pública, ja que des de secretaria ens varen informar que aquesta plaça estava ocupada des de feia més de 3 anys de manera ininterrompuda i que no s’havia publicat al decret i al procés d’estabilització del mes de maig. Contactats amb l’EMAP (perquè s’ha delegat aquesta tasca d’elecció al consell de Mallorca i confirmaren que s’havia de convocar aquesta plaça i que abans de dia 31 de desembre havien d’estar publicades les bases de la convocatòria. Per tant, ara es conclourà el procés ordinari que tenim obert i del que ja hem fet les proves físiques, i a mitjans o final de novembre publicarem les bases per la convocatòria del cap de policia local amb la idea que dins el febrer tenir la plaça coberta.

En aquells moments es va informar amb el cap de policia per explicar-li la situació i on l’encoratjàrem a què es presentàs al procés i quedar a Algaida fins que estàs resolt el mateix i va comentar la seva intenció de retornar al seu lloc de feina a Llucmajor. Per tant, la batlessa va afirmar que «en nom de tots els que formem part de l’Ajuntament i li volem agrair la seva bona tasca, la feina feta, la bona disposició i l’ajut que, en tot moment, ens ha donat per intentar millorar el nostre municipi com a cap de la policia local durant aquests 5 anys, i desitjar-li molta sort i encerts en aquesta nova etapa professional».

BUS DE BATXILLERAT. La setmana passada ens varen convocar a una reunió des de la conselleria d’educació a la qual va assistir la directora de primera infància, innovació i comunitat educativa; la cap del Servei de Comunitat Educativa, el director de l’IES de Llucmajor, un representant d’Algaida de l’AMPA IES, la regidora d’educació i la batlessa. A la reunió que des de l’Ajuntament, l’equip directiu de l’IES i els pares i mares de batxiller havíem iniciat converses amb la conselleria per parlar del tema del bus de batxiller; la conselleria ja sabia que des de l’Ajuntament convocàvem els ajuts i a més ells els tenien perquè altres municipis s’havien basat amb el nostre; a la reunió vàrem explicar la situació d’Algaida amb els alumnes de batxiller. Des de l’Ajuntament es defensa que aquest transport hauria de ser gratuït per tots els alumnes de batxiller de les illes que s’han de desplaçar a un altre municipi per poder cursar els estudis. El nostre municipi aquest curs hi ha enguany 59 alumnes que cursen batxiller i que van a l’IES, procedents de tres nuclis urbans i de fora vila, cosa que fa que la nostra situació no sigui la mateixa que altres municipis que els alumnes s’han de desplaçar amb bus, perquè en molts de casos, les places que queden buides a ESO basten pels alumnes de batxiller. Des de l’Ajuntament es demanava una solució i des de la Conselleria ens varen comentar que pel curs que ve estan fent feina perquè aquest transport sigui gratuït i mentrestant el que faran per aquest curs és subvencionar el 33% del cost del transport. Aquesta despesa la ingressaran mitjançant l’IES i després a les amipes. Gràcies als ajuts del 33% del cost diari que farà la conselleria més el 50% del cost diari de la subvenció de l’Ajuntament, enguany les famílies de batxiller d’Algaida tindran un ajut d’un 80% per al transport i aquesta és molt bona notícia. La convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament sortirà la setmana que ve.

INICI DEL CURS A L’EMMA. la regidora d’educació Maria Antònia Reynés prengué la paraula per informar que aquest curs 2022-2023 de l’EMMA compta amb una matrícula de 170 alumnes i 15 professors que imparteixen 12 especialitats. L’oferta de sensibilització de 4 i 5 anys ha quedat completa, així com molts altres cursos de llenguatge musical. Aquest curs disposa de coral infantil, coral juvenil, coral de grau elemental i coral d’adults, així com un nombrós conjunt instrumental amb futurs músics. També cal destacar un grup d’alumnes que es preparen per obtenir el Grau Elemental al Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. L’oferta formativa es diversifica any rere any, i són molts els alumnes que després nodreixen la Banda de Música d’Algaida o bé segueixen els estudis superiors. També cal destacar l’augment d’alumnes que imparteixen instruments tradicionals (xeremies, tamborino i flabiol). Cal destacar que les noves tecnologies faciliten la matrícula i els tràmits burocràtics, gràcies a l’esforç que l’Ajuntament) fa per millorar i ampliar la pàgina web. Dins aquest curs passat la conselleria d’Educació i Formació Professional ha integrat l’EMMA dins la xarxa d’escoles de música reconegudes. Seguim apostant per l’educació, la música i la cultura en general. La setmana passada ens va arribar la proposta provisional de concessió ajudes pel curs 2021-2022 per contribuir al sosteniment de les escoles de música i dansa reconegudes per la conselleria d’educació les quals els titulars siguin les administracions públiques o locals (on ens han concedit un ajut d’11.794,38 €.

TROBADA DONES ELECTES: Els pròxims dies 10 i 11 de novembre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació celebrarà la trobada internacional de dones electes; el títol d’aquesta trobada es LES ELEGIDES; en principi hi assistiran unes 20 batlesses de diferents indrets de Centreamèrica, Àfrica, Europa, Palestina i de les illes.
La jornada inaugural serà dia 10 de novembre horabaixa al Centre Cultural de Sa Nostra i està oberta a tothom. Durant les jornades apart de la inauguració tallers i ponències també constarà de diferents taules d’expertes (batlesses i regidores també de la nostra illa) on es tractaran temes com la violència contra les dones, iniciatives locals per incrementar l’accés a la dona a l’habitatge, a la terra, etc.

També la batlessa va explicar el seu viatge per Nicaragua, visitant la ciutat agermanada de Ciudad Antigua. Mulet digué que si no fos per l’ajuda del Fons Mallorquí, aquesta localitat no rebria cap mena d’ajut, ja que no del mateix partit polític que els governants de Nicaragua. Dimarts dia 18, hi ha una xerrada sobre aquest tema a Algaida.

Finalment, va explicar alguns dels actes de la fira d’Algaida i de la mostra gastronòmica.

Precs i preguntes

Rafel Oliver demana per les següents qüestions:

INSTITUT: va tornar a demanar el conveni amb educació per a construir un nou institut. Li passaren en paper tot d’un i es disculparen per no haver-li remès

CREMES A FORA VILA: si l’Ajuntament tenia coneixement que no està permesa la crema agrícola a partir del 15 d’octubre, i que a partir de llavors s’ha de sol·licitar un permís. La batlessa digué que ho desconeixia, però que ho demanaria a la FELIB.

PANTALLA DE SA SERRADORA: la pantalla del carrer de sa Serradora no està activa i encara hi ha pedres per col·locar. Mulet digué que encara no han acabat l’obra i els ho han reclamat.

HERBES A LA RONDA I AL PÀRQUING: han crescut herbes al passeig de la ronda i al pàrquing i tapen els llums, dificultant que la gent vagi a caminar. La batlessa digué que avisarà al Consell perquè encara no ens han cedit la ronda, i que si fos necessari ho farien l’Ajuntament de cara a la Fira.

PUNTS DE RECÀRREGA: què passa amb els punts de recàrrega de davant l’eroski i Randa. Mulet digué que el Randa estan pendents de GESA i que arran d’un tema de l’assegurança se substituiran els del poble per uns de nous.

PLACETES DEL SITJAR. Es posaran papereres a sa placeta des Sitjar i finalment es podrà aparcar? Mulet digué que les papereres s’han de comprar i que finalment no hi ha places d’aparcament, si bé no són estrictes amb la gent que aparca cinc minuts per aturar-se a comprar.

SITUACIÓ DE LES OBRES DELS PLUVIALS. Mulet digué que s’espera que puguin iniciar les obres una vegada licitats dins el 2023 i que durin entorn de 6 mesos.

Passades les 21 hores, la sessió plenària va concloure.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: