Catalina Fullana Abrines, nova tresorera del Fons Mallorquí de Solidaritat.

El passat dilluns 13 de juliol, el Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat va celebrar una assemblea general extraordinària de la qual s’havien elegir els nous membres de la Comissió Executiva i dels òrgans unipersonals de direcció per al període 2015-2019.

CatalinafullanaabrinasDurant la reunió s’acordà que el batle de Montuïri Joan Verger n’assumís la presidència i que l’algaidina Catalina Fullana Abrines va ser designada nova tresoresa de l’entitat.

Què és el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació?

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1993 arran d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0’7%” organitzada el 1992 per Justícia i Pau de Mallorca i altres ONGs, per engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d’un Fons de Cooperació.

El Fons Mallorquí està constituït per institucions públiques de l’àmbit municipal (ajuntaments, mancomunitats, Consell Insular de Mallorca) i l’àmbit autonòmic (Govern de les Illes Balears) que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Els objectius del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació són gestionar els recursos econòmics lliurats al Fons per contribuir al desenvolupament dels països del Sud i per organitzar activitats de sensibilització envers la cooperació per al desenvolupament; donar suport als esforços de les institucions i entitats de Mallorca per crear un clima d’opinió pública favorable a un ordre econòmic internacional més just; estimular la participació activa i crítica de la població; col·laborar per tal que les institucions i entitats mallorquines destinin el mínim del 0,7% del PNB als països empobrits.

Cal recordar que a través del Fons, el municipi d’Algaida està agermanat amb Ciudad Antigua, a Nicaragua.

Redacció Noticiari es saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: