Dissabte, desembre 9, 2023
Algaida

Crònica del plenari extraordinari del mes d’octubre, on es modificaren els imposts de plusvàlua i de recollida de residus

El dimecres 20 d’octubre a les 20:15 hores i per problemes tècnics es va dur altra vegada en línia per motius sanitaris, va tenir la sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida. La crònica l’hem fet a posterior per motius d’agenda. Com sempre l’acta va començar amb l’aprovació de l’acta anterior.

Concessió de subvencions nominatives previstes al pressupost de 2021. La batlessa Maria Antònia Mulet informà que el passat 5 d’octubre s’envià la notificació a les entitats i associacions per tal de signar el conveni i fer el pagament de la subvenció abans del 15 de desembre. Es va aprovar pe unanimitat

Seguidament es va dur a terme el debat i aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), coneguda com a plusvàlua. Es puja el gravamen del 8 al 16 % i s’introdueixen bonificacions. Es redueix de 2 a 1 any l’exempció de pagar plusvàlua. Oliver critica que la pujada és del 100 % i va reivindicar que manquen altres tipus de bonificacions. Es va aprovar amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Després es va debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Recollida, Tractament i Eliminació de residus urbans del municipi d’Algaida. Allò que es pretén és que aquesta taxa de recollida de residus en aquests moments és deficitària i a més a més ja es treballa amb els nous plecs de licitació que inclou millores: fer una segona recollida d’envasos lleugers, recollir els bolquers cada dia, els comerços es farà una recollida extra de paper i vidre als comerços i la recollida de voluminosos a casa. Amb tot, aquesta modificació suposarà que per al 2022 la recollida de residus urbans serà de 85 (fins ara 50), la de zones rústiques serà de 60 (fins ara 35). No es modifiquen la taxa de comerços, restaurants i allotjaments turístics ni als que no volen reciclar que suposa 240 euros. Oliver critica que la pujada a rústic és del 80 % i als urbans del 75 % i critica la pujada dels imposts de recollida de fems en un moment en què apugen els preus i que l’Ajuntament no té deutes i queda un romanent de prop més d’1,5 milions d’euros. Considera el PP que «es castiga als qui ho fan bé» i va interpel·lar al regidor de Més que és qui té la regidoria de medi ambient. Mulet va respondre que no es castigava perquè Algaida continuarà tenint la taxa de fems més barata de tots els municipis que tenen aquest sistema de recollida de fems. Ballester va dir que s’adapta la taxa perquè aquesta és deficitària i que aquest increment es deu al fet que ara a més es farà una millora del servei i que suposarà més doblers per a l’Ajuntament. Oliver del PP va dir que aquesta pujada es feia amb uns supòsits, però tant Mulet com Ballester respongueren que els números estan bastant clars i que s’han tingut en compte a l’hora de recalcular aquesta taxa. Margalida Puigserver com a regidora de benestar social va criticar que es faci demagògia amb el fet que la gent ho passa malament, que els treballadors que han fet vaga ara volen cobrar més i això té un cost. Rafel Oliver va dir que ell no havia fet demagògia i que parlava de la situació en general. Una vegada deixades clares les postures es va procedir a votar i aprovar inicialment aquesta modificació amb els vots a favor dels membres de l’equip de govern i el vot en contra dels regidors del PP.

Finalment es va sotmetre a votació la modificació de crèdit MC 17/2021, crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb RLTDDGG, aquestes despeses són de 750.000 euros repartits en:

 • 69000 euros per millora de recintes esportius
 • 217.000 euros per al projecte de pluvials de sa farinera, Antoni Maura, Joan Alcover, Metge Verger, Anselm Turmeda, Pare Bartomeu Pou, i la Ribera per resoldre el problema i acabar les obres de pluvials.
 • 105.000 euros fer front al pagament de les obres de la borsa d’allotjaments turístics.
 • 157.000 euros per poder pagar el deute amb la Mancomunitat del Pla de Mallorca.
 • 51.000 euros per a l’adquisició d’un terreny per posar-hi un parc verd devora la creu del traginer.
 • 150.000 euros de fer front a les obres dels pressuposts participat

Rafel Oliver del PP va dir que ells no s’oposarien, però troben a faltar un projecte de poble més gran i de futur. Mulet va dir que per a l’any que ve està prevista una gran inversió perquè es deixa d’aplicar la regla de despesa i que de moment s’ha anat gastant el romanent en accions de millores en el municipi. La modificació de crèdit es va aprovar amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció dels regidors del PP.

