Celebrada amb èxit la jornada de Governança i participació de la Mancomunitat del Pla

El passat dimecres 26 d’abril de 2023 es va dur a terme la Jornada de Governança i participació del Pla de sostenibilitat turística del Pla de Mallorca que ha aglutinat a nombrosos representants de la societat civil i empreses relacionades amb el turisme.

La presidenta de la Mancomunitat Pla de Mallorca, Joana Maria Pascual, va parlar del model de governança turística per al Pla de Mallorca: “S’ha de basar en aliances públic-privades. El sector públic, el sector privat i la societat civil han de participar en el disseny, l’execució, l’avaluació i la coordinació de les polítiques i estratègies de turisme per al desenvolupament sostenible del Pla”.

Joana Maria Pascual exposà que “ens falta posar en valor els recursos que tenim i crear experiències que permetin desenvolupar l’oferta turística així com atreure viatgers interessats en descobrir un destí mediterrani d’interior. El Pla de Mallorca pot créixer com a destí sostenible perquè hi ha molt per fer i ho farem preservant els recursos naturals i patrimonials i sobretot sense donar l’esquena a la nostra gent perquè en el centre de qualsevol política púbica han d’estar les persones”.

La representant Beatriz Martínez de l’empresa Daleph, ens gestor del PSTD, ha donat compte de l’estat d’execució del Pla de Sostenibilitat turística. S’han d’executar 25 actuacions. El projecte ha d’estar enllestit a l’abril de 2025 i abans del 31/12/2024 ha d’estar executat el 75 %. El pressupost total és de 2.994.037 €.

El representant de l’empresa Global Consultoría Turística SL, Jorge Vallina, va parlar del què és una destinació turística, de què són els productes turístics i de la importància d’una marca. Pel que fa l’ecosistema turístic va dir que “un destí és un complex sistema de relacions econòmiques i socioecològiques en un entorn ambiental i cultural on existeixen processos i serveis amb els que interactuen els visitants i la comunitat local i que en conjunt ofereixen una imatge en el mercat”. També va definir què s’entén per Governança.

Jaume Garau de l’Associació Pla XXI va intervenir exposant la idea de turisme que troben idònia pel Pla de Mallorca: “Hem de potenciar tot allò que és bó i que es fa en el Pla de Mallorca, evitant caure en un turisme insostenible com el que tenim de sol i platja”. L’Associació Pla XXI proposa “un projecte col·laboratiu públic-privat, entenent per part pública els ajuntaments, la Mancomunitat, el Consell de Mallorca i per part privada les petites empreses, els autònoms i les entitats de la societat civil”.

El conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, parlà del model de Governança turística lligat al pla estratègic de turisme que duen a terme. Es pot trobar més informació http://nexmallorca.testftm.eu/ca/plandeparticipacion

Des de la Mancomunitat Pla de Mallorca s’ha fet una proposta de Governança i participació i properament s’estudiarà de quina manera es vehicula.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: