Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de l’Ajuntament d’Algaida de gener de 2018

Primer plenari de 2018. Després de la lectura de l’acta anterior i la seva aprovació començà. El plenari fou assistit per Maria Antònia Palou, Tècnica Jurídica en Administració General en substitució de la secretària municipal. També hi faltà el regidor de Més per Algaida Tomeu Ballester.

La Sala va presentar per a la seva aprovació el  Protocol d’actuació de l’Ajuntament d’Algaida en cas d’assassinat masclista al municipi, fruit de l’adhesió al pacte contra les violències masclistes. El consistori, que vol disposar d’un procediment ordenat que permeti una actuació efectiva en cas d’un cas de violència de gènere. En aquest protocol municipal es desenvolupen les actuacions referides a l’atenció personal amb la col·laboració de Policia Local, Guardia Civil i batlia, l’atenció funerària i la d’homenatge, dol i rebuig institucional sempre que així la familia ho vulgui, per aquest mateix ordre. Qualsevol regidoria que ho detecti haurà informar la persona encarregada d’activar el protocol. Es confirmarà amb l’Institut Balear de la Dona si la causa de la mort ha estat efectivament la violència de gènere. Després d’això es disposa a la mobilització de l’atenció psicològica, per posteriorment continuar amb la coordinació i gestió gratuïta dels serveis funeraris i la captació de fons solidaris si fos necessari. El protocol fou aprovat per unanimitat.

Després es presentà breument el Tancament del projecte consignat per l’Ajuntament d’Algaida al Fons Mallorquí de Solidaritat: desenvolupament integral a Ciudad Antigua (Nicaragua) 2014-2017. S’han concedit 80 microcrèdits de pèsols i blat, s’han construït 30 habitatges, s’han fet 3 pous d’aigua i s’han concedit diferents beques d’estudis.

La batlessa Maria Antònia Mulet donà breu compte de la memòria de l’AODL d’Algaida durant el darrer any. Destaca les iniciatives dutes a terme en les polítiques actives d’ocupació en les la gestió i implementació de projectes com les subvencions per a projectes de participació ciutadana, la ruta Llull a Cura o els tallers de lectura fàcil, els programes de SOIB Visibles per a persones aturades majors de 35 anys i SOIB – Joves qualificats, els projecte Flor de Murta, espai en Famílies, etc.

Des del punt de vista turístic s’està treballant en un pla de desenvolupament turístic municipal en coordinació amb l’ATB, s’han organitzat grups de treball de propietaris i/o gestors d’habitatges de lloguer vacacional; s’ha donat suport en campanyes de sensibilització mediambiental i la patrulla verda; s’ha actualitzat el web visitalgaida.net, amb una millora de la seva presentació, sobretot, en tot el relacionat amb la informació comercial (ubicació, estructura, etc.) i s’està treballant per registrar-ne la marca; l’elaboració, en coordinació amb la regidoria de comerç i l’Associació d’Empresa i Comerç d’Algaida, Pina i Randa, d’un mapa (es planteja la possibilitat de fer-ne dos, un més genèric, de serveis, i l’altre més de caire comercial, amb els comerços, cafeteries i restaurants del municipi); s’està treballant en la possibilitat de crear un Punt d’Informació Turístic municipal virtual, tipus tòtem.

L’AODL de la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha treballat sobretot temes de turisme destacant el tema del projecte turístic del Pla, treballant amb les AODLs de la resta de pobles. Ha treballat el mercat setmanal Pam a Pam entre Porreres, Algaida i Montuiri.

Memòria de l’orientadora laboral de la Mancomunitat del Pla de l’any 2017. Te assistència cada divendres a Algaida, mitjançant cita. Ha col·laborat en el projecte Confia, de l’ONG Treball Solidari. Aquest projecte pretén fomentar la inserció sociolaboral i l’autoocupació de dones emprenedores amb pocs recursos, a través de la formació, el finançament i l’acompanyament.

