Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinaRandaTreball

Augmenten el nombre de persones sense feina a Algaida durant el gener

Segons les dades publicades pel SEPE al mes de gener el nombre d’aturats ha pujat en 19 persones, de les quals 18 són dones i 1 és un home. Així el nombre total d’aturats és de 224 , dels quals 105 són homes i 119 dones. 

Les persones majors de 45 anys amb 117 aturats són el grup d’edat més afectat per l’atur , seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 92 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 15 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d’aturats hi ha al municipi amb 184 persones, seguit de la construcció amb 21 aturats, la indústria amb 9 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 8 aturats i per últim l’agricultura amb 2 aturats. 

Pel que fa a les dades referides a les Illes Balears, el nombre d’aturats va minvar a les Balears al gener en 2.503 persones respecte del mateix mes de l’any passat, cosa que suposa un descens del 3,99% i situa la xifra d’aturats, el primer mes de l’any, en 60.216, segons dades del Ministeri de Treball. A Espanya la caiguda ha estat del 5,49%, fet que col·loca les Illes per davall la mitjana de reducció d’atur després de molts d’anys de registrar molts millors resultats que la majoria d’altres comunitats autònomes.

Si es compara gener d’enguany amb desembre passat, la desocupació va créixer a les Illes un 0,56%, és a dir, 338 persones més sense treball.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d