Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaEducacióPinaRanda

El CEIP Pare Bartomeu Pou torna a fer un gran paper en el concurs Consumópolis

2160720Ahir els nins i nines de 6è de primària del CEIP Pare Bartomeu Pou assistiren a l’entrega de premis de Consumópolis, el qual a més a més ha estat el segon centre escolar amb més participació, fins a 12 equips. La gran sorpresa fou que el grup ES FIGUERAL ha guanyat el primer premi de les Illes Balears a la categoria de 2n cicle de primària, i els ha correspost una tauleta tàctil i un diploma de reconeixement per als cinc concursants. La seva professora Maria Antònia Vallespir també rebrà un tauleta tàctil.

consumopolis

A més a més, com que els alumnes del centre escolar algaidí han acabat les dues fases del concurs, l’escola també rebrà una tauleta escolar i cadascun dels alumnes una memòria USB i un tassó ecològic.

També ens hem assabentat que els altres grups han fet molt bon paper (3r, 4t…). Aquí al costat, teniu la llista completa dels participants, segur que identificau als qui són del nostre poble.

El més important però ha estat que han après sobre el consum responsable, han treballat en equip i han presentat projectes de molta qualitat.

Què és el concurs Consumópolis?

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i la Direcció General de Consum de Ia Conselleria de Salut, promouen activitats que afavoreixin la sensibilització dels alumnes perquè duguin a terme actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable.

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i les comunitats autònomes organitzen el concurs escolar 2016-2017 CONSUMÓPOLIS 12 per a infants de cinquè i sisè d’educació primària i de primer, segon, tercer i quart d’educació secundària obligatòria.

El concurs constava de dues parts i es poden fer tant en català com en castellà. En la primera, els escolars havien de dur a terme activitats i jocs interactius de caràcter pedagògic i lúdic, potenciant també els hàbits responsables en l’ús de les TIC per part de l’alumnat, per la qual cosa tot el programa es desenvolupa a la xarxa. En la segona part, els alumnes havien de dissenyar, elaborar i presentar un treball conjunt —un blog— que reflectís un ús responsable d’Internet i de les TIC des del punt de vista del consum responsable. Enguany el lema és “Internet: en fas un ús responsable?”

El concurs escolar sobre consum responsable Consumópolis 12 ha comptat amb la participació de 405 estudiants de les illes, 41 equips que pertanyen a 6 centres escolars.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d