Dilluns, desembre 4, 2023
Algaida

Presentat l’estudi de mobilitat del nucli urbà d’Algaida

ade00776-ed14-457e-b577-d54310a6acfdDes del passat mes d’abril, l’empresa CINESI Consultoria de mobilitat i transport ha realitzar un estudi de mobilitat del nucli urbà d’Algaida que ahir va presentar en el casal Pere Capellà, aprofitant els actes de la setmana europea de la mobilitat. Per això algunes famílies assistiren als actes organitzats al casal on realitzaren diferents activitats.

img_0088

L’acte de presentació va tenir lloc a partir de les 20 hores i els encarregats de fer-ho foren la batlessa Maria Antònia Mulet i els dos tècnics responsables de la consultora Ramon Anguita Vinent i Miquel Cremades Alted. A l’acte es va pràcticament omplir l’aforament de l’auditori.

L’objectiu d’aquest estudi és donar resposta a les problemàtiques existents i millorar la mobilitat dels veïns i veïnes d’Algaida, promovent una mobilitat més sostenible i un ús racional dels mitjans de transport.

img_0086

L’estudi treballa en base a l’anàlisi de la situació actual, el context del municipi i la previsió de l’evolució futura de la mobilitat. Finalment es definirà un pla d’acció amb les mesures per la millora de l’ordenació de la mobilitat al municipi.

Per dur a terme aquest estudi s’ha realitzat una zonificació del nucli urbà per tal de facilitar l’anàlisi posterior de la informació recollida durant la fase de treball de camp, identificar els punts crítics i desenvolupar les futures propostes.

zonificacio_poble_xarcxaviària

La diagnosi de la situació actual

Algaida compta amb un elevat Índex de motorització (número de  vehicles per cada 1.000 habitants) ja que hi ha censats 639 vehicles per cada 1000 hab., lleuigerament per sobre de la mitjana de les Illes Balears (635)

De l’estudi de camp s’extreu que que gairebé cap de les voreres disponibles a Algaida no arriba a 1,5 m d’amplària, el mínim establert en zones urbanes consolidades segons la normativa (VIV/561/2010). Es més, fins i tot la majoria de les voreres presenten una amplària mitjana inferior a 1 metre. Això provoca que molts vianants caminin per la calçada. Així mateix, hi ha una manca de seguretat important per als nins i nines (rutes escolars a peu) o les persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a l’oferta d’aparcament, la distribució de places lliures afectarà de manera directa als fluxos de trànsit que es generin a l’interior del nucli urbà. S’han caculat 1000 places d’aparcament entre el lliure al carrer i la ona blava amb limitació horària sense cost. A aquests s’hi han d’afegir Guals i cotxeres a més d’altres places reservades: CiD, autoritzats, PMT i vehicles elèctrics. També resten per comptabilitzar les bosses d’aparcament.

mapes_apartcaments

Pel que fa a la demanda d’aparcament, a partir de l’estudi de 24 hores realitzat un dia feiner del mes de maig, s’observa com la zona D, el centre històric, és la que presenta uns nivells d’ocupació més elevats (mitjana del 86%), fins a arribar a superar en distintes ocasions la seva capacitat màxima. Aquesta zona, però, té una capacitat menor a causa de la seva disposició de carrers. De la resta de zones únicament la zona B té una ocupació mitjana diària superior al 60%, i a les 21 hores voreja el 70% de la seva capacitat.

index_ocupacio_parking

L’ocupació al carrer a les zones B i C tendeix a disminuir a mesura que avança el matí i a augmentar a al llarg del vespre fins a arribar al seu màxim a la nit, amb una ocupació mitjana global del 80% del conjunt del poble. Aquest percentatge reflecteix els vehicles que realment “dormen” a Algaida. En quant a les bosses d’aparcament (solars) es detecten uns nivells d’ocupació moderats, especialment al camí de sa Tanqueta, on a les 9 del matí l’ocupació voreja el 60% per l’entrada a les escoles, però que al llarg del dia no arriba al 30% de la seva capacitat. Pel que fa a l’aparcament de sa Farinera, aquest mostra nivells d’ocupació al voltant del 70% durant part del matí, però durant l’horabaixa no supera el 40%.

rutes_creuen pobleLa senyalització d’orientació en un nucli urbà té la funció de guiar els conductors a moure’s, sobretot els que no estan familiaritzats. S’han identificat els senyals d’orientació per les rutes que es proposen per creuar per dins el nucli:

•Cap a carretera de Manacor: sense haver de travessar pel centre
•Cap a carretera de Llucmajor: la senyalització indica travessar tot el nucli

Aquestes dues rutes senyalitzades coincideixen amb als fluxos principals de vehicles que s’han analitzat i que es presenten a continuació.

