Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaPinaRandaSeguretatUrbanisme

L’Ajuntament recorda que els solars urbans s’han de tancar.

solarsL’Ajuntament d’Algaida ha dictat una ban en què es recorda als veïns propietaris de solars sense edificar d’Algaida, Pina i Randa, que segons la normativa tenen l’obligació de mantenir-los nets i en estat decorós, a més d’estar tancats.

L’article 117 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears imposa als propietaris d’immobles l’obligació de  «manteniment  o  la  reposició  de  les  condicions  de  seguretat,  accessibilitat  universal,  salubritat  i  ornament  públic  dels  béns immobles».

Per això, en el bàndol es recorda que és «obligació de l’Ajuntament ordenar, si escau, directament als propietaris el compliment d’aquests deures». Però cal assenyalar que si els propietaris no es fan càrrec de les seves obligacions, el consistori pot fer una «execució subsidiària de les actuacions ordenades per part del mateix Ajuntament amb costos a càrrec dels propietaris», segons ha assenyalat la batlesa Maria Antònia Mulet al diari Última hora.

Actualització: Segons l’article 69.6.  de les normes subsidiàries d’Algaida que estan en vigor “Tots els solars, mentre no siguin edificats, s’hauran de mantenir nets i en estat decorós, estaran barrats amb paraments cecs, sòlids, de més de dos metres quaranta (2,40m.) d’alçada i convenientment pintats o decorats”. 

En el ban municipal es recorda que l’incompliment de la normativa també pot transformar-se en l’aplicació de multes coercitives de fins a 600 euros.

Redacció Noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d