Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidacarreteresConsell de MallorcaInfraestructuresTrànsit

La carretera Palma-Manacor (MA-15) només serà per a automòbils.

Segons informen diferents mitjans escrits, l’empresa concessionària de la gestió de la carretera Palma-Manacor (Pamasa), instal·larà durant aquest més de 50 senyals S-3 (via reservada per a automòbils) per indicar als vianants, ciclistes, genets a cavall o ciclomotors de cilindrada inferior a 50 cc, entre altres, que han d’utilitzar la via de servei per tal de millorar la seguretat i disminuir les probabilitats d’accident.

Moment de la instal·lació dels senyals de trànsit

Aquests senyals s’han col·locat en diferents punts de connexió amb la via de servei de la Ma-15 com són ramals d’accés, rodones o trams situats a l’altura, per exemple, de les costes de Xorrigo, la fàbrica Guardiola o al Puig de Sant Miquel.

L’objectiu principal de la nova senyalització, que es porta a terme en coordinació amb el departament de Conservació i Explotació de la direcció insular de Carreteres, és impedir que els usuaris més vulnerables a possibles accidents de trànsit circulin pel desdoblament.

L’empresa està duent a terme des de principis d’any, el reforç de la senyalització vertical mitjançant una campanya de reposició de la cartelleria. En total, s’estan canviant 17 cartells verticals, 24 banderoles i 13 pòrtics que suposen un 50% de la totalitat dels mateixos, deixant per a una segona fase de reinversió la resta. Aquesta renovació garantirà els llindars de retroflexió que permeten una major distància de visibilitat de la informació en horari nocturn.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d