Dimecres, setembre 27, 2023
AlgaidaEconomiaPinaPressupostsRanda

L’Ajuntament d’Algaida aprova el pressupost municipal de 2016

Noticía actualitada a les 12:54.

L’Ajuntament d’Algaida reunit en sessió plenària va aprovar ahir vespre, amb 8 vots a favor  i 3 abstencions del PP (ja que un dels regidors de Més i un altre del PP varen excusar la seva assistència), el pressupost total del consistori per a l’any 2016 i que apuja a 3.780.914,81 euros. Això suposa un augment del 3,95 % respecte del pressupost de 2015.

Ingressos

En el capítol d’ingressos es redueix els imposts directes, segons la batlessa per una millor gestió de l’empresa tributària, i en canvi augmenten els imposts indirectes, sobretot pel tema de les llicències d’obres. S’incrementa en un 21,44 % els ingressos procedents de les taxes i preus públics. Per contra, baixen les entrades en conceptes de transferències corrents procedents del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca, també es redueixen els ingressos patrimonials (procedents de rendes de la propietat o patrimoni del consistori).  Respecte de les transferències de capital, l’Ajuntament només rebrà 42.881 euros procedents del govern per fer front a la quota anual de pagament de l’anualitat del centre de dia d’Algaida.

ingressos2016

Despeses

En el capítol de despeses, augmenta un 8 % el capítol 1 de despeses de personal. Aquest augment està motivat per augment d’1% de la massa salarial, el pagament de part de la paga extra de 2012 i de la dotació de la placa de policia local. S’ha dut a terme una reducció d’un 70 % de les despeses financeres (destinades a satisfer les càrregues financeres per interessos dels deutes i les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deutes contrets)  i d’un 43 % dels passius financers, és a dir, les despeses que ha d’assumir l’Ajuntament per l’amortització dels deutes contrets amb entitats financeres i les devolucions dels avançaments reemborsables del Ministeri. Des de l’Ajuntament afirmen que no estan previstes nous crèdits d’endeutament.

despeses2016

Cal destacar que l’Ajuntament destinarà una partida de 72.600 euros a manteniment i reparació d’instal·lacions i edificis municipals com ara la piscina, reparar bancs i arbrat, goteres a l’escola municipal d’infants i al pis de l’Ajuntament, reparació de les portes d’emergència del pavelló Andreu Trobat, climatització de la Casa de la Vila, pintar l’escoleta, reparar i canviar la il·luminació del camp de futbol d’es Porrassar i a canviar els vidres de la sala Polivalent.

Inversions

Pel que fa al capítol de les Inversions reals, aquesta partida augmenta en un 44 % i podeu veure en la següent imatge la llista d’inversions previstes per a l’any 2016, les quals inclouen els nou projectes dels pressuposts participatius.

inversions2016

La previsió és tenir la mateixa quantitat d’ingressos que de despeses. El pressupost, complet i desagregat, està disponible a la seu electrònica del web municipal.

Valoracions polítiques

Pel que fa a les valoracions polítiques, els dos partits que han votat a favor dels pressuposts fan la seva pròpia lectura, ja sigui a través de l’informe d’alcaldia que acompanya el pressupost penjat al web, com de la valoració que ha fet Més per Algaida, Pina i Randa en un comunicat al seu perfil de Facebook), i tant uns com altres, reivindiquen alguens de les mesures aprovades com a pròpies.

Sigui com sigui, la necessitat de pactar per a l’aprovació del pressupost municipal farà que finalment es posin en marxa algunes mesures que es contemplaven en els seus respectius programes electorals, les quals formen part de l’Acord d’investidura de la batlessa entre el PSOE i Més per Algaida, Pina i Randa.

Redacció Noticiari Es saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: