Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaEconomiaInfraestructuresPinaRanda

S’han publicat els projectes a finançar pels pressuposts participatius.

propostes_pressuposts_participatiusL’Ajuntament acaba de publicar a través del seu web els projectes que s’han presentat i que, sense passar-se dels pressupost poden ser aprovats pels ciutadans mitjançant una votació que es podrà fer al web municipal.

Podeu votar les propostes del formulari desplegable elegint una puntuació del 0 al 5, essent 5 la valoració màxima que pot rebre cada proposta. Es pot votar fins al proper dilluns dia 2 de novembre, a través del web municipal, i fins al 3 de novembre a les 14 hores si optau per l’opció presencial

En total s’han presentat dins els període habilitat un total de 38 propostes, de les quals s’han considerat aptes 20 i s’han desestimat 18, atenint-nos al fet que, tal i com anuncià la batlessa Maria Antònia Mulet a finals de setembre, la partida destinada als pressuposts participatius dins el pressupost de 2016 serien d’entre 150.000 i 200.000 euros.

Les propostes que han passat el filtre

Els projectes presentats i que els responsables del consistori han considerat que reuneixen les condicions per a poder ser finançats són (per ordre de major pressupost a menor segons l’estimació econòmica publicada per l’Ajuntament):

 • Embelliment de l’entrada a Pina – 317.000€. Tot i superar el pressupost, s’ha mantingut donat que el projecte està ja redactat per part de l’Ajuntament.
 • Projecte de reforma de la plaça de Pina (canvi del paviment, canvi de l’arbrat, peatonalització, restringir trànsit rodat i retirar el Cor de Jesús) – 120.000 €
 •  Millorar l’arbrat, l’empedrat, l’enllumenat i la zona de jocs infantils de l’hort de Son Romeguera a Randa – 100.000 €
 • Asfaltar el camí de Punxuat – 75.000€
 • Habilitar un zona verda d’esbarjo tant per infants com per adults – 50.000€
 • Arreglar la voravia del camí de l’estació fins a la zona de les bústies – 33.000€
 • Instal·lar sol aïllant (parquet, vinil…) a l’escoleta municipal d’infants Flor de Murta – 25.000€
 • Habilitació d’un local municipal per a tots els productes artesans del municipi i aprofitar-ho com a punt d’informació turística i difusió, promoció i venda – 1.000€/mes (això suposaria uns 12.000 euros anuals)
 • Arreglar la teulada del menjador escolar – 10.000 €
 • Repintar i senyalitzar millor els passos de peatons i línies grogues al carrer de Son Arbós, Carrer dels Hortets i Ronda de Ponent. Millorar el manteniment general de la zona – 4.000€
 • Augmentar l’espai d’ombra de l’escoleta infantil – 2.000 €
 • Organització d’una festa d’espuma a les festes de Sant Jaume – 1.500€
 • Crear una colla de dimonis, per sortir al passacarrers, als foguerons i altres actes festius – 1.500€
 • Instal·lació d’aparcabicicletes al CEIP Pare Bartomeu Pou – 1000 €
 • Condicionar l’hort de l’escoleta infantil – 500€
 • Posada en marxa d’un mercadet (trimestral o semestral) de reutilització i intercanvi de productes de segona mà, on els protagonistes puguin ser les nines i els nins. Promoure la presa de consciència de la quantitat de coses innecessàries que tenim – 300€
 • Limitar velocitat dins el casc urbà de Randa a 30km /hora – 300€
 • Creació d’una batucada (sense proposta pressupostària)
Les propostes desestimades

L’Ajuntament d’Algaida ha desestimat un total de 18 propostes, degut a què el cost sigui tan elevat que no es pot executar sense comptar amb ingressos extraordinaris finalistes d’altres administracions, o bé que les propostes siguin competència d’altres administracions, i per tant, segons la llei d’estabilitat pressupostària no poden ser assumides per l’Ajuntament, si bé des del consistori si que han manifestat el seu interès en donar el suport necessari per aconseguir que siguin una realitat. Entre les propostes desestimades destaquen:

