Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaAlgaida en xifresEconomiaPinaRanda

Algaida augmenta la renda mitjana fins als 13067,6 euros per persona

L’Atles de distribució de renda de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), elaborat a partir d’unir dades de cens amb la informació de l’Agència Tributària publicat aquesta setmana passada, divideix Mallorca entre els municipis de la Serra de Tramuntana i la resta de l’illa. Les dades censals revelen que hi ha 46 zones veïnals on la majoria de la gent guanya més d’11.998 euros anuals i altres on no arriben als 6.000. Les dades son referides a l’any 2018.

Font: Atlas de distribución de la Renta del Instituto Nacional de Estadística.

En el gràfic es mostra la posició que ocupa cada un dels municipis de Mallorca, en vermell apareixen els més pobres, cosa que no es dona en el mapa, i canvia les tonalitats del taronja, groc i verd fins a arribar al verd fosc per mostrar els més rics. La zona més adinerada de l’Illa es troba en els pobles de la Serra de Tramuntana, mentre que els més pobres se situen a les zones de ‘fora vila’ d’alguns municipis de Llevant. Tot i això, les variacions més abismals es troben dins de Palma, on la renda més elevada és gairebé cinc vegades superior a la més baixa.

Segons l’estadística, les últimes dades disponibles són de l’any 2018. Així Valldemossa és el municipi més ric amb una renda mitjana de 19.225 euros anuals mentre que els afores de Manacor i Felanitx, són les zones més pobres on la renda mitjana només freguen els deu mil. Els habitants dels pobles de la Serra de Tramuntana són els més rics, ja que tots superen els 15.159 euros anuals.

I quines dades hi ha d’Algaida?

Així Algaida es trobaria dins el tercer grup de municipis amb una renda més alta, amb 13067,6 euros de mitjana anual. Segons l’INE Algaida es troba dins el 30 % de municipis més rics d’Espanya i un 34 % dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si traslladam les dades a l’àmbit de les llars, la renda mitjana de les llars a Algaida l’any 2018 era de 33978,3 euros per llar. A més a més, la renda bruta per persona a Algaida és de 15970 euros mentre que la renda bruta per llar apuja a

No obstant això, a dins el municipi hi ha diferències. La pràctica totalitat del poble i la zona est del municipi presenta una renta per persona de 13387,0 euros (34.168,5 euros per llar) mentre que la zona oest la renta és inferior: 12788,8 euros (33. 806,2 euros per llar). La possible diferència es trobaria en el fet que en el districte 1 (el més acostat a Palma), els seus ingressos provenen de fonts derivades de prestacions (sobretot de l’atur) per bé que els seus salaris són més elevats que el districte 2 (el més acostat a Montuïri) on, no obstant això, els seus habitants reben més ingressos procedents d’altres ingressos. Les dades demostren un increment de prop de 2.000 euros de mitjana respecte de les dades de l’any 2016.

En les dades publicades per l’INE, no es reflecteixen cap renda per sota de 2.897 euros o per sobre de 29.364 euros. Això es deu al fet que, per respectar el secret estadístic, l’INE no ofereix informació que superi aquests llindars. Tampoc publica dades de zones en les quals visquin menys de 100 persones.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d