Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaPinaRandaTreball

Augmenta l’atur a Algaida tot i que fa camí cap a la plena ocupació.

Segons les dades publicades pel SEPE al mes de juny el nombre d’aturats ha pujat en 1 persona. Això es deu que dos algaidins varen perdre la feina i una dona en va aconseguir. El nombre total d’aturats és de 154 , dels quals 68 són homes i 86 dones. 

Les persones majors de 45 anys amb 98 aturats són el grup d’edat més afectat per l’atur , seguit dels que es troben entre 25 i 44 anys amb 47 aturats, el grup menys nombrós són els menors de 25 anys amb 9 aturats. 

Per sectors veiem que en el sector serveis és on major nombre d’aturats hi ha al municipi amb 119 persones, seguit de la construcció amb 19 aturats, les persones sense ocupació anterior amb 9 aturats, la indústria amb 5 aturats i per últim l’agricultura amb 2 aturats. 

Respecte a les dades interanuals d’atur, Algaida continua la tendència cap a la plena ooupació amb 9 persones aturades menys (154), cosa que suposa un 5,52 % de la població.

El número d’afiliats a la Seguretat Social també baixa 18 persones, la majoria del règim general però en canvi hi ha dos 2 autònoms. No obstant això, les dades internauals són positives en tant que són un 1,15 % superiors que fa un any.

I a Balears i a Espanya?

A les Illes l’atur ha baixat un 6,49% respecte del maig, amb 2.525 aturats registrats menys. Del total d’aturats, el 56,2% són dones, amb 20.452, i la resta, homes, amb 15.920. Del total de desocupats, hi ha 6.923 estrangers majoritàriament extracomunitaris.

Al maig, hi havia 24.445 beneficiaris de prestacions per desocupació a les Balears. La quantia mitjana de prestació contributiva de 877,8 euros al mes, per sobre de la mitjana estatal, de 817,5 euros.

En el conjunt d’Espanya, el nombre d’aturats registrats a les oficines del SEPE va registrar 63.805 persones menys durant el juny, cosa que marcà la menor retallada en aquest mes des del 2009.

D’acord amb les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el nombre total d’aturats es va situar en 3.015.686, la xifra més baixa des del novembre del 2008, després de sortir de les llistes de l’atur 146.476 persones el darrer any (amb un ritme de reducció del 4,63%). 

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d