Per una proposta pressupostària superior al pressupost i que no pot ser assumit per l’Ajuntament

 • Construcció d’uns nous vestuaris al Camp Municipal d’esports d’es Porrassar amb grada coberta. Aprofitar la coberta de la grada per dotar la instal·lació existent de mesures d’estalvi energètic efectives, com podrien ser: caldera de biomassa, panells solar tèrmics i en cas de ser possible, panells solars fotovoltaics – 600.000
 • Tancament i climatització de la piscina municipal – 500.000€

Per tractar-se de projectes que, tot i comptar amb el suport municipal, són competència d’altres administracions:

 • Dotació de mobiliari i llibres per a la biblioteca de l’escola. És competència de la Conselleria d’Educació.
 • Reposar i augmentar la dotació de mobiliari de psicomotricitat i educació física de l’escola. És competència de la Conselleria d’Educació.
 • Dotar a l’escola d’una plaça de conserge i manteniment. L’Ajuntament no pot modificar l’actual plantilla de personal degut a les restriccions de la llei d’estabilitat pressupostària del govern central.
 • Creació de la xarxa d’aigües pluvials al carrer Joan Alcover i Metge Verger. Aquesta proposta no es pot dur a terme perquè no existeix un punt d’abocament de les pluvials. Tot i això està previst crear-lo amb el projecte de la ronda de circumval·lació.
 • Obrir el carrer Alfabeguera al trànsit. Està pendent de la finalització i tramitació de l’expedient de cessió del vial a l’Ajuntament per part dels propietaris.
 • Millora de la carretera d’Algaida a Llucmajor. És competència del Consell de Mallorca.
 • Carril bici entre Algaida i Pina. És competència del Consell de Mallorca
 • Manteniment de les instal·lacions esportives del camp municipal Es Figueral de Pina.
  El nou contracte de gestió esportiva entre l’Ajuntament i Algalia inclou les tasques de manteniment i neteja.
 • Sol·licitar a la companyia de transport públic que cobreix la línia d’Algaida a Palma, que recuperi l’aturada al carrer de Manacor de Palma. Es farà la petició al Consorci de Transports de Mallorca que és l’organisme competent.
 • Pintar el pas de vianants al carrer del Colomer just a l’alçada de la placeta on hi ha el gimnàs. Es farà la petició a la Direcció Insular de Carreteres  que és l’òrgan competent en aquest tram de la carretera de Llucmajor que passa per dins el poble.
 • Vigilar el compliment de les lleis que prohibeixen la convivència dins el casc urbà amb animals de granja. L’Ajuntament seguirà treballant per fer complir l’ordenança existent de convivència i protecció dels animals.
 • Millorar la parada del bus de línia: la marquesina és insuficient i es necessiten més bancs i un bany. La construcció d’un bany és inviable i a es va retirar un banc de la parada del bus per poder complir la normativa relativa a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Creació d’una línia de transport públic entre Algaida i Pina. És competència del Consorci de Transports de Mallorca. S’estan fent els tràmits de cara a la nova concessió de línies que es durà a terme l’any 2018.
 • Crear més mesures de control de velocitat de vehicles a l’entrada de Pina com per exemple un altre baden. És competència de la Direcció Insular de Carreteres.
 • Limitar el tonatge i dimensió dels autocars turístics que circulen per dins el centre urbà de Randa. Es sol·licitarà al Consorci de Transports de Mallorca.
 •  Reduir el nombre d’apagaments que sofreix el subministrem elèctric. És competència de la companyia distribuïdora d’energia elèctrica.

Cal recordar que el proper dimarts 17 de novembre a les 19:30h al Casal Pere Capellà, l’Ajuntament donarà a conèixer els resultats de la votació i acordarà el seu enviament al plenari de dia 19 de novembre on es proposarà l’aprovació inicial del pressupost municipal del 2016.

Redacció Noticiari Es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d