Dimarts, desembre 5, 2023
Algaida

Insultar a l’àrbitre en un partit de futbol pot resultar car: 300 euros de multa.

300 euros: aquesta és la quantitat que haurà de pagar un aficionat per haver insultat a l’arbitre durant un partir de futbol de primera regional a dins el camp del CE Algaida.

El mes de març de 2019 va tenir entrada a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports un ofici de la Delegació del Govern en Illes Balears, mitjançant el qual es varen trametre les diligències instruïdes per la Policia Local d’Algaida contra un assistent del partit de futbol entre els equips d’Algaida i Santa Ponça, corresponent a la categoria 1a Regional Mallorca, per insultar a l’àrbitre.

Imatge d’arxiu del camp d’Es Porrassar

Segons consta en la documentació rebuda, amb l’informe emès per la Policia Local d’Algaida i l’acta de l’àrbitre, pels fets descrits a l’apartat anterior, la Guàrdia Civil d’aquest municipi va elaborar una acta-denúncia contra un aficionat del Santa Ponsa, per insultar i amenaçar a l’àrbitre del partit de futbol celebrat el dia 3 de març de 2019, entre els equips d’Algaida i Santa Ponça, amb la frase següent: ”Sois unos hijos de puta, no vais a salir de aquí, os voy a arrancar la cabeza”. Els fets es varen produir al començament de la segona part.

La competència per tramitar aquesta denúncia correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, concretament, l’òrgan competent per a l’exercici de la potestat sancionadora en matèria administrativa esportiva és la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. La tramitació es du a terme mitjançant la Direcció General d’Esports i Joventut.

Els fets poden ser qualificats provisionalment com a una infracció lleu, prevista en l’article 121 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, per la qual davant la comissió d’una falta lleu es pot sancionar amb una multa de 60,10 a 601,01 €.

L’import provisional de la sanció prevista per als fets descrits es fixa en 300,00 euros, quantificat d’acord amb el principi de proporcionalitat i atesos els criteris i les circumstàncies que hi concorren: gravetat dels insults i amenaces, comportament agressiu per a la convivència i la seguretat, necessitat de prevenir i erradicar aquests tipus de conductes, assistència de menors d’edat i adolescents entre el públic.

El partit en el qual va tenir lloc aquesta infracció fou el partit disputat en el camp municipal Es Porrassar d’Algaida, mentre s’enfrontaven el CE Algaida i el Santa Ponsa, amb victòria algaidina per 2 gols a 1. En aquell partit, les accions perilloses del Santa Ponsa foren importants si ens atenem a allò que reflectí el col·legiat: 7 targes grogues i una vermella per a l’equip calvianer davant una única tarja groga de l’equip local.

Amb aquest primer procediment sancionador el Govern pretén reduir els comportaments antiesportius que es poden produir a les grades durant els esdeveniments esportius. Aquestes accions van en la línia de la feina realitzada durant l’actual legislatura amb el programa Posam valors a l’esport i l’activació de la Comissió contra la Violència a l’Esport a les Illes Balears.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d