Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaEconomiaPinaPressupostsRanda

L’Ajuntament d’Algaida adjudica les subvencions i amortitza un préstec per valor de 370.000 euros

ajuntament_algaidaAbans que aquest dijous, el plenari aprovi el pressupost de l’Ajuntament d’Algaida de l’any 2016, l’Ajuntament ha dut a terme, en els darrers dos mesos, una sèrie d’accions relacionades amb els pressupostos del 2015 d’una banda i d’altres d’amortitzacions de préstecs que ben segur alleugiran els comptes municipals dels propers.

El passat 22 d’octubre i d’acord amb la Comissió Informativa de Governació, el Ple de l’Ajuntament acordà per unanimitat, disposar al seu favor de les Associacions (aquelles que encara no n’havien rebudes), en concepte de subvenció, els imports següents corresponents al pressupost de 2015:

  1. Associació de la tercera edat d’Algaida, Pina i Randa 1.900,00 €
  2. Algaida Solidari 2.500,00 €
  3. AMPA Col·legi Públic Pare Pou 2.950,00 €
  4. Agrupació Fotogràfica Algaida 1.350,00 €
  5. Centre Cultural Algaida (Titoieta) 1.800,00 €
  6. Obra Cultural Balear (Es Saig) 1.800,00 €
  7. Club Esportiu Algaida 9.000,00 €
  8. COFPina 1.200,00 €

D’altra banda, s’aprovà la sol·licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per ampliar el termini de reintegrament de la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013.

Finalment el passat mes de setembre, després de la modificació de crèdits que s’aprovà en mesos passats i gràcies al bon estat de la tresoreria municipal, la batlia ordenà als serveis econòmics de l’Ajuntament que procedissin a fer els tràmits oportuns per pagar la resta del préstec concertat en el seu dia per fer front al deute comercial que mantenia l’Ajuntament causat per la manca de pagament per part del Govern i el Consell. D’aquesta manera s’amortitzaren  370.000 euros pendents d’un préstec que es podia amortitzar en 10 anys, fins al 2022.

Redacció Noticiari Es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d