Category Archives: Justícia

L’Ajuntament ajudarà en la identificació dels republicans algaidins enterrats a Porreres

El Govern de les Illes Balears ha demana la implicació dels ajuntaments de Mallorca per recuperar la memòria històrica de les víctimes de la Guerra Civil. Per això, la Conselleria de Transparència i Cultura ha començat a enviar cartes als 28 ajuntaments d’on pertanyen les més de cent persones que se suposa van ser assassinades i portades al cementiri de

Read more

Anul·lada parcialment la Llei d’Administració Local

El Tribunal Constitucional ha dictat una sentència que avala que els ajuntaments puguin tenir competències en polítiques socials i sanitàries. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), fou un dels projecte aprovats durant la passada legislatura pel govern central del PP, segons la qual es que pretenia limitar les competències dels municipis i regular les seves relacions

Read more

Convocatòria per cobrir una vacant de Jutge de Pau substitut

L’Ajuntament d’Algaida en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de 2015 aprovà obrir convocatòria pública per a la cobertura de la vacant de Jutge de Pau Substitut del Municipi d’Algaida. Les persones interessades que reunint els requisits fixats a la Llei Orgànica del Poder Judicial desitgin optar a l’esmentada vacant hauran de presentar la corresponent instància al Registre

Read more