Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidacarreteresConsell de MallorcaRandaUrbanisme

La consellera Mercedes Garrido presenta la ronda d’Algaida i el projecte de carretera a Llucmajor

consellerabatlessaLa consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha presentat a la cinquantena d’assistents del casal Pere Capellà el projecte de reforma de la Variant d’Algaida. A la trobada, hi ha participat la batlessa d’Algaida Maria Antònia Mulet i per part del Consell, també hi ha assistit el director insular d’Infraestructures i Mobilitat, Iñaki Miranda, i Joan Cifre, enginyer tècnic del departament.

La batlessa Mulet ha agraït a la consellera la seva presència i ha afirmat que “avui (per ahir) era el moment de què tothom hi pugui dir la seva”. Mulet va reconèixer que per una part de la població, el traçat de la ronda no li agradava però que era una vella reivindicació del municipi.

Tant la consellera Garrido com l’enginyer Cifre explicaren que el traçat de la nova via té una longitud total de 1.584 m amb una amplada de 7 metres, a més d’uns vorals a cada costat d’1,80 m. i unes bermes de 1 m amb un passeig de 2,40m per la part del poble més acostada al poble. Les noves rotondes permetran una bona connexió de la variant amb els carrers del poble. En alguns trams la ronda anirà semisoterrada.

Els tancaments de les finques seran de murs de pedra. Es faran accessos directes des de les finques a la variant, per a garantir l’entrada a aquestes. També es farà un passeig que anirà separat del trànsit rodat i es plantaran arbres

L’objectiu es treure el trànsit pesat de tot el centre del poble, per això aquesta posada en marxa de la variant anirà acompanyada de la cessió per part del Consell a l’Ajuntament que esdevindrà un nou carrer del poble.

La consellera afirma que la previsió és que pugui aprovar aquest més. Després els afectats (entorn a 66 finques) rebran una carta notificant-los l’afectació de la seva finca, i s’obrirà un petit període d’al·legacions. Si no hi ha contratemps, les obres es podrien licitar abans no acabi l’any 2016 amb un pressupost no superior als 6 milions d’euros.

Els assistents han demanat directament als tècnics

assitentstrobadaAlguns dels assistents a l’acte manifestaren que la ronda no soluciona el problema de trànsit del poble i de les necessitats del servei dels ciutadans. La batlessa Mulet els va respondre que el canvi de circulació del poble depen que la ronda estigui acabada. La conselleria s’afegí al debat assegurant que “el fet que la carretera interna passi a l’Ajuntament obri un nou ventall de possibilitats”.

Respecte als pluvials de l’aigua que han de desembocar a la zona de Can Mateu, on ja presenten algunes problemàtiques, l’enginyer tècnic ha afirmat que aquesta ha estat la solució més apropiada són els tècnics de pluvials del Consell.

Altres afectats demanaren per què no s’aprofita el carrer del pla parcial de la zona des Porrassar com a part de la variant. La conselleria diu que no això no és possible perquè no se pot tocar el pla parcial ja que s’haurià de pagar a preu de solar urbà. Quan es va projectar aquest pla parcial no estava aprovat, malgrat que ara ho estigui segons la consellera adoptar aquesta solució podria retardar el projecte més d’un any.

El projecte de carretera Algaida – Llucmajor

La conselleria Garrido ha reconegut que aquest projecte encara està molt verd. A diferència de la variant no hi ha projecte constructiu acabat i encara hi ha debat amb la Comissió de Medi Ambient per mor de la zona ANEI que li afecta.

A grans trets el projecte vol millorar de manera important la seguretat i comoditat dels trànsits motoritzats i no motoritzats dels nuclis d’Algaida i Llucmajor. La longitud del projecte és de 6,7 km. La secció transversal consta de carrils de 3,50m, més uns vorals de 1,80 m i unes bermes de 0,60 m. L’amplada total serà de 12 m.

En els trams on la carretera actual es superposa amb l’antic camí Algaida-Llucmajor, s’afegirà un passeig no motoritzat de 2 m. S’habilitaran i restauraran els trams existents per trànsit motoritzat i/o no motoritzat segons el tram.

Els tancaments de les finques seran de murs de pedra. S’habilitarà una zona de descans per tots els usuaris de la carretera, amb arbrat i mobiliari. El pressupost és de 9,5 M€.

La batlessa va posar sobre la taula la preocupació dels veïnats de Randa sobre la rodona, l’única del projecte, i el tècnic Joan Cifre va assegurar que és petita i ajustada. Prova d’això, es que Medi Ambient no hi ha posat problemes.

En acabar alguns dels assistents continuaven amb el debat entre ells. Tant la ronda com la carretera, dues velles reivindicacions dels municipi són temes que donaran a parlar en els propers mesos.

Redacció Noticiari es Saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: