Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaEconomiaPinaRanda

Com afectarà l’entrada del 2021 a la nostra butxaca?

Amb l’arribada del nou any, sempre hi ha canvis en preus, taxes i impostos que afecten la nostra butxaca, tant per a bé com per a malament.

Les pensions contributives pugen el 0,9% i les no contributives l’1,8%, revaloritzacions que afectaran gairebé 8,9 milions de pensionistes, mentre que l’augment del 0,9% del salari dels empleats públics arribarà a 2, 6 milions de treballadors. Aquest no serà el cas dels funcionaris de la Comunitat Autònoma especialment els sanitaris i docents que veuran el seu salari congelat.

El salari mínim interprofessional (SMI), que afecta al voltant de 2 milions de treballadors, es mantindrà prorrogat en els 950 euros bruts mensuals fixats per al 2020, a l’espera que en el marc del diàleg social es pugui acordar una nova quantia per 2021.

L’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) -que serveix per calcular ajudes socials, beques i subsidis- puja el 5%, fins a 564,73 euros, després d’estar congelat des de 2011 (excepte per una pujada de l’1% de 2017).

L’ingrés mínim vital (IMV) augmenta un 1,8%, ja que està vinculat a l’evolució de les pensions no contributives, el que suposa elevar 8,3 euros al mes el mínim d’aquesta ajuda, fins a 469,8 euros, i 18,3 euros el màxim, fins a 1.033,6 euros mensuals, en dotze pagues.

I què passa amb les pensions?

L’edat oficial per accedir al 100% de la pensió augmenta fins als 66 anys. Els que acreditin carreres laborals perllongades -37 anys i tres mesos o més- podran fer-ho als 65 anys. La pensió es calcularà amb els últims 24 anys cotitzats. Se suma així un any més al període de cotització exigit. Més edat també per a les jubilacions anticipades. Per a les forçoses -després d’un acomiadament-, caldrà tenir 62 anys i 33 cotitzats. La penalització és de fins a un 7,5% per cada any que faltin per als 66. Mentrestant, per jubilar-se abans dels 66 de forma voluntària caldrà tenir complerts 64 anys i 35 cotitzats. S’aplicarà un 8% de penalització per cada any que falti. Més anys cotitzats per accedir a la jubilació parcial. Només podran fer-ho a 62 anys i després d’haver cotitzat un període mínim de 35 anys i tres mesos. En el cas de disposar de 33 anys cotitzats, hauran d’haver complert els 63. La revalorització de les pensions serà del 0,9%, el mateix percentatge que l’any anterior, ja que el Govern preveu que aquest sigui el creixement de la inflació per al pròxim exercici.

Augmenten les cotitzacions socials dels autònoms

Les cotitzacions socials dels autònoms s’elevaran entre 3 i 12 euros des de gener, segons la base per la qual cotitzin, d’acord amb el Reial decret llei, de 28 de desembre de 2018, que contemplava un increment dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d’activitat en 2019, 2020 i 2021.

Així, s’estableix un augment del tipus de cotització del 0,8% del 2020 al 0,9% el 2021 en el cas de cessament d’activitat i de l’1,1% fins a l’1,3% per contingències professionals. Malgrat que el canvi de 2020 hauria d’haver entrat en vigor en començar l’any, no va ser fins a l’octubre d’aquest any quan es va aplicar la pujada. De fet, durant la major part d’aquest any, els autònoms estaven pagant el 30% de la seva base de cotització, en lloc de l’import corresponent al 30,3%.

La pujada en els tipus de cotització afecta a tots els autònoms excepte a aquells que estan acollits a la bonificació de la ‘tarifa plana’. Així, la quota d’autònoms serà, en el cas de cotitzar per la mínima de 289 euros, i de 1.245,4 euros si el treballador per compte propi cotitza per la màxima.

Apugen alguns impostos

Les begudes ensucrades i edulcorades passen de l’IVA reduït (10%) al general (21%) però no pujarà l’IVA de les begudes làcties.

S’incrementa en dos punts el tipus de l’IRPF  per a rendes de la feina superiors a 300.000 euros (al 47%) i en tres punts per a rendes de capital superiors a 200.000 euros (al 26%), pujades que afectaran poc més de 36.000 contribuents.

La reducció màxima en l’IRPF per aportacions a plans de pensions baixa de 8.000 a 2.000 euros en els individuals i puja de 8.000 a 10.000 euros en els d’empresa, en tant que s’incrementa del 6 al 8% l’impost sobre les primes d’assegurances.

S’eleva un punt (de 2,5 al 3,5%) el tipus màxim de l’impost de patrimoni per a les fortunes de més de 10 milions d’euros, mentre que en l’impost de societats es redueix del 100 al 95% l’exempció de tributació de dividends i plusvàlues de filials a l’exterior.

A mitjans de gener entra en vigor el nou impost sobre determinats serveis digitals, que gravarà a les grans tecnològiques amb un 3% dels ingressos obtinguts de publicitat, intermediació en línia i transmissió de dades.

En la mateixa data ho farà l’impost sobre les transaccions financeres, que estableix un gravamen del 0,2% sobre la compravenda d’accions d’empreses espanyoles amb capitalització borsària superior als 1.000 milions.

Baixen les taxes de navegació i els preus dels medicaments

Després de la irrupció de la pandèmia i el consegüent caiguda del transport aeri de passatgers, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) tornarà a baixar les taxes de navegació en 2021, reduint les de ruta un 11% a la península (de 51,08 euros el 2020 a 45,44 el vinent) i un 8,5%, a les Canàries (de 43,73 a 40 euros).

Més de 1.300 presentacions de medicaments de quinze principis actius comuns, alguns molt habituals per al tractament de l’asma, la dermatitis o els processos inflamatoris, baixen de preu a partir de l’1 de gener, en compliment de l’ordre publicada al BOE sobre preus de referència.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d