Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidacarreteresConsell de MallorcaInfraestructures

Presentació del projecte definitiu de la variant d’Algaida

Actualitzada 31/08/2017

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i la batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, han presentat el projecte definitiu de la variant d’aquest municipi després que se n’hagi fet les modificacions d’acord amb a les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública del projecte.

El projecte de la variant d’Algaida es va aprovar dia 20 de juliol, per unanimitat, a la Comissió Informativa del Consell de Mallorca. Aquesta carretera anirà des de la carretera de Manacor a la carretera Algaida-Llucmajor i permetrà eliminar el trànsit que, a dia d’avui, ha de travessar per dins el nucli urbà.

La batlessa Maria Antònia Mulet ha començat la presentació agraïnt a totes les persones que han fet feina per poder posar en marxa aquesta variant que ha estat una reivindicació del poble durant molt de temps i que “ha de permetre millorar la qualitat de vida del municipi”.

planolrondadef

El projecte té una llargària de quasi 1,6 quilòmetres i permetrà descongestionar el poble de trànsit, millorar la seguretat i facilitarà l’accés de vianants i ciclistes i reduir-ne l’accidentalitat. Clicau sobre la imatge del costat per ampliar el plànol de la carretera, amb les diferents seccions.

El projecte té una llargària de quasi 1,6 quilòmetres amb dos carrils de 3,5 metres cada un acompanyats de vorals d’1,80 metres, que permet més seguretat per als ciclistes. A més a més, també hi haurà un passeig de 3 metres d’amplada per a vianants durant tot el recorregut de la via que estarà il·luminat amb leds empotrats i no fanals per no crear un problema de contaminació lumínica.

Es construiran tres rodones i un pàrquing i s’enganxaran el sistema de pluvials del municipi amb la bassa d’infiltració de Can Mateu, donant solució al drenatge conjunt de la conca número 1. Les rodones com el passeig de vianants estaràn ajardinades i la rodona del cementeri serà l´únic que comptarà amb un pas de vianants per tal que els habitants d’Algaida puguin anar al cementeri a peu.

La carretera, amb un desnivell d’un 5 %, es contrueix de forma semisoterrada, amb dues plataformes diferents (la mateixa carretera i el passeig per a vianants), amb algunes excepcions. Per superar l’aiguafons o tàlveg de la finca de Ses Cases Noves s’hauran de construir uns talusos i a la part sud, a la zona de la carretera de Llucmajor fins a l’aparcament el passeig està a un nivell més elevat que la carretera.


Accedeix a la informació pública publicada al web del Consell de Mallorca.

Demà dijous es publicarà al BOIB la informació pública sobre els afectats per les expropiacions i s’obrirà un període d’exposició pública de 15 dies, perquè els propietaris de les 65 finques afectades puguin presentar al·legacions a les expropiacions, no al traçat del projecte. es duran a terme 42.267 metres quadrats d’expropiació en superfície (incloses 225 petites edificacions) i 10.292 metres quadrats d’ocupació temporal.

Mercedes Garrido ha explicat que el Departament de Territori i Infraestructures ja treballa en la redacció dels plecs administratius i pròximament, el projecte sortirà a licitació pel que es preveu un període de sis mesos. El tràmit d’expropiacions anirà de forma paral.lela a la licitació del projecte.

Algaida suporta molt de trànsit de pas

A preguntes dels periodistes i de l’oposició han demanat quin serà el volum de trànsit que passen ara mateix per dins el poble i quin es treurà. La resposta ha estat al voltant de 5.000 vehicles per dia, cosa que per a molts han considerat exagerada.

Un cop acabada la roda de premsa els tècnics ens han explicat a essaig.cat que la mitjana de cotxes que passen actualment pels carrers que fan d’unió entre les carreteres de Manacor i Llucmajor arriben a aquesta xifra, ja que s’han fet a partir de càculs de números de cotxes que circulaven per alguns punts d’aquests carrers l’any 2010 en períodes de 30 minuts. A partir dels càlculs, i aplicant les fórmules establertes pels tècnics s’arriba a aquesta xifra. Cal fer notar que en aquests carrers hi ha dos negocis, un taller mecànic, el centre de salut i és molt freqüent usar-los per anar al centre de dia o bé al casal de Música. Donat que no es poden destriar els cotxes del municipi amb els de pas, els tècnics ens han assegurat que la quantitat de 5.000 cotxes diaris de mitjana és una xifra molt realista de mitjana.

Lectures de cotxes Ronda Algaida
Volum de trànsit actual dels carrers per on passen els cotxes Font: Consell de Mallorca

Un projecte de consens

A preguntes dels periodistes sobre el consens polític en aquesta infraestructura, la batlesa Maria Antònia Mulet ha afirmat que aquest projecte es fruit del consens de totes les forces polítiques d’Algaida. No obstant això, en el decurs de la roda de premsa i després en un comunicat de Més al seu Facebook, les forces de l’oposició, incloses els representants del PP, han criticar que la roda de premsa només hagi estat presidida per la batlesa.

Mulet ha aprofitat la presència de la consellera Mercedes Garrido, i del director de Carreteres per reivindicar que “a Algaida no entendríem que se facin les obres de la ronda de circumval·lació i no se fessin les obres de reforma de la carretera de Llucmajor”. La consellera Garrido ha recollit el guant i ha afirmat que estaven treballant amb aquesta demanda feta pels ajuntament d’Algaida i Llucmajor i que treballen per tenir el projecte enllestit abans no acabi la legislatura, ja que “no serà possible l’inici d’aquestes obres en l’actual”.

El pressupost de l’obra ascendeix a 9.081.532,50 euros i el termini d’execució és de 18 mesos. Garrido ha informat que si tot va bé les obres podrien començar-se el proper mes de març de 2018.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d