Divendres, setembre 29, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de juny

IMG_0837Començà puntual la sessió plenària del mes de juny amb l’aprovació de l’acta anterior.

Fora de l’ordre del dia, per un descuit, inicià la presentació de la memòria d’activitats de 2016 del Fons Mallorquí de Solidaritat a càrrec de la seva gerent Antònia Rosselló, qui va presentar el plenari els els projectes i activitats que dur a terme el Fons a diferents indrets. Destacà que Algaida és l’unic municipi que funciona una comissió d’agermanament, així com les beques educatives que la gent de Ciudad Antigua associa amb el nostre municipi, i que havia explicat a la comissió feia unes setmanes a Algaida

El primer punt de l’ordre del dia fou l’aprovació per unanimitat de Acord d’adhesió a la moció de suport al manifest “Per a la reforma del sistema de finançament” presentat per la FELIB, en el qual es demana una millora del model de finançament per tal de reduir també el deute de la CAIB. Els representants del Partit Popular reivindicaren que tot i que aprovin l’adhesió consideren que s’hauria d’haver acceptat la reforma posada en marxa per l’anterior govern central, i després seguir negociant millores, tot i considerar que el finançament insular era insuficient.

També es va dur a terme l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 04/2017 del vigent pressupost per suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, per import total de 171.527,03 €. Això vol dir que es paguen uns préstecs per aquest mateix valor, ja que tenien un interès molt alt i que quedarien entorn a 130.000 euros de deute però amb un interès molt baix. També quedarien el deute del préstec que s’hagué de fer per a la construcció del centre de dia a Algaida, ja que encara es continua cobrant amb anualitats per part del Govern de les Illes Balears. Tots els grups aprovaren aquesta modificació del crèdit.

El plenari va aprovar també la signatura del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Algaida pel Pla d’Hidrants: instal·lació i/o adequació d’hidrants per emergències al municipi d’Algaida. Això se fa perquè enguany el Consell de Mallorca fa conevnins amb municipis de més de 4.000 habitats. Així passaríem de tenir 10 punts d’abastiment a 17. Rafel Oliver del PP digué que s’haurà de fer un manteniment perquè funcioni, a la qual cosa la batlessa va respondre que hi està d’acord i que el manteniment d’aquestes instal·lacions correspondrà fer-la al municipi.

Control i fiscalització

Tot i que constà en acta, no es va dur a terme la presentació de la Memòria de l’Agència de Disciplina Urbanística de l’any 2016, donat que no hi havia cap tècnic i s’havia explicat en comissió.

En el control de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple ordinari, el Partit Popular va demanar pel decret 134, sobre l’execució forçosa d’una coberta en mal estat de l’església. La regidora Margalida Garcias va explicar que el Consell Parroquial havia demanat ajuda a l’Ajuntament per tal de poder accelerar les obres de reparació de la coberta que suposaven un perill i que se va optar per una ordre d’execució.

També s’interessà pel decret 160, en el qual es denega una excedència a una treballadora de l’EMI Flor de Murta la concessió d’una excedència voluntària. Segons explicà la secretària de l’Ajuntament, la jurisprudencia no permet concedir aquests tipus d’excedències voluntàries a personal laboral indefinit no fix, ja que estan establertes només per als funcionaris de càrrera i tampoc hi ha cap conveni col·lectiu que ho reculli. La secretària i la batlessa lamentaren que legalment això no fos possible i no s’hagués pogut concedir.

Els representants de Més no feren cap pregunta sobre els decrets perquè els del PP ja s’havien interessat pels temes dels quals volien demanar i s’havien respost.

Informació Municipal.

La batlessa demanà disculpes per no haver-ho fet en el plenari passat però va voler fer constar en acta l’enhorabona a l’escriptor Gabriel Janer Manila pel seu premi Serra d’Or de Memòries i a Jerònia Oliver per la cessió d’un exemplar del seu llibre de memòries (llegiu la xerradeta del mes passat) a la biblioteca.

La batlessa va informar de l’adhesió al conveni de mobilitat. En principi està previst posar tres punts de carrega, un a cada nucli. Ballester de Més per Algaida va demanar on es posarian, i la batlessa va dir que s’està estudiant però els punts que de moment estan sobre la taula són al carrer de ses escoles a Algaida, al pàrquing de Randa i a Pina està en estudi.

S’han posat en marxa les rutes saludades impulsades des del Consell de Benestar Municipal i el centre de Salut i que continuen cada dijous a les 9 del matí.

18813400_1182713141834681_2085309555144132767_nFinalment la batlessa Maria Antònia Mulet informà que la setmana que ve començaran les obres de pluvials. Començaran pel carrer de s’estació i cap a la Ribera. Això afectarà a la parada del bus que no podrà continuar mentre durin les obres allà on està actualment. Momentàniament haurà de passar devora l’hostal d’Algaida, ja que no és possible als autobusos maniobrar.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP demanà per la situació actual de la Policia Local i la batlessa va respondre que tant el polícia de baixa com el de vacances ja s’han reincorporat. Oliver se va interessar també pel al cap de la Policia Local i Mulet va respondre que estan pendent de rebre les bases des de la coordinadora de Polícies Locals per poder convocar la plaça dins enguany. Finalment Oliver va demanaar respecte a la monpara del cotxe de la policia local i s’hi s’havia estudiat posar-ne alguna. La batlessa digué que no és obligatòri tenir-ne i que se pot estudiar però en el cas de la compra d’un cotxe nou de la polícia local perquè instal·lar-ne una als actuals és car. A més la batlessa diu que és molt probable que un dels cotxes actuals de la polícia s’hagi de substituir properament.

El PP també va demanar per diferents tasques de neteja a la zona del parquing de sa Tanqueta i de la ronda de llucmajor. La batlessa respongué que ho tenen present però encara estan pendents.

Finalment va demanar per la feina que una al.lota havia fet fa uns anys de digitalització d’un conjunt de fotos antigues de diferents famílies del municipi i que si es poden incorporar al patrimoni del poble. La regidora de Cultura, Margalida Simón digué que ja s’havia reunit amb ella però que s’hi tornarà a reunir per veure com es pot aprofitar aquesta feina.

Torn per als ecosobiranistes de Més. Tomeu Ballester va demanar per la resta de places de policia local que no estan ocupades i com i quan s’ocuparan La batlessa respongué que es cobriran mitjançant la borsa d’EBAP.

Respecte a la matricula de les EMMA, Ballester va demanar si s’ha cercat una solució per fer més àgil la matriculació. La resposta de la regidora Margalida garcias va ser que s’està treballant conjuntament amb l’equip directiu per millorar el sistema i què possiblement serà per sorteig o per lletres.

Pel que fa a per què encara no s’ha pintat la zona blava del carrer de l’Aigua. La batlessa Mulet va respondre que volen esperar a tenir aprovada definitivament la nova ordenança que regula les zones d’aparcament i que s’espera que sigui a finals de juny. 

Ballester va demanar s’hi havia detectat i quina era la causa d’una petita fuita d’aigua  a l’entrada de Pina. El batle de Pina, Jaume Lliteres va dir que s’havia reunit amb els d’Hidrobal qui li confirmaren que la fuita no era a la xarxa municipal.

Finalment, Tomeu Ballester va demanar per si s’havien temut de l’error d’accés a la nova voravia del Carrer Anselm Turmeda, devora l’EMMA. La batlessa va repondre que si, i que ja s’havia avisat a l’empresa constructora. També va aprofitar per dir que, es pintaria es nou pas de vianants al carrer Pare Bartomeu Pou, tal i com havien demanat a l’anterior plenari.

La sessió va concloure passades les deu de la nit.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: