Dimarts, desembre 5, 2023
Algaida

Baixa el deute municipal aquests darrers 4 anys: cada algaidí deu de mitjana 47 euros

El passat divendres varen sortir les dades de l’evolució del deute municipal a Espanya. I degons les dades del Ministeri d’Hisenda el deute de l’Ajuntament d’Algaida per a l’any 2018 apujava a 259.000 €, això suposa 1.070.416 euros menys que l’any 2014, quan el deute municipal apujava a 1.329.416 euros. En el següent gràfic es veu l’evolució descendent del deute municipal a Algaida d’ençà el 2012, si bé aquesta reducció ve d’enrera.

El deute de prop de 290 euros se deu a que encara s’estan pagant les obres del centre de dia, a partir dels pagaments que se realitzen anualment per part del Govern de les Illes Balears.

D’aquesta manera, i si repartissim el deute per cada algaidí, cada ciutadà del nostre municipi hauria de pagar 47 euros, front els 248 de fa 4 anys. S’ha de fer constar que Algaida també ha crescut en població durant aquests quatre anys passant de 5354 habitants (2014) a 5529 (2018)

Dels muncipis del voltant, Algaida és un dels municipis que més ha reduït el seu deute, juntament amb Llucmajor, Santa Eugènia, Lloret i Porreres.

Pel que fa a nivell estatal, s’ha passat de deure 670 euros per cada habitant a deure 448. En el seu conjunt, al tancament del 2018 el total de consistoris devien a Hisenda un 33% menys que a 31 de desembre de 2014.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d