Dimecres, desembre 6, 2023
Algaida

Torna a pujar l’atur el mes de maig de 2020

Segons les dades publicades pel SEPE al mes de maig el nombre d’aturats al municipi d’Algaida ha pujat en 4 persones, de les quals 3 eren homes i 1 dona. Cal dir que es tracta d’un punt per davall de la mitjana de les Illes Balears.

El nombre total d’aturats és de 269, dels quals 127 són homes i 142 dones.

Les persones majors de 45 anys amb 137 aturats són el grup d’edat més afectat per l’atur, seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 100 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 32 aturats.

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d’aturats hi ha al municipi amb 204 persones, seguit de la construcció amb 41 aturats, la indústria amb 11 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 10 aturats i per últim l’agricultura amb 3 aturats.

L’increment és notable a nivell interanual, ja que hi ha 116 persones que no tenen feina aquest maig de 2020, respecte al mateix mes de l’any passat. Això suposa un increment superiro al 75 %, 17 punts per davall de la mitjana de les Illes Balears.

No obstant això, les dades d’afiliació a la Seguretat Social tot i reflectir un descens respecte al mateix mes de l’any passat si que aporta dades positives respecte al mes anterior, amb 25 nous cotitzants:

I què passa a la resta de les Balears i l’estat?

L’atur registrat es va disparar un 92% a les Balears durant el maig, fins als 74.689 aturats, 35.792 persones més que fa un any, a causa de la crisi originada pel coronavirus, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Les Illes Balears són, amb diferència, la comunitat autònoma amb major augment relatiu de l’atur al maig: la segona comunitat amb el repunt interanual més alt, Navarra, s’anota un 31,58%. Respecte a l’abril, l’augment a les Balears va ser del 2,96%, 2.147 aturats més que el mes passat.

El 53,8% dels 74.689 aturats a les Balears són dones (40.239), i el 13,2% del total són menors de 25 anys. Una quarta part del total d’aturats a les Balears són d’origen estranger, 18.940 persones. D’ells, el 59,7% procedeix de països aliens a la Unió Europea. L’atur en aquest col·lectiu va créixer un 151,6% a les Balears el maig respecte a l’any anterior (11.413 aturats estrangers més) i un 2,2% en comparació amb l’abril (415 més).

Dels 18.940 aturats estrangers, 14.251 corresponen al sector serveis, 2.604 de la construcció, 502 a la indústria i 331 a l’agricultura, així com 1.252 persones sense ocupació anterior.

Al conjunt de l’Estat, l’atur va sumar 26.573 persones el maig (0,7% més), la qual cosa suposa una moderació respecte de les xifres registrades el març i l’abril, quan va sumar 302.265 i 282.891 persones, respectivament. 

Segons les dades proporcionades pel Ministeri de Treball, l’atur es va elevar a 3.857.776 persones desocupades, xifres a les quals no s’arribava des del maig del 2016, que impliquen un increment interanual de 778.285 aturats (un 25% més). L’increment mensual de l’atur ha estat generat principalment pel sector dels serveis, amb 40.784 aturats més.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d