Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari del mes de novembre.

A les 20 hores va donar inici la sessió extraordinàri del plenari del mes de novembre. És extraordinaria perquè teoricament s’ha de celebrar el primer dijous de cada mes, però d’ençà que ha començat la legislatura municipal se retrassen. Aquest plenari ha estat gestionat per l’interventor de l’Ajuntament Joan Obrador, atès que no tenim secreatri municipal i que la TAG està de baixa.

Amb l’assistència de tots els regidors va tenir lloc la lectura i aprovació de l’acta de les sessions de dia 10 d’octubre de 2019 i de dia 15 d’octubre de 2019.

Resolucions

El següent punt de l’ordre del dia fou la concessió de subvencions nominatives previstes al Pressupost de 2019. La proposta de concessió és la següent que s’aprovà per unanimitat.

Associació o entitat Quantitat
Associació Algaidarts1.000 €
COF Pina1.500 €
Club d’Escacs Dimonis d’Algaida1.200 €
Club Esportiu Algaida11.000 €
Associació Trotadors d’Algaida1.000 €
Associació de Recorreguts de caça 500 €
Obra Cultural Balear (es Saig) 2.500 €
Associació Gastronòmica d’Algaida1.000 €
Associació Algaida Solidari2.700 €
Agrupació Fotogràfica d’Algaida 1.500 €
Centre Cultural Algaida (Titoieta Ràdio) 2.500 €
Associació Gent Gran d’Algaida 2.200 €
AMIPA Pare Bartomeu Pou3.300 €

El següent punt fou l’aprovació de la convocatòria per a la cobertura de la vacant de Jutge de Pau substitut. S’obri un termini per inscriure’s a com a candidat de 15 dies hàbils després de l’aprovació en el plenari. S’aprovà per unanimitat.

Seguidament es va dur a terme el debat de la moció presentada pel grup municipal Més per Algaida, Pina i Randa de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i en defensa dels drets fonamentals. En aquest sentit el Partit Popular s’oposà a la moció ja que segons Rafel Oliver del PP critica que la regidora hagi fet una referència a un manifest i no a la moció. Margalida Puigserver optà a petició del PP a llegir completa la moció que podeu llegir clicant sobre l’enllaç o a l’icone.

Oliver digué que la moció és “un tema que no interessa als ciutadans d’aquest municipi i per tant no entrarem en el joc de discussions que no serveixen per res. Estaria bé dedicar el nostre temps a intentar resoldre els problemes dels nostres ciutadans”. “Les sentències en un estat de dret s’acaten. Creiem de veritat en la democràcia i en la separació de poders al contrari d’aquells que consideren que l’estat de dret funciona més o menys segons els hi afectin les sentències” va sentenciar el regidor del Partit Popular a Algaida. 

La batlessa Maria Antònia Mulet afirmà que davant la moció presentada, “el grup municipal socialista vol expressar el màxim respecte a les les decisions judicials però que aquesta sentenció no soluciona el conflicte polític”. Per això, continuà Mulet consideren que “és moment de tornar a les vies del diàleg, el consens i la política entre el govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. Estam davant un problema política que necessita d’una solució des de la política. Volem fer una crida a la calma i a la responsabilitat de tothom i per això més que moció de rebuig el que necessitam són propostes per avançar per trobar solucions que representin a la majoria de catalans i catalanes. 

La batlessa diu que respecten les decisions judicials però entenen que aquesta sentenció no coluciona el conflicte polític i troben que requereix de dialeg entre el govern de l’estat i la generalitat. Afirmen que més que moció de rebuig s’han d’optar per trobar solucions.

Puigserver afirma que que tots els regidors fan política, cosa que la batlessa Mulet se va reafirmar.

La moció no fou aprovada perquè comptà amb els vots a favor del tres regidors de Més per Algaida, els vots en contra dels 4 del PP i l’abstenció dels regidors del PSOE.

Control i fiscalització

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 10 d’octubre i 29 d’octubre i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà només pel drecret 47, relacionat amb l’ocupació provisional dels terrenys per les obres de la carretera.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les diferents qüestions:

 • S’han presentat 78 estudiants d’ajuda de 180 euros de les beques per al transport escolar a nivells esducatius no obligatoris.
 • S’han convocat les subvencions als esportistes locals per a la pràctica d’esports individuals. El termini per presentar sol·licituds acaba el 20/11/2019.
 • S’han convocat els Premis castellitx enguany per primera vegada dos nous premis amb la intenció de donar suport al desenvolupament de la creació audiovisual en llengua catalana.
 • S’ha habilitat un espai per poder desviar la circulació a la ronda de migjorn amb alguns canvis en la circulació.
 • S’ha concedit una subvenció per a la restauració de la creu de Pina.
 • S’ha rebut una invitació a la celebració el proper 21 de novembre de la Guàrdia Civil en què es convida als regidors als actes de commemoració del 175 aniversari del cos.

Precs i Preguntes.

El representant del Partit Popular Rafel Oliver va fer preguntes sobre aquestes qüestions:

 • Quina és la situació de la carretera Algaida – Llucmajor. La batlessa digué que des del Consell li digueren que intentaran que abans de final d’any aniran a la Comissió de Medi Ambient. Oliver critica el retard d’una comissió que s’havia d’haver celebrat el passat mes d’abril.
 • Pel que fa al tema de l’àrea d’aportació de residus del camí de muntanya, Oliver demana si s’ha xerrat amb els afectats. La batlessa diu que el regidor del Medi Ambient s’ha reunit amb ella i li ha dit que tot i ser conscients del problema mentre no hi hagi una nou punt verd que permeti llevar la majoria de les àrees d’aportació, essent aquesta una de les primeres. Oliver critica que davant la presentació de més de 1000 signatures, la batlessa no rebi aquestes família i que la resposta sigui que esperi i que si en lloc de ser aquesta família fossin una dels regidors de l’Ajuntament, ja l’haurien llevat. Aquesta afirmació va rebre una resposta contundent de la batlessa negant el fet que si estàs davant la casa d’un regidor ja li hauriem llevat no és acceptable. L’àrea d’aportació de residus té uns 400 usuaris i no el poden tancar perquè el punt verd no pot absorbir aquests usuaris. Mulet va dir que se fan feina per tenir-lo el més net possible i que tenen un informe de Medi Ambient davant la denúncia que presentaren els veïnats.
 • Oliver considera que l’asfalt el carrer de la tanqueta en mal estat. la batlessa respongué que aquesta zona correspon a carreteres.
 • Quan s’obrirà el camí de s’Estació: la batlessa digué que tardaran una mica més del previst i serà a finals de desembre. Les obres en principi s’aturarien per Nadal.
 • Situació del solar comprat per ampliar l’escola. Mulet respongué que estan a l’espera de rebre la nota registral per dur-la a plenari per cedir-lo a la conselleria. També a resposta d?oliver la batlessa va explicar que s’ha fet feina per cercar una solar per ampliar a l’escola integrada, però no va citar la zona ni la propietat.
 • Execució de l’obra de la subvenció de la borsa d’allotjaments turístics. La batlessa va dir que lla havia signat el conveni, que se va remetre esta signat, que s’ha enviat el projecte definitiu i està pendent de licitar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d