Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaCoronavirusPinaRanda

Guia de les mesures que entren en vigor amb l’entrada de la fase 3 a partir de dilluns 8 de juny

Noticia actualitzada el 8 de juny de 2020, a les 18,20h

La totalitat de les Illes Balears passam a la fase 3 o avançada a partir del proper dilluns. A continuació us informam de les principals mesures que canvien o que retornen amb la posada en marxa de la fase 3.

Transport i circulació

Se suprimeixen les franges horàries per als col·lectius, encara que s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i higiene amb els grups considerats vulnerables a la covid-19. 

La nova ordre elimina les restriccions a l’ocupació dels vehicles respecte el total de places assegudes, per als transports en autobús i ferroviaris, així com per als transports terrestres col·lectius d’àmbit urbà i periurbà. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris.

Es podran circular per l’illa però els grups haurien de ser d’un màxim de 20 persones, excepte en el cas de persones convivents. 

Treball

Pel que fa a l’àmbit de treball, durant la fase 3 es podran utilitzar protocols de rehabilitació presencial de les empreses (EPIS i altres mesures de protecció) que estableixin horaris esglaonats i que millorin les mesures de conciliació.

Encara que el teletreball encara està compromès, per als assistents al seu centre de treball, la distància de seguretat a dos metres es prescriu en el lloc de treball i s’ha d’evitar l’ascensor.

Les conferències, reunions, reunions de negocis, congressos i esdeveniments no superaran els 80 assistents.

Educació

El Govern incrementarà les activitats educatives a la fase 3 . En concret, es mantindran les instal·lacions educatives obertes per tutories educatives per a alumnes de tots els nivells educatius, des d’infantil a batxillerat. L’horari d’obertura dels centres serà de 9 a 13 hores i de 15 a les 19 hores. A més, el nombre d’alumnes s’incrementa a 10 en infantil i 15 en la resta, sempre que es mantinguin les distàncies. Les famílies i les escoles podran sol·licitar aquestes activitats. La durada de les tutories les delimitaran els centres i aniran en funció de les sol·licituds que hi hagi. Les tutories finalitzaran el proper 19 de juny, tal com estava previst el curs escolar 2019-2020. A partir d’aquesta data, els i les docents s’hauran d’incorporar als centres educatius per realitzar les tasques de finalització de curs.

Cal destacar que es hauran d’evitar les aglomeracions, de manera que les visites de pares, mares o altres persones als centres no estaran permeses amb caràcter general, i s’hauran de gestionar amb cita prèvia , o per indicació de professorat o de l’equip directiu, respectant sempre les mesures de prevenció i higiene establertes en els annexos d’aquest protocol. En la fase 3 segueixen suspesos el menjador i el transport escolar.

El proper dilluns dia 8, reobri l’escoleta municipal Flor de Murta.

Turisme

Als hotels i allotjaments turístics es permet l’obertura al públic de les zones comunes sempre que no superin el 60 % de l’aforament. Pel que fa a les activitats turístiques, es flexibilitzen les condicions per a la pràctica d’activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a 30 persones.

Grups de fins a 30 persones podran fer activitats de turisme actiu i de naturalesa. Les activitats amb guia turístic eslimiten a grups màxims de 20, hauran de concertar cita prèvia.

Locals comercials, mercats i centres comercials

Podran obrir-se els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que se’n limiti l’aforament al 50%. Continuarà existint un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

Es permet també l’obertura al públic de les zones comunes i recreatives dels centres comercials, encara que se’n limita l’aforament al 40%. A més, l’aforament dels locals i establiments comercials que hi estiguin situats es fixa en un 50%.

En el cas dels mercats ambulants es garantirà la limitació a la meitat dels llocs habituals o autoritzats. Els ajuntaments podran, en aquest cas, augmentar la superfície habilitada o establir nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat.

Cultura i centres recreatius

L’activitat dels cinemes, teatres, auditoris, circs d’envelat i espais similars d’espectacles podran desenvolupar l’activitat sempre que disposin de butaques assignades prèviament i no superin la meitat de l’aforament autoritzat a cada sala.

Es permet fer activitats culturals a les biblioteques i museus sempre que no se superi el 50% de l’aforament autoritzat. I en matèria d’esports, es permeten els entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades, a més de la celebració d’espectacles i activitats esportives.

Es podran obrir els centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50%. I també es permet la reobertura dels casinos, establiments de jocs col·lectius de doblers i d’atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles i locals específics d’apostes, sempre que no se superi el 50% de l’aforament permès i es compleixin les mesures d’higiene i prevenció previstes en l’ordre.

Activitats de lleure i oci

Quan les activitats de lleure dirigides a la població infantil i juvenil es duguin a terme a l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 50% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 200 participants, incloent-hi els monitors. I quant tinguin lloc en espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual amb un màxim de 80 participants.

En espectacles a l’aire lliure, com un concert, el màxim és de 800 persones (o la meitat de la capacitat permesa). 

Les terrasses a l’aire lliure poden obrir al 75% de la capacitat. Dins del local podran atendre fins a un 75 % de la capacitat (a la resta de l’estat només és permet el 50 %), i és permès el consum al tasser, sempre que es garanteixi la distància de seguretat entre clients o grups de clients de 2 metres. L’ocupació màxima per taula o agrupacions de taules serà de 20 persones.

Les discoteques i bars d’oci nocturn finalment no podran obrir, tot i que si que ho permet la normativa estatal. En els locals de jocs i apostes, s’estableix també l’aforament màxim permès en un 50 per cent.

Esport en instal·lacions tancades

A més de les instal·lacions exteriors, ara es poden utilitzar les tancades com els gimnasos. La fase 3 permet grups de fins a 20 persones i sempre amb la capacitat limitada a la meitat i ja està permesa l’ús de vestidors i dutxes. Els atletes federats no professionals poden tornar a fer activitats en grup, però amb un màxim de 20 atletes i prevenint el contacte físic entre ells.

Noces i enterraments i celebracions religioses

Els llocs de culte podran omplir fins a un 75% de la cabuda.

Les vetles es podran fer a tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 en espais tancats, siguin o no convivents. La participació en la comitiva per a l’enterrament o comiat per a la crema de la persona morta es restringeix a un màxim de 50 persones, entre familiars i afins.

Les cerimònies nupcials podran fer-se ja sigui en espais a l’aire lliure o tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament i, en tot cas, un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 en espais tancats.

Francina Armengol, autoritat competent delegada a partir de la fase 3.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte el Reial Decret pel qual es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00 hores del 21 juny i que atorga un pes específic fonamental en la presa de decisions als presidents autonòmics.

L’ordre determina que les comunitats autònomes que passen en el seu conjunt a fase 3 es converteixin en unitats territorials a partir de dilluns que ve. D’aquesta manera, cada comunitat autònoma podrà decidir per si mateixa si permet la mobilitat de circulació dins de tot el seu territori.

Segons el decret de pròrroga de l’estat d’alarma, les comunitats podran modular l’aplicació de les mesures al seu territori i poden passar a ser autoritats competents delegades per l’adopció, supressió, modulació i execució de les mesures corresponents a la fase 3.

La pròrroga de l’estat d’alarma va ser aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres després d’haver fet el mateix al Congrés dels Diputats, i estableix que l’autoritat competent delegada per a l’adopció, supressió, modulació i execució de mesures corresponents a la fase 3 del pla de desescalada serà, en exercici de les seves competències, «exclusivament» qui ostenti la presidència de la comunitat autònoma, en el cas de les Balears, Francina Armengol .

Podran exercir aquestes funcions excepte per a les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l’àmbit de la unitat territorial determinada per a cada comunitat.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d