Assabentats del darrers decrets

Rafel Oliver del PP demana pel decret 402 sobre l’aprovació del pla anual normatiu de l’Ajuntament d’Algaida. La Tècnica Jurídica va respondre que d’acord amb la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques cada any faran públic un Pla Normatiu que haurà de contenir les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva aprovació l’any següent, havent de publicar aquest Pla Normatiu en el portal de transparència de l’Administració Pública corresponent, i que això s’ha de fer per donar a conèixer a la ciutadania els plans però que si no es compleixen no passa res, però que estan obligats a fer-ho. per aquest 2018, el Pla Normatiu de l’Ajuntament d’Algaida preveu l’aprovació de les següents iniciatives reglamentàries:

  • Ordenança municipal d’ocupació de la via pública.
  • Ordenança municipal reguladora dels rodatges i productes audiovisuals en
    el terme municipal d’Algaida.
  • Ordenança municipal de transparència i accés a la informació. Reglament intern regulador de l’ús dels edificis públics.

I la modificació de:

  • Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • Reglament intern regulador de l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta.

El Partit Popular també s’interessà per l’oferta pública d’ocupació de 2017. La batlessa va informar que es  tractava de la convocatòria de dues places  corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització del sector de la Policia Local en les condicions previstes en l’article 19.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny de pressuposts generals de l’Estat per a la consolidació de les dues places de policia local d’Algaida, recordant que existeix un plaça de policia local que està ocupada per una policia local amb una comissió de serveis a Palma i que aquesta està sense cobrir, però que no pot sortir a concurs-oposició.

Oliver també demanà pel decret 420 sobre la pròrroga del contracte de neteja viària del poble i i que també la TJAG va informar que es renovarà tal i com estava previst el contracte davant l’interès mutú del consistori i l’empresa Melchor Mascaró.

Finalment, i a pregunta d’Oliver, la batlessa va informar que a causa que ningú s’ha presentat a les beques de formació de 2017, s’ha hagut de fer una resolució declarant el procés desert.

Margalida Puigserver renuncià a demanar, ja que el PP havia formulat primer totes les qüestions que Més per Algaida, Pina i Randa tenia pensat fer.

Informació municipal

A la reunió mantinguda la setmana anterior entre lels responsables del Consorci de Transport de les Illes Balears, la batlesa d’Algaida i el regidor Jaume Lliteras, per informar-los sobre les noves línies de busos, Mulet informà que hi haurà una nova línia entre Lloret i Palma, que passarà per Pina i Algaida. La nova línia de Porreres – Palma s’aturarà a Montuïri i també a Algaida, i també s’aturarà a Algaida la línia Manacor – Palma a la zona de la benzinera, si bé els tècnics estudiaran com fer-la segura. També sota demanda, la línia de l’aeroport. També augmenten les freqüències. A Pina aquesta modificació suposarà un canvi de la parada.

Aquest dissabte està prevista l‘encesa de les talaies en defensa dels drets humans i fa una convidada a tothom a participar-hi. .

La batlessa vol agrair a totes les persones i entitats que participaren en les festes de Nadal, també i especialment a l’AMIPA, el casal dels Joves i Algaida Jove.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va agrair l’haver tapat els clots de l’aparcament de sa Serradora i va informar que a davant el carrer amargura, núm 16 hi ha un clot. També demanà que passava a l’aparcament de sa tanqueta amb uns cotxes abandonats. La batlessa va respondre que era que s’havien topat i que estaven pendents de la seva retirada però que era un tema que duia la policia local.

Margalida Puigserver, en representació de Més va demanar per la possibilitat de posar una línia Algaida – Llucmajor. La batlesa Mulet va dir que tot i que ho havien demanat quan plantejaren la situació de Randa, aquesta opció és inviable. També plantejà la possibilitat que el carrer Anselm Turmeda, només se pugui aparcar a la part de l’EMMA davant la problemàtica que suposen els pilons per al pàrquing de discapacitats.

I s’aixecà la sessió després de quasi una hora de reunió.

Redacció essaig.cat. 

 

 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: