Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinaRandaTreball

L’atur baixa lleugerament a Algaida durant el mes d’agost

Segons les dades publicades pel SEPE en el mes d’agost el saldo de persones sense feina a Algaida s’ha reduït en 1 persona, ja que dos gomes homes han perdut la feina però tres dones n’han trobat. El nombre total d’aturats és de 175 , dels quals 89 són homes i 86 dones. 

Les persones majors de 45 anys amb 88 aturats són el grup d’edat més afectat per l’atur, seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 75 aturats; el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 12 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d’aturats hi ha al municipi amb 131 persones, seguit de la construcció amb 26 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 8 aturats, la indústria amb 7 aturats i per últim l’agricultura amb 3 aturats.

taula_atur_AGOST18

El nombre d’afiliats a la seguretat social també cauen per bé que la situació dels afiliats al nostre municipi presenta dades positives en termes interanuals.

taula_ss_agost2018

Cal tenir present que la reducció de l’atur a Algaida, tot i la reducció està en sintonia amb el comportament del mercat laboral a nivell de les Illes Balears. A l’agost es registraren a les Illes Balears 38.627 persones aturades,  això és un augment en 1.384 persones (3,7%) i que la conselleria de Treball ho atribueix a l’estacionalitat de la construcció els mesos d’estiu. A l’agost  l’atur ha baixat en 1.724 persones (-4,3% ) respecte al de fa un any.

Redacció essaig.cat 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d