Divendres, setembre 29, 2023
AlgaidaCulturaEconomiaEducacióEsportsFestesInfraestructuresPinapolítica

Nou equip de govern a l’Ajuntament

En la sessió plenària d’ahir dijous 26 de juny de 2015, el nou consistori va aprovar el nou organigrama de l’Ajuntament amb el repartiment de els noves àrees de gestió entre els diferents regidors dels PSIB PSOE que formaran part de l’equip de govern, que queda de la següent forma.

organigrama de l'AJuntament

També es va procedir al nomenament dels vocals de les diferents comissions informatives, però els regidors del Partit Popular encara no els tenien i quedaren pendents de remetre els noms dels vocals el proper dilluns.

A la mateixa sessió plenària, i com es pot observar en l’organigrama superior, la batlessa va donar compte del nomenament per decret de batlia de Jaume Lliteras Ballester com a batle de Pina i Biel Vidal Busquets com a batle de Randa. Aquests dos càrrecs tenen la consideració d’autoritat per al compliment de les seves funcions municipals en la representació de l’Alcaldia. A preguntes d’aquest noticiari, des de l’Ajuntament ens han indicat que, donat que la el Sr. Vidal Busquets no és regidor electe, no percebrà cap retribució econòmica quan exerceixi les seves funcions.

D’altra banda, a la sessió plenària d’ahir, el consistori va aprovar per unanimitat el dret a percebre indemnització per l’assistència a les sessions del Ple de la Corporació, de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives. Els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, en aquest cas la batlessa, no percebrà indemnitzacions per assistències. La resta de regidors rebran trimestralment, en funció de la seva assistència, 70 euros els qui formen format de l’equip de govern i la resta de regidors 33 euros.

Des de l’Ajuntament remarquen que aquestes indemnitzacions no han tengut cap increment i que són les mateixes que s’aprovaren per a l’anterior legislatura, tant les indemnitzacions per assistència a plenaris i comissions, com les assignacions econòmiques als grups municipals iq ue con informàrem són de 100 euros mensuals per grup polític i de 40 euros per mes per regidor.

Redacció Noticiari Es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: