Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaMedi ambientmobilitatPinaRanda

Algaida se suma al projecte d’implantació la mobilitat elèctrica a les Illes Balears

foto_parnot320224L’Ajuntament d’Algaida ha signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern balear i el Consell de Mallorca per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. Amb la signatura d’aquest conveni “es pretén crear una xarxa interoperable de punts de recàrrega públics i unificar els avantatges que ofereix cada municipi per a la mobilitat elèctrica”.

Cal recordar que en el ple ordinari del mes d’octubre, el ple de l’Ajuntament d’Algaida va aprovar per unanimitat aquest conveni per al desenvolupament d’un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears (Melib) i per a la posada del qual van de la mà l’administració autonòmica, l’insular i la municipal.

Aquest document, té com a finalitat unificar el distintiu MELIB “perquè totes les empreses que instal·lin punts de recàrrega elèctrica per a vehicles elèctrics permetin la càrrega de tot tipus de vehicles elèctrics, a més de preveure bonificacions fiscals a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per tal d’incentivar el seu ús”.

En aquest sentit, en el passat ple de l’Ajuntament d’Algaida, una modificació de l’ordenança reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica per tal que els que estiguin classificats per consum com a classe zero o lliures d’emissions de gasos contaminants, tendran una bonificació del 60 per cent de la quota de l’impost. Així mateix, els que estiguin classificats per consum com a classe “eco” o que tenguin una emissió de gasos inferior a 120 g/km i que tenguin classificació d’ecològics, com per exemple els híbrids, gaudiran d’un descompte del 40 per cent.

Què implica aquest conveni?

Amb l’adhesió a aquesta campanya de foment de l’ús dels vehicles elèctrics, l’Ajuntament d’Algaida es compromet a habilitar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi i siguin gratuïts com a mínim en un període de dos anys.

Actualment, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat emet el distintiu Melib als vehicles elèctrics i també la targeta que els permet accedir als punts de recàrrega.

Distintiu MELIB

Distintiu MELIB (ferratina)És un distintiu que identifica els vehicles elèctrics de les Illes Balears, sense perjudici del distintiu que emet la DGT.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic és conscient que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi, per aquest motiu el distintiu pretén unificar criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en tots els municipis per igual, sense la necessitat de disposar d’acreditacions diferents. Les administracions implicades estan fent feina, en aquest sentit, no obstant això, en aquests moments aquests criteris no acaben d’estar unificats com en el cas de l’aparcament gratuït en zona ORA que, de moment, només s’aplica al municipi de Palma.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar-ne els documents, accediu a la fitxa del tràmit 033: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1261009

Per sol·licitar aquesta la targeta que dóna accés als punts de recàrrega és requisit imprescindible haver obtingut el distintiu MELIB (a qualsevol de les oficines UDIT) i sol·licitar hora a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic (telèfon 971177300, ext. 62950).

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d