Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaInfraestructuresPina

El Consell de Mallorca concedeix una ajuda per millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques a Algaida i Pina

El Consell de Mallorca ha concedit una ajuda de 142.604,54 € a l’Ajuntament d’Algaida per a redactar i executar el projecte de millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en els accessos principals dels nuclis d’Algaida i Pina.

Foto: Consell de Mallorca

La presidenta Cladera s’ha dirigit als batles i batlesses presents i els ha explicat que aquest Pla d’ajudes és una de les mostres “més importants de l’aposta que feim pel municipalisme des del Consell insular”. En aquest sentit, ha recordat que un 80% del pressupost de la institució acaba en els municipis. 

“Aquest pla d’obres i serveis”, ha explicat, “és una competència bàsica que té el Consell amb el qual apostam i finançam actuacions que fan els municipis. Unes actuacions bàsiques en infraestructures, accessibilitat, millora d’eficiència energètica, reparació o millora d’edificis i vies públiques…”.

Coneixedora de la importància d’aquesta línia d’ajuts, la presidenta ha volgut recordar que “enguany han estat 10 milions i per als anys 2020 i 2021 continuam amb, com a mínim, la mateixa quantia”. A més, a la nova convocatòria “ja adjudicarem els dos pròxims anys. Ho farem bianual i així els municipis ja compten amb el compromís per part del Consell que hi haurà 20 milions per fer obres i serveis bàsics dels municipis”. Cladera ha valorat positivament aquest criteri adquirit, ja que “a tots els municipis els va bé tenir els doblers amb una certa antelació: els ajuda a planificar els projectes que van vinculats a aquestes ajudes”. Per acabar, ha volgut assenyalar que “als municipis hi ha tota classe de necessitat i la planificació és important”.

En la mateixa línia, el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha assegurat, respecte als ajuts, que “són uns ingressos que permeten als ajuntaments fer inversions que en el seu pressupost ordinari no tenen. Per això, és evident que els batles i batlesses estan molt satisfets de poder disposar d’aquests doblers extres”.

La regidora de Cooperació, Margalida Puigserver, assistí a l’acte i signà el conveni en el marc del pla especial d’ajudes per a obres i serveis de competència municipal 2019.

Redacció escaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d