Dissabte, desembre 9, 2023
Algaida

Crònica del plenari del mes d’abril de 2019

Foto: essaig.cat

A les 20:35 del dijous 4 d’abril de 2019, va tenir lloc el penúltim plenari ordinari de la legislatura municipal amb l’assistència de tots els regidors. Va donar inici al plenari amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions de 7 de març i de 2 d’abril de 2019, en què varen fer el sorteig del membres de les meses electorals de les eleccions de diumenge dia 28 d’abril de 2019.

Després es va sotmetre a la necessària aprovació en el plenari de l’Adhesió als compromisos 2030 del Pacte de Batles sobre el Clima i l’Energia. Els compromisos concrets de les ciutats i regions són:

Més informació?
 • presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per a l’horitzó 2030 (PAESC) que substitueix l’anterior PAES. Aquest Pla es constitueix com eina de treball per a l’anàlisi de riscos i de vulnerabilitat al Canvi Climàtic i incorpora el paquet de mesures a implementar en matèria energètica i d’adaptació al Canvi Climàtic. Cliclau sobre la imatge per obtenir més informació
 • presentar un informe públic de seguiment per mostrar l’estat d’avanç del Pla d’Acció, especificant els objectius de reducció de CO2 aconseguits i les accions d’adaptació desenvolupades.

L’adhesió va ser aprovada per unanimitat.

La tercera mesura fou la proposta de modificació de crèdits núm. 04/19. Es tracta del traspàs de 22.000 euros de la partida de personal que estava prevista en la relació dels llocs de feina prevista per al 2019 i que s’afegiran als 110.000 euros de l’Agència de Disciplina Urbanística per comprar el solar del carrer de des escoles per a la seva ampliació. S’aprovà per unanimitat.

Control i Fiscalització

Informe de justificació econòmica de l’aportació de l’Ajuntament d’Algaida al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació l’any 2018, Memòria d’activitats 2018, Línies d’actuació 2019 i Programes de cooperació 2019.

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 7 de març i 12 de març de 2019, i els assabentats de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà per:

 • Decret 4. Productivitat i hores extres dels funcionaris respecte del primer trimestre. Oliver demana els criteris i l’interventor diu que això ve donat per un barem i teoricament es per incentivar els treballadors. remarcà que els treballador de baixa no ho cobra.
 • Decret 5. Dos arbres d’havien aixecat al carrer de la tanqueta i segons la llei de contractes públics l’ajuntament està obligat a convidar 3 empreses. Només una empresa se va presentar una oferta fora de termini però se li va adjdicar.
 • Decret 17 i 38. Fa constar que no té la relació de factures i l’interventor diu que li farà arribar.
 • decret 18. Hi ha hagut un reconeixement extrajudicial de crèdits de factures referides a anys anteriors però que s’han de pagar amb el pressupost d’enguany.

Informació Municipal

La Batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • Avui (per dijous) ha començat la matrícula del curs escolar 2019/2020 de l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta. PER ALS NOUS ALUMNES del 4 al 17 d’abril de 2019 es durà a terme la MATRÍCULA dels infants que NO hagin assistit a l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta durant el curs 2018-2019. PER ALS INFANTS QUE JA SÓN ALUMNES del 29 d’abril al 6 de maig de 2019 es durà a terme la MATRÍCULA dels infants que hagin assistit a l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta durant el curs 2018-2019. La documentació s’ha de presentar a les oficines municipals de la Casa de la Vila.
 • S’ha posat en marxa el servei de whatsapp de la policia local a fora vila. hi ha més de 200 persones adherides i sobretot aquest servei funciona avisant del canvi d’estacionament mensual i evitant així les possibles sancions.
 • Campanya de vigilància i control del transport escolar i de menors i campanya de control damunt l’ús dels cinturons de seguretat i altres sistemes de retenció homologats realitzades el mes de febrer i març per la policia local dins les campanyes de la DGT. Pel que fa a transport escolar i de menors s’han 4 controls en 3 dies i no es va posar cap denúncia en relació a autoritzacions, itv, alcoholèmia, excés de velocitat, acompanyats , assegurances, etc. Respecte a l’ús de cinturons de seguretat i altres mesures s’ha fet un control durant 2 dies a 35 turismes i d’aquests
 • 35 conductors duien el cinturó; 25 passatgers davanters el duien; 20 passatgers adults a darrera el duien i infants fins a 12 anys 5 duien sistema de retenció adaptat a la seva edat i pes i 6 no. A tots els que no complien la normativa s’els va donar informació, consells i conscienciació dels perills de no utilitzar els sistema de retenció i/o cinturó de seguretat.
 • El policia tutor ha fet una memòria de les actuacions dels dos mesos de febrer i març. Cal destacar entre d’altres la presentació del nou policia tutor als alumnes de 6è del CEIP Pare B. Pou , les xerrades preventives sobre les TIC als alumnes de 5è, les reunions de coordinació amb la dinamitzadora del casal dels joves, regidores de educació , serveis socials, director IES, CEIP, Coordinadora escoleta municipal infants , educadora de carrer, la qual s farà de manera mensual. També l’acompanyament als alumnes de 6è a l’excursió de Pol.lentia, les reunions per a la impresió de les rutes escolars amb la regidora educació, l’equip directiu així com presentació de les rutes als alumnes del ceip que començaran el proper dia 12 d’abril així com diferents intervencions amb menors tant com a policía tutor i també en intervenció conjunta amb la guàrdia civil …
 • El passat dilluns dia 1 d’abril arran de la concessió de la subvenció de la conselleria de treball, comerç i Industria del programa SOIB DONA 2018/2019 , enpoderament econòmic per una plena integració social i laboral ,  han començat a fer feina a l’Ajuntament dues dones per un període d’un any. L’Ajuntament va presentar a la convocatòria la sol·licitud de subvenció per contractar dos perfils: operària neteja i auxiliar administrativa. El perfil operària neteja s’ocuparà de les tasques de neteja de l’escoleta municipal flor de murta i de l’escola de música i l’auxiliar administrativa realitzarà les tasques al departament de urbanisme i de suport a altres departaments en cas de necessitat. Aquesta subvenció està el 100% subvencionada pel soib.
 • Es va tenir una reunió de la Delegació de Govern amb la delegada de govern Rosario Sánchez per a l’impuls de la signatura d’un conveni de col·laboració perquè el cos Policia Local d’Algaida s’integrin en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Viogén). El sistema Viogén és l’instrument de la Secretaria d’Estat de Seguretat que permet aplicar els protocols de protecció entre totes les parts implicades: administracions, Justícia, Guàrdia Civil i Policia Nacional, entre d’altres. S’incorpora tota la informació possible sobre cada cas, s’estableix un nivell de risc, s’apliquen les mesures corresponents i es fa un seguiment, que en el cas d’Algaida seran tasques de col·laboració i prevenció.
 • Des del Ministeri de Transició Ecològica s’ha rebut una menció de reconeixement per haver participat a la setmana europea de la mobilitat 2018 que es celebra cada any durant el mes de setembre. Les activitats que es varen  dur a terme el 19 de setembre passat varen  ser la presentació de la diagnosi del pla de mobilitat sostenible, activitats d’educació medioambiental per nins i nines així com la campanya de que les persones que venien en bicicleta al casal pere capellà rebien un obsequi reconeixement per haver participat en la setmana de la mobilitat de 2018.
 • Des de la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació s’ha fet una sol·licitud de documentació en relació al solar i també a l’edifici on es troben els banys per aquest estiu començar les obres  de banys exteriors d’una de les sales. Pel tema del nou solar s’han demanat plànol, estudi topogràfic, notes registrals, etc) . Ja des d’urbanisme i serveis jurídics estan fent feina amb la documentació. La part de les dependències com a banys exteriors serà el que es podrà enviar en pocs dies per a la construcció inmiment de dos banys escolars al pati del centre, per tal que aquestes obfres puguin fer-se durant l’estiu.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per la manca de vestimenta de Protecció Civil a Algaida. La batlessa respongué que si en necessiten allò que s’ha fer és sol·licitar al responsable de la brigrada, ja que hi ha una partida pressupostària destinada a aquestes qüestions en el pressupost municipal.

Oliver també se va demanar de la promesa feta al CE Algaida de la possibilitat dur a terme una remodelació del camp de futbol, amb la construcció d’uns nous vestidors habilitats, en una reunió amb els delegats del club i a la qual no havien estat convidats. La batlessa va dir que se reuní amb la directiva del CE Algaida i els va explicar que es podria fer un projecte complet en lloc de fer petits projectes. Per això se va encomanar a l’arquitecta Aina Cifre, exarquitecta municipal i coneixedora dels altres projectes del camp de futbol Es Porrassar atès que l’arquitecte municipal no signa projectes, i que se va abonar com a empresa privada. Oliver va afirmar que no se li podia donar aquest contracte perquè sent arquitecta municipal de Capdepera no té signada la compatibilitat, cosa que des de l’equip de govern varen negar i en tot cas remarcaren de no ser així, no seria responsabilitat seva. Mulet va voler deixar clar que en cap cas va fer cap promesa ni va donar cap calendari perquè “el pressupost de l’obra no el pot assumir l’ajuntament tot sol i és molt elevat”.

Els representants del Partit Popular també se va interessar per les parades de bus de la carretera vella de Manacor cosa que la batlessa va dir que no ho sabia. Oliver demanà a l’Ajuntament que exigís al consorci de transports que faci les obres pertinents del pas de vianants a la zona de l’antiga carretera de Manacor devora la benzinera “per tal d’evitar una desgràcia”. La batlessa Mulet va prendre nota i va recordar que ja se li havia encomanat.

El Partit Popular també va demanar el cost del mercat setmanal Pam a Pam. La batlessa va dir que li faria arribar aquesta informació.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar per les obres de les voravies a Pina i si incloïen un canvi circulatòria. La batlessa ho negà. Guillem Fiol de Més va dir que la rumorologia dels habitants de Pina incloïa fer una voravia de 3 metres al carrer major de tal manera que això suposava que dos cotxes no podien circular en aquest revolt al mateix temps, cosa que per als de Més suposava una “reforma circulatòria”. El batle de Pina Jaume Lliteres informà que efectivament aquesta voravia s’arreglava en aquest sentit i que se feia per motius de seguretat. La batlessa va dir en resposta sobre el pla de mobilitat a Pina que els canvis de sentit circulatori no estan prevists a curt termini i que s’ha de redactar un pla de mobilitat propi per a Pina.

I s’aixecà la sessió a les 21:25

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d