Seguidament es va sotmetre a votació de la Moció presentada pel grup municipal PP per a la millora dels processos selectius i formació de les policies locals per esmenar la manca d’efectius de policia local als municipis. Maria Antònia Mulet va dir que l’única solució possible seria comptar amb una policia autonòmica, i que s’haurien d’equiparar els sous i falten molts de policies. Mulet va dir que el decret 5/2021 de 9 de juliol ja contempla la creació de borsins únics de policies per illes, que ja tenguin el curs de policia. Pel que fa a la Policia COVID, va dir Mulet, es tracta d’un programa que arriba tard, de nom desafortunat i ja s’ha de ser policia (és a dir tenir el curs de capacitació) però la seva adhesió al programa és voluntària. Per això va afegir que, posats a triar l’Ajuntament d’Algaida s’estima més tenir un policia covid que no un agent d’una empresa de seguretat. Mulet argumentà que votaria en contra perquè «creu que s’haurien de posar a fer feina tots per resoldre aquesta situació» Margalida Puigserver va afegir que la moció anava en contra del model i criticà que la moció no consideràs el fet de la taxa de reposició depenia del govern de l’estat. La moció no fou aprovada pels vots en contra de l’equip de govern.

A l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 9 i 30 de setembre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver no va fer cap pregunta.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions.

 • SOIB REACTIVA: EL passat dia 27 de setembre va acabar el segon torn del contracte de SOIB REACTIVA que en dos torns de 4 mesos cadascun han fet feina a l’Ajuntament d’Algaida 8 persones: 3 de neteja, 3 de brigada, 1 ordenança i 1 auxiliar administratiu Des d’aquí els hi volem agrair la feina feta a aquestes 8 persones i desitjar-los molta sort en la seva vida laboral i que aquests mesos de feina al nostre municipi els hi obri la porta per poder seguir actius i fent feina cada dia.
 • SUBVENCIÓ DEL MINISTERI DE TURISME A LA MANCOMUNITAT DEL PLA: Dins el Pla de Recuperació i Resiliència del Ministeri de Turisme (Secretaria estat de turisme) s’han convocat 50 milions d’euros fins al 2026 per projectes de turisme i dins la Mancomunitat del Pla i donada la voluntat que la Mancomunitat gestioni la promoció turística de la comarca, la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha presentat un important i ambiciós projecte a la subvenció estatal de Plans de Sostenibilitat de Destinacions Turístiques, convocades pel Ministeri de Turisme dins el marc del Pla de Recuperació i resiliència, per un valor de 2.613.915 euros i finançat al 100 %. Des de la Mancomunitat apostam per la comarca del Pla com a destinació de turisme sostenible i amb aquest objectiu ens hem presentat a la subvenció. Primer es fa el pla i després es finançaran projecte Els eixos més rellevants de la subvenció que ha sol·licitat la mancomunitat són els de transició verda, millora de l’eficàcia energètica, transició digital i competitivitat. Aquests quatre eixos són fonamentals per tal d’impulsar a la Comarca del Pla de Mallorca com a destinació turística pròpia dins l’illa de Mallorca (creació d’una xarxa cicló-senderista del pla, el disseny d’experiències turístiques d’hivern i la inclusió de productes de km 0 al sector turístic, Pla de Mobilitat sostenible del Pla de Mallorca, un Pla estratègic de comunicació de la marca Pla de Mallorca i un Pla de Productes locals i gastronòmics.)
 • SUBVENCIÓ TRANSPORT ESCOLAR: L’Ajuntament d’Algaida ha convocat les subvencions de transport escolar del curs 2021-2022, destinada als alumnes residents a Algaida que assisteixen a l’IES Llucmajor per a cursar nivells
  educatius no obligatoris. El termini per a presentar les sol·licituds acaba dia 3 de novembre. Les sol·licituds es poden presentar a les oficines municipals de la Casa de la Vila de dilluns a divendres de 8:30 h a 14.00 h. Cal recordar que aquestes ajudes es varen convocar per primera vegada per al curs 2012-2013 i, des d’aleshores, i fins aquesta darrera convocatòria per aquest curs fins a 270 estudiants se n’han beneficiat. Durant aquests anys l’aportació de l’Ajuntament d’Algaida a aquesta partida ha estat de més 100.000 €
 • CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR AMB 24 ALUMNES: Aquest mes d’octubre s’han reprès les classes del Programa de reforç escolar que ofereix l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració dels Serveis Socials de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquest programa va haver-se d’interrompre el curs passat a causa de la pandèmia de la COVID-19 i per aquest curs actual el passat dimecres dia 13 d’octubre un total de 24 alumnes seran beneficiats d’aquest servei amb la possibilitat de poder arribar fins a 32 alumnes (ràtio de 8 alumnes per grup educatiu) que es poden anar incorporant al llarg del curs segons les necessitats que es puguin detectar, tant des de l’escola com des de la unitat de serveis socials, concretament l’educadora social. Els programa de reforç va dirigit als alumnes del CEIP Pare Bartomeu Pou i l’IES Llucmajor que cursen des de 3r de primària fins a segon d’ESO i són residents a Algaida. Les classes s’imparteixen a la Sala de Formació del Casal Pere Capellà els dilluns i dimecres des de les 16.00 h fins a les 20.00 h i cada un dels alumnes rep dues hores de reforç setmanal. El servei es contracta mitjançant la Cooperativa de Treballadores Socials de la Part Forana i la professora és na Bàrbara Miralles. El pressupost municipal destinat a aquest programa és de 8.000 euros.
 • PREMIS NACIONALS BONES PRÀCTIQUES AL SERVEI D’AGENT TUTOR: Des de la Delegación de Gobierno per el Plan Nacional de Drogues, la FEMP i l’Associació Nacional d’agents Tutors (ANAT) convoquen cada any els Premis Nacionals de Bones Pràctiques del Programa Marc Agent Tutor i en aquesta segona edició i dins la categoria de Perseverança i Esforç ens han concedit el premi per al Projecte “A PASO SEGURO” en relació amb les rutes escolars i espais amics. L’entrega del Premi serà el pròxim dia 3 de novembre a la seu de la FEMP a Madrid i l’Ajuntament d’Algaida juntament amb 5 municipis més de Mallorca (Porreres, Inca, Sineu, Llubí , Soller) i el Govern Balear que també han estat premiats dins un total de 23 projectes a tot l’estat espanyol anirem a recollir el Premi. Per tant, en primer lloc l’enhorabona a la policia local, i molt especialment als policies tutors que van posar en marxa el projecte i han seguit, Julià Garcia i Joan Oliver, a les regidories que ho van iniciar, la d’educació i la de mobilitat i també un agraïment molt especial a na Quica Martí, dinamitzadora del Casal de Joves per ajudar i redactar el projecte i a Esteve Barceló que estant de pràctiques a l’Ajuntament va dissenyar i editar el vídeo i les imatges que hem presentat; i sobretot un agraïment i les gràcies a tots els infants, els pares i mares i acompanyants de les rutes escolars, els veïnats i comerços que col·laboren i a l’equip de docents del CEIP; aquest premi és un reconeixement a tota la seva feina.
 • I JORNADES ESTUDIS LOCALS: Tal com heu rebut tots per mail la convidada per les I jornades d’estudis locals del municipi d’Algaida que s’inauguren el divendres dia 22 d’octubre a les 18.00 h al Casal Pere Capellà i que seguiran el dissabte dia 23 dematí. La temàtica de les jornades es Pestes, epidèmies i salut pública al municipi d’Algaida al llarg de la història i tal com heu rebut, estau tots i totes ben convidats a la seva assistència que per ben segur que amb les diferents comunicacions presentades i ponència seran ben interessants.
 • VAGA RECOLLIDA DE FEMS: Ajornada la vaga el passat dilluns que l’havien convocada a partir de dijous dia 14 d’octubre Vist com ha evolucionat la vaga i per evitar malentesos vull comentar que sempre respectant el dret a vaga dels treballadors, amb la convocatòria de la vaga els ajuntaments de Mallorca i el de Menorca afectats només hem pogut tenir un paper mediador i de conciliador mitjançant la FELIB i on vull agrair la feina del president de la FELIB Antoni Salas i de Miquel Cabot vicepresident per la feina feta, per assistir a les negociacions i qualque dia ser les 3 de la matinada quan sortien. Mulet va voler recordar que els Ajuntaments no som els gestors directes, que la vaga es per un tema de millores i que els responsables de negociar el conveni sectorial autonòmic són els sindicats i la patronal i que des de la FELIB sempre hem mostrat un tarannà respectuós i conciliador amb les dues parts negociadores i que ens sap greu que a vegades utilitzin els ajuntaments com a mitjà de pressió; des de la FELIB hem ofert recursos d’assessorament i mediació per estudiar els contractes individualment i trobar una solució ajustada a cada cas i recordar que els Ajuntaments això com marca la normativa i els contractes vigents no podem pagar a les empreses els serveis que no es prestin dins les seves obligacions (en relació amb declaracions que ajuntaments hem decidit sancionar als treballadors; no hem decidit sancionar, hem decidit no pagar els serveis no realitzats durant la vaga i la no realització de serveis mínims, que és el que diu la llei; però en cap cas decidim si aquest cost l’empresa ho imputarà al treballador o no) això ho dic per les declaracions aquests dies del representant sindical amenaçant en tornar a convocar la vaga perquè els ajuntaments sancionarem. No és així: els ajuntaments seguirem mitjançant la FELIB fer feina per ajudar a resoldre la situació. I entenem que els ciutadans pensin que som els culpables, però no és així i per tot això vull agrair la col·laboració i la comprensió dels veïnats d’Algaida, Pina i Randa davant aquesta situació.
 • VISITA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA, LA SRA CATALINA CLADERA CRESPÍ: Des de protocol de presidència del Consell de Mallorca ens han comunicat que el divendres dia 29 d’octubre la presidenta del Consell visitarà de manera oficial el nostre municipi, quan ens avisin de l’horari us ho farem arribar a tots els regidors i regidores

Precs i Preguntes

Rafel Oliver es va interessar pels següents temes i qüestions:

 • Referent a l’obra que es va fer al carrer de l’aigua hi ha gent major que es queixa que per descarregar la compra. La batlessa va dir que li agradaria que els veïnats es posessin en contacte amb ella per poder-ho solucionar i això no és recriminable.
 • Al carrer de Palma canvia de pàrquing dels carrers de 6 a 3 mesos i per què a un carrer si i no al carrer de sa tanqueta té el mateix problema. La batlessa va dir que això era un conjunt de signatures de 40 veïnats que tenien problemes perquè les voreres eren baixes a iniciativa d’un veïnat que es va mobilitzar. La batlessa digué que no té inconvenients en estudiar-ho, que no calen noves signatures, però que no vol tornar a posar el canvi d’estacionament cada mes.
 • El carrer Major de Pina s’hi ha fet una remodelació important del carrer. Oliver va dir que no s’havia exposat, però l’equip de govern va informar que sí a través de la Seu electrònica
 • Sobre l’aparcament de ses Escoles. La batlessa va dir que se li havia oblidat explicar-ho a informació municipal, però s’ha arribat a un acord de lloguer amb la finca de devora ses escoles a partir de dia 1 de novembre amb una capacitat de 100 vehicles.
 • A la carretera de Pina devora el primer revolt a la dreta hi ha un contenidor d’obra on hi viu gent. La batlessa va dir que això ja s’havia denunciat a l’ADU, però que duia el seu temps.

L’acte va concloure ràpidament poc abans de les 22 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d