Pel que fa a la intensitat del trànsit, el punt que presenta una major intensitat de trànsit al llarg del dia és la intersecció del carrer des Cavallers amb Sa Plaça, que suma 2.440 vehicles durant tot el període de 9 a 14h i 16 a 19h, i una mitjana de 76 vehicles cada 15 minuts, comptant els quatre moviments que s’hi poden fer.

La majoria de punts presenten unes intensitats de pas força estables al llarg del dia, llevat en alguns casos d’una punta a primera hora i una altra a l’horabaixa. En quant als accessos del municipi, es detecta que l’hora punta es produeix de 8:15 a 9:15h. A continuació, la intensitat de pas es manté força estable, incrementant-se lleugerament fins arribar a un nou màxim al voltant de les 19 hores, quan comença a davallar finalment fins als mínims registrats a la nit.

suma_cotxes_intensitat

Al llarg del dia, els fluxos principals Nord-Sud es produeixen per Sa Plaça, de baixada cap a Llucmajor, i en sentit contrari ho fan per Antoni Maura. A la intersecció de Sa Plaça amb Cavallers hi passen una mitjana de 305 vehicles/hora, que pugen a 386 vehicles en hora punta.

intensitat_transit

Finalment, i pel que fa al transport públic Algaida compta amb una parada per al transport interurbà al carrer de les Escoles, i 6 parades més als afores. Al municipi donen servei 10 línies d’autobús, de les quals 5 estan operatives únicament a l’estiu. Té connexions amb les principals ciutats del seu voltant, com són Palma i Manacor, així com amb Felanitx, Porreres, etc.

Al 2019 hi ha noves concessions del transport interurbà i això pot implicar que hi hagi modificacions en la configuració del servei de transport públic a Algaida. A més a més, hi ha 5 línies d’autobús escolar: 4 que connecten amb l’institut de Llucmajor i una que va al Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou.

punts_claus_mobilitat

Properes passes i línies guia

Una vegada presentat el diagnòstic, els properes passes consistiran en elaborar propostes concretar per donar resposta a les problemàtiques detectades, tenint en compte el context, la possible situació de futur i les potencialitats de millora. Les línies guia sobre les que es fonamentaran les actuacions proposades seran:

 • Millora de la seguretat dels vianants
 • Potenciació dels mitjans més sostenibles: el transport públic, la bicicleta i la mobilitat elèctrica
 • Reducció trànsit de pas, prioritzant la mobilitat dels veïns i dels que tinguin la seva activitat a Algaida
 • Pacificació del centre, buscant crear un entorn més amable i que ajudi a potenciar-hi l’activitat
 • Reducció infraccions, en un espai més ordenat

Per a cada àmbit i seguint les línies guia, es concretaran els objectius específics per definir les actuacions. Aquests objectius partiran d’una valoració tècnica i es complementaran amb les aportacions fetes per la ciutadania a través d’unes butlletes a l’Ajuntament o d’un correu electrònic (batlia@ajalgaida.net indicant en l’assumpte: Pla de mobilitat). Alguns dels objectius específics es focalitzaran en:

 • Creació de zones pacificades, amb prioritat per a vianants i ciclistes
 • Definició de rutes escolars segures com a alternativa al cotxe
 • Potenciació trànsit de pas per la nova ronda
 • Revisar la senyalització per evitar el trànsit d’agitació
 • Estudiar canvis en la configuració de carrers (sentit de circulació, gestió aparcament…) per canalitzar trànsit
 • Definir el paper del vehicle elèctric en la mobilitat a Algaida
 • Potenciar l’ús de les bosses d’aparcament.

En el mes de desembre i a partir de les propostes ciutadanes i d’algunes realitzades en el debat posterior de la presentació, es presentarà el document final i el pla d’acció concret a aplicar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: