Divendres, desembre 1, 2023
AlgaidaPinaRanda

Crònica del plenari del mes de setembre de 2022

Foto del plenari presidit per la tinent de batlessa, Margalida Puigserver

A les 20 hores va tenir lloc el primer plenari del curs 2022-2023. El darrer abans de les eleccions del pròxim mes de maig. Aquest plenari va ser presidit per Margalida Puigserver, 1a tinent de batlessa, perquè la batlessa Maria Antònia Mulet es troba de viatge a Nicaragua amb el Fons Mallorquí de Solidaritat, del qual n’ocupa la presidència. . Tampoc hi va poder assistir Tomeu Ballester de Més per motius laborals. El plenari va començar amb l’aprovació de l’acta anterior.

En la part resolutiva, es va debatre i aprovar el tancament i Liquidació del Pressupost.

Seguidament, es va debatre i aprovar el conveni de col·laboració amb l’ATIB per a la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), és a dir la plusvàlua. Segons va explicar l’interventor, l’Atib es queda un 7% del total recaptat (que es calcula entorn de 8000 euros)

Control i fiscalització

En l’assabentat de les Resolucions des del darrer Ple, Rafel Oliver del PP es va interessar per les següents qüestions:

El decret 16 s’ha aturat una obra al camí de s’Estació. El motiu és que el promotor ha iniciat una excavació, però només va presentar una comunicació prèvia i no es compta amb la llicència urbanística.

El decret 57 sobre un contracte menor que ha quedat desert referit al mobiliari de l’escoleta. La regidora d’educació Maria Antònia Reynés informa que no s’ha presentat cap empresa i per aquest motiu es podrà contractar directament a una empresa per adquirir aquest mobiliari.

Informació Municipal

Margalida Puigserver i la resta de regidors varen informar de les següents qüestions:

La corporació municipal vol agrair a tots els implicats que han contribuït a les festes d’estiu.

La corporació municipal agraeix la tasca feta pel funcionari Tomeu Fiol que s’ha jubilat després de 35 anys de feina a l’Ajuntament.

La regidora Margalida Garcies informa que la nova edició d’Algaid’art 22, amb totes les activitats

El batle pedani de Pina i la regidora de Promoció econòmica Margalida Fullana informen que dia 17 de setembre es torna a posar en marxa la 8a Fira de Pina. Hi haurà una activitat de mostra de pasturatge i una conferència de Tomeu Arbona del Fornet de la Soca. També va informar de tots els actes de les Festes de Sant Cosme i Sant Damià.

La regidora de promoció econòmica també informa que es durà a terme aviat a la convocatòria d’ajuts per garantir el desenvolupament econòmic i la transformació digital per valor de 28000, gràcies a una modificació de crèdit.

La regidora d’educació Maria Antònia Reynés informa del protocol per la cessió del solar per fer un IES a Algaida i que té una durada de 4 anys. Rafel Oliver del Partit Popular en va demanar una còpia per conèixer el seu contingut.

Respecte a la gratuïtat de l’educació infantil de 2 a 3 anys, la regidora Reynés explica que la gratuïtat es correspon a les 4 hores que van entre les 8:30 i les 12:30. La resta d’hores i el menjador s’haurà d’abonar. El conveni se signarà el mes d’octubre i l’Ajuntament assumirà la despesa del mes de setembre perquè les famílies no hagin de pagar aquests doblers. S’haurà de fer una nova normativa, que atès que es tracta de preus públics no caldrà anar a sessió plenària. En Precs i Preguntes, Rafel Oliver del PP va demanar pel possible increment de preu (30 euros) del tram que va després del menjador fins a les 16 hores, quan ara, amb els 90 euros estava inclòs el menjador i l’estada. I que la possible modificació de preus no pot afectar només a una franja d’edat sinó a totes i que les mestres de l’escoleta ja cobren una nòmina, per la qual cosa no entén l’increment del preu. Reynés diu que ho estudiaran, però que el conveni estableixi que s’han de tenir trams.

Margalida Puigserver informa que els projectes de pressuposts participatius de 2021 s’han endarrerit, però s’executen enguany. I de cara el 2022, les reunions es faran el darrer trimestre i s’executaran el 2023. Es farà així perquè no volen fer les reunions l’any que ve que estaran en any electoral i no es considera adequat.

Precs i preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar, a més dels dos temes educatius explicats anteriorment, pels següents temes:

Al carrer de l’Amargura, hauria de ser d’un sol sentit perquè hi passen camions. Puigserver digué ho demanaran a la policia local perquè controli aquest tema.

El dia 26 de juliol, festa de Santa Anneta, una vegada la festa va continuar com és tradicional, es varen produir alguns aldarulls, rompuda de cadires i crema de paperins, i va reclamar una major presència de policia local. L’Ajuntament en prengué nota.

Respecte als camins es va interessar per un camí a la carretera de Sencelles i la falta del desbrossament del camí de Son Lluc i del camí de muntanya. També es va interessar per la situació dels torrents. De tot en va prendre nota el batle de Pina.

I poc abans de les 21 hores, el plenari va finalitzar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: