Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaConsell de MallorcaParticipació ciutadana

Algaida s’adhereix al programa ‘Entre tothom’ del Consell de Mallorca

La Direcció Insular de Participació Ciutadana i Joventut ha reunit els representants dels dotze municipis on s’implementarà la plataforma de participació impulsada pel Consell de Mallorca, anomenada Entre Tothom. Així, representants dels diferents consistoris s’han trobat per primera vegada amb el director insular de Participació i Joventut, Àlex Segura, i personal tècnic del Departament per establir les prioritats de la plataforma en cada cas. 

A partir d’aquesta trobada, el Consell elabora ara un pla d’acció personalitzat per a cada un dels consistoris que s’han acollit al servei que ofereix el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local que, per una banda, cobreix les necessitats tècniques de la plataforma a través del Consorci TIC Mallorca i, per l’altra, ofereix assistència i formació des de l’àrea de Participació. Els municipis adherits són Algaida, Pollença, Montuïri, Llucmajor, Felanitx, Manacor, Bunyola, Deià, Porreres, Esporles, Santa Eugènia i Alcúdia.

Les plataformes de participació ciutadana són un dels instruments que permeten recollir les opinions i necessitats de la gent. Permeten debatre sobre un tema en concret, desenvolupar els pressupostos participatius del nostre municipi, votar propostes vinculants… El Consell, amb aquesta iniciativa, pretén fomentar la participació ciutadana als municipis de l’illa. A més, durant 2020 se subvencionaran projectes municipals d’aquesta matèria.

Entre Tothom és una plataforma CONSUL, un sistema àmpliament reconegut que ja s’ha implementat a municipis de l’Estat espanyol (Madrid, València, Gijón) i també de Mallorca (Palma i Calvià), construït en codi obert. Això facilita, sense cost addicional, incorporar-la a altres sistemes informàtics que ja estan en marxa en les administracions públiques.

A més, quan a través de CONSUL es vol fer un procés vinculant, l’eina fa una validació directa i de manera interna amb el padró municipal. D’aquesta manera, s’assegura que són les persones empadronades al municipi les que decideixen sobre un tema concret.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d