Dimecres, setembre 27, 2023
Algaida

Crònica del plenari del mes de juny

Foto del plenari de juny de 2021

Primer dijous de juny i toca sessió ordinària a l’Ajuntament d’Algaida a les 20 hores i de manera presencial. Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 13 de maig de 2021, es va iniciar la sessió que comptà amb la presència de tots els regidors i regidores.

Resolucions

El primer punt de l’ordre del dia fou la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat del Pla. La modificació va encaminada a dotar estructuralment la plaça de gerència de l’entitat supramunicipal. S’aprovà per unanimitat.

En segon lloc es va sotmetre a aprovació la modificació de l’ordenança municipal reguladora del preu públic sobre la utilització d’instal·lacions esportives de titularitat municipal. Els canvis consisteixen a actualitzar els preus perquè l’ordenança era de 2006 i s’ha de sotmetre a renovació de la gestió de les instal·lacions esportives a partir de setembre de 2021. Rafel Oliver del PP va criticar que “s’hagin eliminat els preus de les activitats esportives que ara l’empresa no fa perquè l’empresa ho fa en el seu negoci privat” i que ells les mantindrien Mulet va respondre que s’eliminaven per una qüestió d’espais. Es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSOE i Més) i en contra dels 4 regidors del PP.

A continuació, la plenària va sotmetre a votació l’adhesió a la Xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 de la FEMP. Fou aprovada per unanimitat.

Seguidament l’Interventor Joan Obrador va explicar el resultat del Compte General de l’Ajuntament d’Algaida de l’any 2020. Aquesta fou aprovada per unanimitat

Abans de les preguntes de control, es va procedir a la lectura i votació de la moció presentada pel grup municipal del PP per a l’eliminació de la proposta del Govern d’Espanya de creació d’un nou impost als bitllets d’avió. La batlessa Mulet va dir que a aquesta moció “li falten arguments i li sobren suposicions” i considera que vivint a unes illes estan supeditats als avions. No obstant això, cal reduir el consum de combustibles fòssils i la imposició d’imposts verds arreu d’Europa. La batlessa proposa canviar, d’acord amb les declaracions de les ministres, afegir a la moció que aquest impost no s’aprovi per als habitants de les Illes Balears atès que no estan condicionant vies alternatives, cosa que Oliver va acceptar. Tomeu Ballester de Més també es va mostrar favorable a aquest canvi i va canviar l’abstenció pel vot favorable i per tant la moció fou aprovada per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 20 de maig de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per temes sobre el proveïment de lloc de feina del càrrec de secretària (que s’explica a la informació municipal) i la concessió definitiva després de nombroses esmenes i al·legacions de les obres concedides dins el borsí d’Allotjaments Turístics de l’any 2018. La intenció de l’Ajuntament, va dir la batlessa, és licitar les obres els pròxims mesos dins el 2021.


Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va donar compte de les següents informacions:

SERVEI DE RENDA ÀGIL: Del 3 al 30 de juny al Casal Pere Capellà ( concretament al Casal de Joves) es torna a oferir el servei de renda àgil que cada any es realitza amb l’excepció de l’any passat que degut a la pandèmia no es va poder fer de manera presencial. Des de el passat dia  26 de maig i fins dia 29 de juny es pot demanar cita per telèfon o per la web per poder anar de manera presencial i emplenar la declaració de l’IRPF del 2020.

PROVEÏMENT DE LLOCS DE FEINA A L’AJUNTAMENT: Dia 20 de maig es va publicar al BOIB la Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball d’Operaris/es Polivalents de l’Ajuntament d’Algaida. El termini per a la presentació de sol·licituds és de dia 21 de maig fins dia 10 de juny de 2021.

Dia 20 de maig també es va publicar la Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura amb caràcter d’interí de la plaça de Secretari/ària de l’Ajuntament d’Algaida, mitjançant una borsa de feina. El termini per a la presentació de sol·licituds és de dia 21 de maig fins dia 3 de juny de 2021.

En relació amb el  procediment selectiu per a la cobertura, amb caràcter de personal laboral fix, de 4 places de tècnic/a superior d’educació infantil per a l’escola municipal infantil d’Algaida publicades les bases reguladores del procediment selectiu mitjançant concurs-oposició al BOE de dia 6 d’abril de 2021, les dates dels exàmens seran dissabte dia 26 de juny i dissabte dia 10 de juliol el mati i es realitzaran al Pavelló Andreu Trobat.

PRESSUPOST PARTICIPATIUS 2021/2022: En relació amb els pressuposts participatius dia 30 de maig va finalitzar el termini de la presentació de les propostes. Del 28 al 30 de juny es publicarà la valoració de propostes i l’exposició pública de les finalistes per part de serveis tècnics i jurídics i de la comissió de participació ciutadana; i entre el dia 1 i el dia 11 de juliol es podran votar les propostes finalistes per internet i també a les bústies habilitades a Pina, Randa i a les oficines municipals de la casa de la vila; i abans de dia 25 de juliol es faran la presentació dels resultats.

RESULTATS DE LA CAMPANYA PRIMAVERA 2021 PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ I EMPRESES LOCALS: La campanya de dinamització local realitzada per l’Ajuntament d’Algaida conjuntament amb l’associació de comerç d’Algaida, Pina i Randa. La Campanya de primavera 2021 es va realitzar del dia 1 al 31 de maig. S’han entregat en total 250 bosses, gràcies a la gran feina que ha fet el col·lectiu de cosidores de Gent Gran i grup de Pina, a les quals volem agrair la seva feina i implicació. El total de persones que varen participar en el sorteig van ser 513 (4 x 513= 2052 compres o serveis als negocis locals). Ahir es va fer el sorteig dels 20 vals de 50 € cada un que es lliuraran pròximament als guanyadors que revertiran en 1000 € invertits en compres als diferents comerços i negocis del municipi. El lliurament dels vals es faran el 9  i el 10 de juny als guanyadors i guanyadores i els podran gastar des del 15 de juny fins al 31 de juliol ambdós inclosos.

En vista de l’èxit que han tingut les bosses i els seus dissenys, ja s’està pensant amb iniciatives semblants per properes campanyes. Sempre intentarem millorar les pròximes iniciatives amb les aportacions que s’han anat fent per part dels negocis aquest temps.

CANVI CIRCULATORI CARRER CAVALLERS: A partir de dilluns dia 7 de juny un tram del carrer des Cavallers passarà a ser d’un sol sentit de circulació (el sentit serà des de Plaça fins al cap de cantó de Cavallers amb Antoni Maura). El tram afectat per la modificació només és de Plaça fins a Antoni Maura. La resta del carrer, des Cavallers amb direcció cap al carrer de sa Farinera, des Lledoner, Cementeri, etc. continuarà essent de doble sentit. Amb aquest canvi circulatori es pretén fer més fluida la circulació transitada i evitar que els conductors hagin d’haver de cedir el pas constantment als vehicles en sentit contrari.

PROJECTES D’OBRES ALS CARRERS: Aquesta modificació forma part de les accions que s’han anat executant del Pla de Mobilitat Sostenible d’Algaida i que es veurà reforçat amb el projecte de millora accessibilitat, voravies i pavimentació  que, en els mesos que venen, l’Ajuntament d’Algaida realitzarà al carrer Cavallers dins la convocatòria de subvencions pluriennals 2020-2021 per dur a terme obres d’inversió municipal on s’inclou a part de la realització dels projectes, els honoraris de redacció  i els de direcció d’obres i on per Decret de Batlia es va aprovar el projecte el passat 19 de maig on també s’hi inclouen el projecte de millora accessibilitat del carrer Major de Pina així com  millores d’accessibilitat  de diferents cantonades/ indrets del nucli urbà d’Algaida com són adaptació del pas vianants als carrers de sa raval; el carrer de sa tanqueta amb alfabeguera i al carrer de Joan Alcover davant el centre de salut

El Projecte que ja s’ha tret a licitació i que el termini per presentar les ofertes acaba el dia vinent 16 de juny i que podeu consultar en paper al departament d’urbanisme i al portal de transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Algaida

PRIMERES JORNADES D’ESTUDIS LOCALS DEL MUNICIPI ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA: Es contextualitzen en la pandèmia de la Covid-19 sota el títol “Pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida al llarg de la història”. L’Ajuntament d’Algaida, amb el suport del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, convoca les I Jornades d’Estudis Locals del Municipi d’Algaida sota el títol “Pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida al llarg de la història”. Aquestes primeres Jornades organitzades des de la regidoria de Cultura i Patrimoni  i també sorgeixen de la feina que es fa des del Consell de Cultura i les diferents accions i propostes.  L’objectiu de promoure la recerca i la investigació sobre qualsevol matèria relacionada amb Algaida, Pina i Randa, però fent especial atenció als aspectes sociosanitaris i higiènics públics. D’aquesta manera, el tema principal se centra en el context de la pandèmia de la COVID-19: el passat i present de les pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida en tots els temps. Paral·lelament, les contribucions a les Jornades podran versar sobre altres aspectes, com és ara Història, Art i Literatura; Patrimoni Cultural; Geografia i Medi Natural o Etnografia i Antropologia. Les I Jornades tindran lloc els dies 22 i 23 d’octubre de 2021, a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida. El termini d’inscripció per a participar en les Jornades finalitzarà dia 15 de setembre del 2021 i s’ha habilitat un web per poder fer les inscripcions o per a accedir a la informació.

ACTIVITATS CASAL DELS JOVES D’ALGAIDA: S’han presentat tot una sèrie d’activitats que es duran a terme durant les vacances escolars d’estiu , activitats de lleure i de formació on destaquen el curs de monitor de temps lliure,  el de pre-monitor de temps lliure dirigit als joves menors de 17 anys que no  poden accedir al curs oficial de monitor, però sí que es poden iniciar en els coneixements i eines per donar suport a les activitats de temps lliure. Hi ha la possibilitat de poder realitzar les pràctiques de voluntariat a les activitats de l’escola d’estiu d’Algaida, la de Pina i la Juvenil; i dins la Juvenil també tal com vàrem organitzar l’any passat es torna a convocar una escola d’estiu jove així com un campament d’estiu per a joves fins de 14 a 16 i un altre de 10 a 13.

AGENDA ESTIU 2020: Publicació de l’agenda d’estiu que inclou diferents actes entre divendres dia 4 de juny i dissabte dia 10 de juliol a Algaida, Pina i Randa.

Pel que fa a les festes de Pina, es continuaran fent activitats en petit format com l’any passat i no hi haurà verbenes.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP va demanar sobre les següents qüestions:

  • Concurs de renovació dels menús de l’escoleta: la TAG Jurídica va respondre que el contracte era 2+1+1, i que per tant s’hauria de renovar l’estiu de 2022.
  • Es recuperarà el Mercat Pam a Pam? Mulet va respondre que de moment no a cap dels tres pobles.
  • Situació de la carretera Algaida – Llucmajor: la batlessa Mulet va dir que tenia el compromís de la presidenta del Consell de Mallorca que s’inclouria dins el nou conveni de carreteres que ara s’ha de negociar amb l’estat, però que considera que el projecte és irrenunciable i que no s’hauria de tornar a projectar de bell nou.
  • Situació del Solar per ampliar a l’escola integrada: s’està estudiant, però atès que per posar un nou institut es requereixen 7000 habitants (a 1 de gener de 2021 pujaven a uns 6.200) s’està estudiant poder mirar de construir un IES perquè es compta amb els terrenys en es Porrassar. Mulet i la regidora d’educació Maria Antònia Reynés varen dir que la cosa va per llarg. També varen anunciar que aquest estiu es faran les obres dels vestidors.

I sense altre tema, el plenari va acabar 10 minuts passats les nou del vespre.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: