Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaInfraestructuresPatrimoni

El tram des de sa plaça fins a la placeta d’es Sitjar serà per a vianants gràcies a un subvenció de 403.000 euros.

L’Ajuntament d’Algaida durà a terme un projecte de millora del centre del casc urbà gràcies a una ajuda de 403.261,66 € del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT), que el passat divendres aprovà atorgar una subvenció de 403.000 euros al projecte presentat per l’Ajuntament algaidí.

Zona d’empedrat gràcies a la subvenció del CBAT

En concret, el tram que es millorarà serà d’uns 1.0000 metres quadrats, espai urbà que enllaça des de sa Plaça amb la plaça d’es Sitjar i donen continuïtat a la zona de la placeta de l’Església i els carrers Bisbe i del Rei. La intervenció pretén transformar aquest espai en zona peatonal i d’accés restringit a la circulació rodada, per tal de revitalitzar el centre i crear un únic espai de lleure i esbarjo que permeti la realització de més activitats al carrer. Incorporant un altre espai de grans dimensions com és sa Plaça des Sitjar on ocasionalment es fan funcions de teatre i concerts a l’aire lliure, als ja existents de la placeta de ’Església i Sa Plaça.

La Junta Rectora del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics (CBAT) ha resolt la convocatòria de 2018 de subvencions per a projectes de millora d’infraestructures turístiques i de foment de la diversificació i la desestacionalització de l’oferta turística. D’acord amb la decisió, presa per unanimitat, 64 projectes seran cofinançats pel CBAT amb quasi 22 milions d’euros (21.892.573,41 €)”. Es tracta d’actuacions a 43 municipis de Mallorca que suposaran una inversió total de 34.536.025,99 €, ja que el CBAT pot cobrir com a molt el 80% del cost del projecte (amb un import màxim de 500.000 €) i els ajuntaments han d’aportar la resta.

La convocatòria de subvencions permetia a cada ajuntament presentar un màxim de dos projectes, i així ho han fet 21 consistoris. La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, Bel Busquets, ha volgut recordar que amb les dues convocatòries de subvencions del CBAT aprovades i resoltes aquesta legislatura s’han donat ajuts per valor de 37,5 milions d’euros (15,5 el 2017 i 21,9 el 2018), amb una inversió final d’uns 60 milions d’euros si sumam l’aportació que fa cada consistori. La millora de les infraestructures”, va dit Busquets, “és necessari per millorar la competitivitat turística i gràcies a aquesta Borsa podem fer-ho”. A més, va explicat que, entre els projectes subvencionats per aquesta convocatòria, hi ha actuacions per desestacionalitzar, millorar l’accessibilitat a espais turístics o rehabilitar espais de zones turístiques més consolidades com ara vies comercials o passeigs marítims.

Així mateix, la vicepresidenta va assenyalar que aquestes inversions “repercuteixen directament a l’economia local, ja que gran part de les empreses que executen aquests projectes són empreses arrelades al territori i que garanteixen contractes de treball”. El CBAT és l’òrgan gestor de les places turístiques a l’illa de Mallorca i en formen part el Govern, el Consell Insular de Mallorca i els agents socials i econòmics del sector turístic. La Junta Rectora del CBAT també ha ratificat per unanimitat l’acord del Consell de Govern d’aquest mateix divendres que autoritzava ampliar la convocatòria 2018 de subvencions del Consorci en 6.967.839 €.

Inicialment, la convocatòria d’ajuts estava pressupostada amb un màxim de 14.950.000 milions d’euros, però els projectes presentats que complien els requisits superaven aquesta quantitat. Com que el Consorci disposa de recursos propis suficients per finançar-los tots, s’ha autoritzat la despesa per a aquestes actuacions destinades a la millora de l’oferta turística.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d