M’acompanyes a l’escola? Una nova passa en l’agermanament amb Ciudad Antigua

macompanyesaescolaEl passat dimecres a vespre va tenir lloc la Reunió de la Comissió de l’Agermanament amb Ciudad Antigua, amb l’assiotència d’una trentena de persones entre entitats i particulars. Durant la reunió, la gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat va explicar els diferents projectes i aportacions que, gràcies a la solidaritat dels algaidins en l’agermanament amb Ciudad Antigua s’han dut a terme. Tant Rosselló com la batlessa Maria Antònia Mulet agraïren la col·laboració d’Algaida Solidari.

El projecte d’agermanament amb Ciudad Antigua de Nicaragua.

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’agermanament entre Ciudad Antigua i Algaida. Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua: compta amb una població de 5.572 habitants distribuïts en 17 comunitats, on només el 55% de la població té una feina permanent.
Entre les accions dutes a terme destaquen
  • Millora dels habitatges i d’infraestructures
  • Assessorament per a la diversificació de cultius
  • Realització de fires per a promoure els nous cultius
  • Suport a dones emprenedores

A la vegada es dur a terme un projecte més ampli de Cooperació amb centres educatius de Nueva Segovia. I és que Nicaragua pateix taxes importants de deserció escolar, un baix rendiment acadèmic, manca de qualitat en el magisteri dels mestres, manca d’inversió en infraestructures educatives, salaris precaris als mestres… Un any més sorgeix la possibilitat de donar a conèixer als infants de Mallorca aquesta situació i la vida quotidiana dels infants del departament de Nueva Segovia.

Entre els objectius del programa es troben:

  • millorar les condicions de vuit centres escolars de Nueva Segovia,
  • promoure l’assistència, permanència, rendiment i promoció dels infants al sistema d’educació primària, a través de beques per a alumnes amb escassos recursos econòmics i bons rendiments acadèmics.
  • Aportar instruments metodològics que facilitin el procés d’aprenentatge dels infants, i el desenvolupament d’habilitats i aptituds mitjançant la dotació dels recursos didàctics necessaris.
  • Estimular l’assistència i participació dels infants a l’escola mitjançant la creació d’ambients físics que promoguin una estada agradable i segura als centres educatius, i les condicions bàsiques per realitzar activitats recreatives, de lectura i a l’hora de berenar.
De les 53 beques concedides a alumnes amb baixos recursos econòmics, els algaidins, pimners i randins hi aprotarem 3.200 euros. La resta dels doblers del programa són aportats pel Fons Mallorquí de Solidaritat. Tots aquests materials són comprats a les empreses locals de la zona pperquè els costos de dur el material d’aquí són molts elevats i a la vegada per ajudar a l’economia local de Nicaragua.

Col·laboració a entitats i particulars

cartillasolidariaDes de l’ajuntament i el Fons Mallorquí volem agrair a les Associacions i persones particulars que han assistit.I a més, als que no han pogut assistir volem convidar-los a realitzar una donació econòmica donant valor a una passa.

Amb el lema de “M’acompanyes a l’escola? Ajudeu-me amb una passa”, es reactiva un any més la possibilitat de les associacions i particulars d’Algaida, Pina i Randa a contribuir mitjançant donacions econòmiques a què infants, adolescents i joves del poble germà puguin gaudir de beques educatives i d’aquesta manera facilitar l’accés a l’educació i la formació.

Aquestes beques van destinades a cobrir la major part de despeses que els infants puguin tenir per anar a escola: alimentació, transport escolar, material, roba… Amb aquestes beques, que ja s’obriren en anys anteriors, els algaidins podien contribuir fent donacions de 100 euros per una beca. Ara, la novetat d’aquesta campanya és que s’obri la possibilitat de què cada particular pugui fer l’aportació econòmica que vulgui per tal d’aconseguir el màxim nombre de beques de 100 euros sumant les diferents donacions. Per a les associacions i entitats que vulguin fer donacions per a les beques, es manté la de 100 euros com en anys anteriors.

“Obrint la possibilitat de fer donacions lliures per part dels particulars, creim que podrem aconseguir més beques per a infants que si establim els cent euros d’altres anys ja que molts de veïnats i veïnades volien fer donacions però no de cent euros i no podien”, explica la regidora de Cooperació i Solidaritat, Catalina Fullana.

Per això demanen que si se pot se faci una aportació a aquest compte de Caixa Colonya ES28 2056 0004 46 4102003277, indicant en el concepte Agermanament Algaida – Ciudad Antigua i el nom de l’entitat o del particular
Redacció noticiari es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: