Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaMedi ambientPinaRanda

A partir del 16 d’octubre, s’haurà de demanar autorització per a poder cremar residus vegetals en sòl agrícola.

A partir d’ara, serà necessari disposar d’una autorització per a la crema de residus vegetals agrícoles a qualsevol terreny dedicat al cultiu agrícola en qualsevol època de l’any. Aquesta és la nova normativa quant a focs i autoritzacions de cremes. Llegiu-vos bé la nova legislació per evitar ensurts majors o sorpreses econòmiques.

La nova Llei estatal de residus, aprovada l’abril d’enguany, prohibeix la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvestre. La preocupació dels agricultors creix abans que comenci el període de crema. L’alternativa que tenen és triturar les restes, però aquesta pràctica és molt costosa, segons les organitzacions agràries. El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir i Gual, va explicar dimarts al Parlament que «el Govern ha fet feina perquè això no sigui una problemàtica, perquè és una situació abocada per una normativa estatal».

Tanmateix, la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular estableix que, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. No obstant això, preveu que es podrà permetre la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, amb l’autorització corresponent, per raons de caràcter fitosanitari per evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no es pugui accedir a retirar-los i gestionar-los posteriorment.

autoritzacions cremes rústiques

Segons les instruccions de la normativa, la persona interessada ha de remetre la sol·licitud adreçada a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. La sol·licitud es pot presentar mitjançant qualsevol dels registres i els mitjans que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. La persona interessada sol·licitarà autorització basada en l’excepcionalitat prevista en l’article 27.3 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, per a la crema dels residus vegetals agrícoles a la seva parcel·la agrícola. L’autorització serà possible sempre que els cultius existents en aquesta figurin a l’annex II (i que recollim en la següent taula) i siguin susceptibles de ser afectats pels organismes nocius indicats.

CultiuArrels i soques de plantacions arrabassadesRestes de poda
FRUITERS D’OSArmillaria mellea
Barrenetes
Cotxinilles
Cuc capgròs
Malalties de la fusta
Perforadors de la fusta
Phytophthora sp.
Poll de San José
Xylella fastidiosa
Barrenetes
Malalties de la fusta
Moniliosi
Perforadors de la fusta
Poll de San José
Xylella fastidiosa
FRUITERS DE LLAVORArmillaria mellea
Cotxinilles
Foc bacterià
Malalties de la fusta
Perforadors de la fusta
Phytophthora sp.
Rosellinia sp.
Taca foliar
Foc bacterià
Malalties de la fusta
Perforadors de la fusta
Taca foliar
AMETLLERArmillaria mellea
Barrenetes
Cotxinilles
Cuc capgròs
Malalties de la fusta
Perforadors de la fusta
Phytophthora sp.
Rosellinia sp.
Verticillium sp.
Xylella fastidiosa
Barrenetes
Malalties de la fusta
Perforadors de la fusta
Vespa
Xylella fastidiosa
VINYAAgrobacterium sp.
Barrenetes
Eutypa sp.
Excoriosi
Flavescència daurada
Malaltia de Pierce (Xylella fastidiosa)
Malalties de la fusta
Rosellinia sp.
Esca
Barrenetes
Eutypa sp.
Excoriosi
Flavescència daurada
Malalties de la fusta
Esca
Malaltia de Pierce (Xylella fastidiosa)
OLIVERABarrenetes
Cotxinilles
Fusarium sp.
Malalties de la fusta
Tuberculosi
Verticillium sp.
Xylella fastidiosa
Barrenetes
Tuberculosi
Verticillium sp.
Xylella fastidiosa
CÍTRICSArmillaria mellea
Barrenetes
Cotxinilles
Fusarium sp.
Mal sec
Phytophthora sp.
Rosellinia sp
Barrenetes
Cotxinilles
Mal sec
CULTIUS HORTÍCOLESArna de la tomàtiga
Botrytis sp.
Clavibacter sp.
Fusarium sp.
Míldiu
Pythium sp.
Ralstonia sp.
Virus de l’arrissat groc de la tomàtiga de Nova Delhi
Virus del mosaic del cogombre dolç
Virus rugós de la tomàtiga
GARROVERAgrobacterium sp.
Armillaria mellea
Malalties de la fusta
Phytophthora sp.
Perforadors de fusta
Rosellinia sp.
Verticillium sp
Malalties de la fusta
Perforadors de fusta
ORNAMENTS I PALMERES Barrenetes
Cotxinilles
Malalties de la fusta
Paysandisia archon
Perforadors de la fusta
Rhynchophorus ferrugineus
Xylella fastidiosa
Barrenetes
Cotxinilles
Malalties de la fusta
Paysandisia archon
Perforadors de la fusta
Rhynchophorus ferrugineus
Xylella fastidiosa

Per tot això, a partir del 16 d’octubre s’haurà de demanar autorització a la Conselleria d’Agricultura per poder cremar residus vegetals per motius fitosanitaris en sòl agrícola. En el cas de cremes de residus vegetals agrícoles en època de perill d’incendis forestals (entre el primer de maig i el 15 d’octubre, ambdós inclosos), també serà necessària l’autorització de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat.

Els particulars interessats ho han de sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació on poden registra-ho digitalment per la seu electrònica del Govern de les Illes Balears. També es pot fer en registre presencial, sempre que qui ho sol·licita no sigui un subjecte obligat a relacionar-se electrònicament amb les administracions, que en aquest cas només ho pot fer digitalment.

La no sol·licitud de la crema de residus agrícoles pot derivar en possibles sancions.

La setmana passada el PP, Cs i PDeCAT varen presentar una esmena per modificar la llei estatal de residus amb l’objectiu d’eliminar la prohibició de cremar. A l’espera de saber si s’aprova, la prohibició continua endavant, recorden les institucions de les Balears, i, per tant, s’ha de sol·licitar una autorització administrativa.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d