Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari ajornat del mes de març

img_6330Passades una mica les 21 hores, donà inici la sessió plenari extraordinària de l’Ajuntament d’Algaida, que s’havia ajornat per mor de la vaga convocada en el dia internacional de la Dona el dijous dia 8 de març. Hi assistiren tots els regidors a excepció de Catalina Fullana que n’excusà l’assistència.

En primer lloc la secretària municipal va informar que s’havia hagut de retirar l’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall del carrer Cavallers núm. 36 d’Algaida, davant l’arribada una nova al·legació del Col·legi d’arquitectes i que era preceptiu revisar-les totes abans d’una eventual aprovació.

En segon lloc es va debatre la moció presentada pel Grup Municipal Més a l’Ajuntament d’Algaida per a l’equiparació salarial entre homes i dones, que presentava el següent i que fou llegit per la regidora Margalida Puigserver:

Un dels objectius d’un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d’assegurar la igualtat entre les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferencïi entre races i gèneres. Una igualtat real que faci una societat justa. No és aquest, per desgràcia, el cas de l’estat espanyol. Els seu president, M. Rajoy, a davant la pregunta d’un periodista: Vería usted bien una ley que igualara los salarios entre Nombres y mujeres?, va contestar “No nos metàmos en eso“. Una mostra del tarannà del president de l’estat cap al col·lectiu femení i del seu despreci cap al principi d’igualtat entre ciutadans i ciutadanes que es suposa que ens garanteix l’actual Constitució.
La llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones exposa: “La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”. Es per això que el ple de l’ajuntament d’Algaida pren els següents acords:
  1. Que l’Ajuntament d’Algaida és conscient de la desigualtat existent a l’estat espanyol en qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
  2. L’Ajuntament d’Algaida insta al congrés dels diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.
  3. L’Ajuntament d’Algaida farà arribar a les empreses d’Algaida, Pina i Randa una comunicació per tal de conscienciar als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent constar la petició que es fa congrés dels diputats.

La batlessa Maria Antònia Mulet va dir que sembla incompresible que el  2018 encara s’hagin de presentar aquesta mena de mocions, però que hi estan d’acord i anuncià el vot favorable. Rafel Oliver del PP està d’acord amb els punts de l’acord però no amb l’exposició de motius i aporta una sèrie de dades, com que Espanya encapçala la creació de llocs de feina femení a la zona euro, cosa que equivaldria al 30 % del total, o que la diferència salarial entre homes i dones a Espanya és del 14,2 %, que s’ha reduït des de l’any 2012 i que està per davall dels nivells de la Unió Europea. Donades les dades, Oliver va dir que “s’ha de seguir fent feina per millorar tots aquests aspectes però no ens sembla adequat incloure una frase treta de context del president Rajoy.

Després d’un breu debat, per veure si es modificava una part del preàmbul, situació que no es va produir, la moció fou aprovada per unanimitat però el representant del PP fer constar en acte que tot i que estaven d’acord amb els punts, no estan conformes en la redacció de l’exposició de motius.

Pel que Informe sobre el compliment de la normativa de morositat comercial i del període mitjà de pagament, l’interventor municipal va informar que l’Ajuntament te trenta dies per rebre una reconeixement de deutes mitjançant factures i que un cop acceptades té fins a 30 dies per pagar-les i que en aquests moments la mitjana de pagament es fa cada 20, 6 dies.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver del PP va interessar-se per una sèrie de decrets, alguns motivats per noticificacions errònies a altres persones, i per l’inici de l’expedient de contractació i subministrament mitjançant rènting de dos vehicles (un hibrid i l’altre elèctric) per a la policia Local d’Algaida.

Tomeu Ballester va demanar el decret d’aprovació del projecte de renovació dels carrers d’Algaida, i la batlessa va dir que aquests projectes s’aprovaven per ja tenir-los enllestits en cas de voler-los arreglar però que suposaven ni que se fessin ni alteracions pressupostàries.

Informació municipal

La secretaria va informar que des del passat febrer s’ha implantant a l’Ajuntament d’Algaida l’administració electrónica. Aquesta mesura a la que estan obligats segons la legislació estatal, suposarà la progressiva supressió de l’administració en paper i tant la batlessa Maria Antònia Mulet com la secretària afirmaren que suposà un gran avanç ja que una vegada registrats els documents es tramiten directament a l’organisme dependent.

La batlessa i la regidora de cultura informaren dels tallers per families a l’escoleta Flor de Murta,  El primer fou aquest dilluns dia 12 de març a les 16:30h a adreçat adults (pares, mares, …). L’objectiu principal d’aquests tallers és generar sinergies entre la comunitat educativa i oferir un context per al foment de la convivència i socialització de les famílies, promogut des de l’entitat pública, afavorint el desenvolupament social del municipi.

La batlessa també va informar del conveni signat amb la propietat de la Cova de beat Ramon Llull, Consell de Mallorca i Ajuntament per mantenir oberta i permetre la visita a la Cova, agraint la tasca del Departament de Cultura.

Maria Antònia Mulet, va informar de la la xerrada “Vols estalviar energia? que es dugué a terme al casal Pere Capellà d’Algaida, una iniciativa més emmarcada en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) posat en marxa en compliment del Pacte de Batles, en la lluita contra el canvi climàtic. En el decurs de la xerrada, s’informà els assistents sobre les pràctiques que han de dur a terme per tal d’estalviar energia a les seves llars. L’objectiu és combatre la pobresa energètica, fomentar l’estalvi energètic i la compra d’energia verda. La batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, valora de forma molt positiva la xerrada perquè “a banda dels aspectes tècnics per a fomentar l’estalvi i eficiència energètica als nostres habitatges; també s’ha parlat del canvi climàtic i les seves conseqüències damunt la salut, economia i el clima”. I es posà a ella mateixa d’exemple de l’estalvi. Cal recordar que aquesta xerrada és la primera passa de la campanya impulsada des de l’Ajuntament d’Algaida. Ara, els pròxims dies 13, 15, 20 i 22 de març, els usuaris podran beneficiar-se de l’assessorament personalitzat gratuït per a reduir la factura de la llum. Cada particular ha de facilitar les darreres 6 factures d’electricitat.

La batlessa Mulet va informar que el passat 27 de febrer, va assistir com a membre de la FELIB a la reunió amb el ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro a Madrid, per tal de poder invertir el superávit de 2017 i 2018 a inversions sostenibles i insfraestructures educatives. La batlessa va informar que en 10 anys Algaida ha crescut en més de 1500 habitants i el poble necesita nous serveis i noves necessitats d’inversió, i que demanaren poder invertir no només aquests dos darrers anys sinó tota el superàvit, també amb inversions en capítol 1, es a dir contractació de personal. Estan a l’espera de que s’aprovi el Reial decret que ho possibiliti.

El proper 23 de març es dura a terme la inauguració de l’exposició “Dones excepcionals en el camp de l’educació” que consta de 16 panells sobre la biografia, obres i aportacions a la igualtat de 4 dones excepcionals: Clara Hammerl, Rosa Sensat, Marta Mata i Margarita Comas També hi haurà el mateix dia una actuació de microteatre.

Dilluns 2 d’abril a les 19 hores a l’auditori del Casal Pere Capellà, tindrà lloc l’acte de lliurament dels Premis Castellitx amb totes les seves modalitats.

Pregs i preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar en el seu torn,perquè l’ajuntament arregli els clots al parquing de sa serradora, provocats per la pluja i que se faci alguna cosa amb la plaga de moixos. La batlessa va respondre que ho tenen en compte i que ja s’ha avisat i s’han posat trampes.

Oliver tambñe va demanar pel tram del final del carrer de Can carrintar, sense asfaltar i en principi la batlessa va dir que no s’asfaltarà.

Oliver va demanar si es tenien notícies de les ajudes temporal que havia llegit per premsa que s’havien pagat. La batlessa va respondre que també ho havia llegit per premsa però que a ells encara no han estat notificats, ni molt manco cobrat.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar que, davant el succés del cap de setmana amb un atropellament d’una persona, els ecosobiranistes demanaren que es revisin alguns pasos de vianants que estan propers a les cantonades, el del carrer Antoni Maura i el de devora el casal Pere Capellà. La batlessa diu que enviarà la Policia Local perquè faci els informes però que cal pensar que si es canvien els passos de vianants també s’hauràn d’arreglar les voreres.

S’aixecà la sessió poc abans de les 22 hores del dilluns.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: