Category Archives: Pressuposts

Crònica del plenari del mes de juny de 2022

A les 20 hores i de manera presencial, va tenir lloc la sessió plenària del mes de juny de 2022. Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior i feta una petitra modificació, va començar el debat dels diferents temes. La Tag Jurídica va estar present en el plenari per videoconferència. Aprovació inicial de reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament

Read more

Fins a l’11 de juliol podeu votar les propostes seleccionades per als pressupostos participatius 2021

L’Ajuntament d’Algaida ja ha tret a votació les propostes finalistes presentades per la ciutadania en el marc del procés participatiu de 2021. Ara i fins el vinent dia 11 de juliol es poden votar fins a 22 propostes de les quals 9 són d’Algaida, set de Pina i sis de Randa. En total la Comissió de Participació Ciutadana d’Algaida, Pina

Read more

Fins al 2 de desembre, ja podeu pagar els tributs municipals en període voluntari

Des del passat dimarts dia 1 d’octubre s’inicià el període voluntari de pagament de determinats tributs -com l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Impost de Circulació ) i taxes municipals- corresponents a 2019, de 45 ajuntaments de Mallorca la recaptació correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), entre els

Read more

Crònica del plenari extraordinari del mes de juliol

A les 20 hores dels dimarts dia 16 de juliol i abans de l’inici de les festes de Sant Jaume 2019, tingué lloc un plenari extraordinari, que una vegada més va estar assistit per la tècnica d’Administració General Maria Antònia Palou i per l’interventor de la Corporació, Joan Obrador Esteva. Com sempre els plenaris comencen amb la lectura i aprovació

Read more

Aprovats els pressuposts municipals d’Algaida per al 2019 que sumen 3,9 milions d’euros.

El ple de l’Ajuntament d’Algaida ha aprovat uns pressupostos de 3.893.360,02 euros per a 2019, un 6% més que l’any anterior. Els comptes foren aprovats amb els vots a favor dels 6 regidors de l’equip de govern socialista, en minoria, i les abstencions del PP (4) i de Més (3). L’Ajuntament d’Algaida continua apostant per la sostenibilitat i la seva

Read more

Comencen les votacions dels pressupostos participatius 2019

A partir d’avui dilluns i fins el propper diumenge 2 de desembre, s’obre el termini per. a votar les propostes que s’han presentat per al Pressupost Municipal participatiu de l’any 2019. Només es podrà emetre un vot per persona; per això, és obligatori estar empadronat al municipi i indicar el nom, llinatges, e-mail i el DNI. Al full de les

Read more

Crònica del plenari extraordinari en què s’aprovaren els pressuposts per al 2018

Ahir divendres va tenir lloc el plenari extraordinari amb l’objectiu d’aprovar els pressuposts de 2018. Però el primer punt del dia fou la proposta de convocatòria pública per a la cobertura de la vacant de Jutge de Pau. Ara s’ha d’obrir un termini de 15 dies per tal que es pugui renovar el càrrec o la gent s’hi pugui. El

Read more

Crònica del darrer plenari municipal de l’any 2017

Penúltim dijous i darrer plenari de l’any. Amb el quòrum suficient, i amb la sala de plenaris gelada per la manca de calefacció, va començar la reunió amb l’aprovació de l’acta de la sessió de 9 de novembre de 2017. La primera mesura fou l’aprovació de l’acta de recepció de les obres de dotació de serveis del carrer Alfabaguera d’Algaida corresponent

Read more
« Older Entries