Dimarts, novembre 28, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica (indirecta) del plenari municipal de juliol de 2022

Nota de redacció: en la crònica d’aquest plenari no s’hi han inclòs les preguntes de control de l’oposició, ja que el redactor no va poder assistir al plenari per una errada en la comunicació del dia i hora del plenari. La informació ha estat facilitada per l’Ajuntament.

El passat dimecres dia 6 de juliol va tenir lloc el plenari del mes de juliol. Després de l’aprovació de les actes dels plenaris de dia 2, 26 i 28 de juny, es va començar a debatre i aprovar els assumptes que es duien a la reunió.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Manifest dia de l’Orgull i alliberament LGTBI+ del Consell de Mallorca.

A continuació es va aprovar, també per unanimitat, la proposta de nomenament del jutge de pau titular al Sr. Bartomeu Gomila Bibiloni.

Finalment, també s’aprovà per unanimitat l’adhesió al conveni d’Interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears, per tal de facilitar l’accés i la consulta amb les diferents administracions públiques i millorar la gestió.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre les següents qüestions:

1. DOCUMENT SIGNATURES PARES I MARES CEIP: El passat  dia 9  de juny va tenir entrada a l’Ajuntament D’Algaida un document presentat per l’AMPA del CEIP PARE B. POU amb la recollida de 1322 signatures on se sol·licitava a l’Ajuntament d’Algaida que proporciones un solar a la conselleria d’educació per poder executar la construcció d’un IES o escola integrada. Des de l’Ajuntament, i concretament des de la regidoria d’educació. ja teníem coneixement per part dels representants de la junta directiva de l’AMPA  que es faria la recollida de firmes així com haver anat fent diferents reunions on es parlava de les diferents opcions.
Per part de l’Ajuntament, i en una visita a la conselleria per tema de l’ampliació d’Infantil (en aquests moments es va fent feina amb la finalització de la redacció del projecte per tal que abans de finals d’any es pugui haver licitat), es va manifestar tant al conseller com al director general de planificació, ordenació i centres, la necessitat d’una ampliació. L’Ajuntament ho va justificar per tal que «tal com anava creixent el nostre municipi, el fet de ser 3 nuclis urbans i malgrat que a escala d’alumnes potser no es compleix el 100% de ratio per un IES de secundària, però sí que el fet que els infants hagin de fer molts de km cada dia, ja que bona part d’ells venen de fora vila o també de Pina». També els digueres que creien que era necessari buidar l’IES de Llucmajor que també està saturat i per això «creiem que era un factor molt important per iniciar els tràmits per a l’ampliació». Des de l’IBISEC ja ens van manifestar que aquesta ampliació no es podria fer devora el recinte escolar actual, ja que no pot créixer més i que també no bastarien les instal·lacions de pati ni esportives per a tots els infants de 3 a 14 anys. Des de l’Ajuntament, i la Conselleria ja ho sabia, els hi vàrem dir que a l’urbanitzable des Porrassar, que ja està a punt d’aprovació definitiva, es trobava una zona d’equipament d’uns 6000 m² (dels quals 600 m² són els que l’Ajuntament va adquirir per expropiació per raons d’urbanisme de les dues parcel·les situades al polígon 21).  
Com deia vist que l’Ajuntament quan s’aprovi l’urbanitzable tindrà tot una zona d’equipament per poder construir un IES des de la Conselleria i amb acord Ajuntament ens van proposar la signatura d’un protocol entre ambdues parts per impulsar a la creació d’un IES a Algaida  que durant aquest mes de juliol serà signat per les dues parts i on des de l’Ajuntament s’ha posat a disposició de la conselleria fer tots els esforços per poder avançar la feina i començar amb el projecte. Aquesta explicació, va dir Mulet, es va donar a una reunió amb un representant de l’AMPA els quals ja varen veure que malgrat que no serà un procés a curt termini sí que l’Ajuntament ja posa a disposició de la conselleria aquests terrenys. 

2. CONVENI SON COLL NOU – AJUNTAMENT ALGAIDA: La regidora de Cultura i Patrimoni Margalida Garcies va explicar que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de cooperació entre l’Ajuntament d’Algaida i Fernando Jose Salva Frias, propietari del predi denominat Son Coll, per salvaguardar i estudiar les restes del jaciment talaiòtic de Son Coll, i potenciar al màxim el seu coneixement i el seu gaudi per part de la societat en general. En aquest sentit, s’elaboraran per part de l’Ajuntament els corresponents projectes d’intervenció que seran sotmesos a l’aprovació de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca. El propietari es compromet a permetre a l’Ajuntament d’Algaida l’accés al jaciment situat a la finca abans esmentada, així com els projectes d’intervenció arqueològica promoguts per l’Ajuntament d’Algaida durant un període de 4 anys. Aquest accés es produirà pel camí públic de Son Coll. L’accés dels membres de l’equip es comunicarà a la propietat amb una antelació mínima de 15 dies naturals i s’indicarà el dia i les hores en què es produirà aquest accés. No obstant l’anterior, la propietat per raons justificades podrà denegar o proposar la modificació dels horaris i dies d’accés, sempre que ho comuniqui amb una antelació mínima de 10 dies naturals sobre el dia previst d’inici de l’accés i intervenció. L’ajuntament d’Algaida i la propietat pacten que totes les troballes que es realitzin a conseqüència de la intervenció arqueològica se cediran al Museu de Mallorca. L’Ajuntament d’Algaida es compromet a dur a terme, en el cas de ser necessàries, tasques de manteniment i neteja del jaciment, per poder dur a terme l’objecte d’aquest conveni durant el temps de vigència. La freqüència i data s’acordarà per sol·licitud dels tècnics i segons la disponibilitat municipal. La propietat es compromet a permetre visites guiades i altres activitats complementàries i supervisades per l’Ajuntament d’Algaida, per donar a conèixer el jaciment i les actuacions arqueològiques que s’hi duen a terme. En aquest sentit, es podran habilitar itineraris pactats per les dues parts. L’Ajuntament d’Algaida es compromet a supervisar  visites i altres activitats complementàries al jaciment talaiòtic de Son Coll.  L’Ajuntament d’Algaida comunicarà al titular de la finca les visites o activitats complementàries programades amb quinze dies d’antelació a la seva realització si aquestes no figuren al calendari pactat. La propietat per raons justificades podrà denegar o proposar la modificació dels horaris i dies de les visites o activitats complementàries, aquesta comunicació s’haurà de produir amb cinc dies d’antelació sobre el dia previst de la visita o activitat. Els termes d’aquest conveni poden ser objecte d’ampliació o revisió a instàncies de qualsevol de les parts que l’acorden, i per l’acord unànime de les parts. El conveni tindrà efectes una vegada formalitzat per a les parts, i la seva vigència acabarà al cap de quatre anys comptadors del dia de la signatura d’aquest.

3.  SUBVENCIÓ PACTE ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Des de la Mancomunitat del Pla i dins el Pacte d’estat ja fa un parell d’anys que duim endavant diferents accions de sensibilització i intervenció; aquesta nova campanya que s’ha posat en marxa i que part ja s’ha executat i altre s’està executant és la Campanya: NO HI HA ESPAI PEL MASCLISME. S’han dut a terme diferents accions com és formació al personal dels ajuntaments en sensibilització i promoció de la igualtat de gènere (134 empleats públics els han realitzat); la taula de coordinació de violències masclistes i la col·locació de 208 panells (20 al nostre municipi) en llocs públics on mitjançant un codi QR es podrà accedir a tota la informació de com actuar i els recursos disponibles. Aquestes accions s’han realitzat entre els serveis socials de la mancomunitat i la fundació IRES i per això volem donar les gràcies a tot el personal de serveis socials, a tots els regidors i regidors i molt especialment a na Raquel herrezuelo de la fundació IRES i a na Iolanda Cirer que es la responsable dels serv socials de la mancomunitat que ha duit endavant tot aquest tema.

4. INTERVENTOR: Després que fa un any l’interventor de l’Ajuntament d’Algaida el Sr. Joan Obrador amb una petició de comissió de serveis per anar a fer feina com a viceinterventor a l’Ajuntament de Palma, el pròxim dia 27 de juliol s’incorporarà a la seva plaça com a interventor a l’Ajuntament d’Algaida. 

5.  MULLA’T: El diumenge dia 10 de juliol se celebra la jornada MULLA’T  per l’esclerosi múltiple 2022  a la piscina municipal de les 10.30 h a les 13.30 h. Allà també hi trobareu una paradeta amb productes d’ABDEM 

6. CAPARROTS ALGAIDA:  dia 19 de juliol la nova colla de Caparrots estrenarà la nova dansa per les festes de Sant Honorat i a causa de la situació de la pandèmia no va ser possible i es va retransmetre per xarxes socials). La música  és d’en Biel Oliver “Torres”, la coreografia de Tomeu Gomila i la interpretació musical és de la Banda de Música d’Algaida. Des de l’Ajuntament, volem agrair molt especialment als components dels Caparrots per la seva implicació i participació amb la nova Colla, a les persones que han fet feina per restaurar els Caparrots, a la dinamitzadora del Casal dels Joves, Quica Martí per la iniciativa, al coreògraf i molt especialment a la Banda de Música d’Algaida i a Biel Oliver per sempre col·laborar amb aquestes iniciatives i poder tenir una peça musicada per ell.

7. FESTES DE SANT JAUME: Aquests dies ja tindrem el programa de festes de Sant Jaume i aprofitem per convidar a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament a l’acte d’homenatge de les persones majors de 80 anys del proper diumenge dia 17 de juliol a les 19.00 h i per la missa de dia 25 de juliol que ja rebran la invitació oficial.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: