Dimarts, novembre 28, 2023
Algaidapolítica

Crònica del plenari extraordinari del mes de gener.

A les 20 hores del dimarts 21 de gener de 2020 i amb l’assistència de tots els regidors i l’interventor que exercia de secretari accidental, es va procedir a aprovar l’acta de les dues sessions anteriors.

El primer punt del dia fou l’adhesió del municipi d’Algaida com a col·laborador de la “Mallorca Film Comission”, una entitat que forma part de la Fundació Mallorca Turisme del Consell Insular de Mallorca dedicada a la promoció dels rodatges cinematogràfics a l’illa. Aquesta entitat assumeix les tasques de promoció de les localitzacions de l’illa per a la captació de rodatges, i col·labora des de l’administració insular, en coordinació amb els ajuntaments i amb altres administracions d’àmbit estatal i autonòmic, amb el teixit empresarial, professional i artístic de Mallorca, per a impulsar la consolidació d’una economia dels rodatges, així com la promoció i desenvolupament de la indústria audiovisual de la comunitat. Entre els serveis que ofereixen, hi ha la Informació i Assessorament, promoció en els principals mercats cinematogràfics nacionals i internacionals i la coordinació. L’adhesió s’aprovà per unanimitat.

Després el ple municipal va sotmetre a votació a la Corporació a autoritzar a la Direcció General de Trànsit– Prefectura Provincial de Trànsit en Illes Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l’impost de vehicles de
tracció mecànica que hauria de rebre l’Ajuntament d’Algaida per a exercir la competència de gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica, atès que té una encomana de gestió a favor de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es facin arribar les esmentades dades en lloc d’aquest Ajuntament directament a l’ATIB. L’Autorització fou aprovada per unanimitat.

El següent punt fou el de sotmetre a votació la proposta d’elecció de Jutgessa de pau substituta, una vegada transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds, i atès que només s’ha presentat una sol·licitud i previ dictamen favorable de la Comissió Informativa, la batlessa va proposar al Plenari l’acord d’elegir com a Jutgessa de Pau substituta del municipi a la sra. MASIANA RAMIS OLIVER. L’acord va ser aprovat per unanimitat.

Control i Fiscalització

El plenari sotmeté a votació la Declaració institucional “2020, any dedicat al Patrimoni”, que finalment no va ser necessari votar i que comptà amb els suport de tots els grups polítics de la corporació. L’acord incloïa:

PRIMER: Acordar l’anomenament de l’Any 2020 com any del Patrimoni
d’Algaida, Pina i Randa.
SEGON: El Consell de Cultura integrat per representants de l’Ajuntament, dels distints grups polítics i de les entitats i associacions del municipi vinculades amb la cultura han mostrat el seu interès en participar en la celebració de les diferents activitats entorn al Patrimoni i també te la finalitat de coordinar les actuacions de tots els seus membres i promoure les actuacions de la resta d’associacions , entitats i de la societat en el marc del nostre municipi.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 9 i 30 de desembre de 2019 i en l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà per:

 • Decret 2: han arribat 45150 i demana per la generació de crèdit. La batlessa digué que això era per atendre la contractació de personal que està subvencionat dins el programa SOIB Visibles.
 • Decret 3: pagament de les hores extraordinàries. Oliver digué que el cap de la policia local ha facturat 77 hores extres durant el mes de novembre. troba que són moltes, així com altres funcionaris en hores extres en dissabte. Demanà també si hi havia sistema de fitxatge de personal. L’interventor respongué que els funcionaris no però els laborals si que tenen control.
 • Decret 8: canvis de crèdits dins la mateixa partida. L’intervenctor informa que s’han traspassat uns doblers dels romanents que no se varen gastar del pressupost (per exemple algunes subvencions pressupostades i que no se concediren) cap a altres partides del mateix capitol.
 • Decret 12. Explica perquè s’han donat de baixa del padró municipal a 37 persones del nostre municipi. La batlessa va respondre que se fa d’ofici d’acord amb el principi que han de viure a Algaida.
 • Decret 17. Oferta pública que preveu l’Ajuntament. La batlessa digué que es convoca una educadora, una policia local i un arquitecte a 3 anys vista.

Informació Municipal.

La Batlessa Maria Antònia Mulet va explicar les diferents informacions:

 • Reforma circulatòria a Algaida. Els carrers Campet i Sol s’ha dut a terme la reforma circulatòria inclosa dins el pla de mobilitat i han guanyat fluidesa fluïdesa en la circulació transitada així com evitar que els conductors hagin d’haver de cedir el pas constantment als vehicles en sentit contrari. A la vegada s’han guanyat estacionaments degut a la eliminació de línies grogues innecessàries. El canvi de circulació ha portat aparellada altres canvis de senyalització com són l’eliminació del STOP del Carrer Cabrit i Bassa amb Carrer Campet, passant a tenir preferència de pas els qui circulin pel Carrer Cabrit i Bassa i hi ha una nova senyalització de STOP al Carrer Campet cantó amb Cabrit i Bassa pels qui venguin del Camí de Sa Comuna.
 • Fora del pla de mobilitat, però el carrer de la Roca s’han guanyat 3 aparcaments per la reforma del carreró den Dalabau ja que no poden sortir d’aquest cap al carrer de la Roca
 • S’ha aprovat definitivament la posada a disposició de la conselleria d’educació dels solars i dels vestidors del CEIP Pare Bartomeu Pou.
 • A l’EM Flor de Murta, s’ha redistribuït l’escoleta i s’han afegit un nou grup de nadó, per donar cobertura a tots els nins i nines d’Algaida i que tenguessin plaça. També han començat els espais familiars i s’hi han apuntat 10 famílies.
 • La regidora de Cultura explicà la Taula rodona sobre el Patrimoni: passat, present i futur que tindrà lloc el proper divendres dia 31 de gener.
 • Diumenge passat se varen suspendre les beneïdes de Pina i se passen al proper diumenge.
 • La recaptació de les festes són de 2400 euros que se destinaran a Ciudad Antigua, una acció siolidària que enguany compleixen 10 anys.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver se va interessar per les diferents questions:

 • El contracte de lloguer que te l’Ajuntament per llogar la Rectoria a Randa. La batlessa digué que s’hi poden fer actes tant l’ajuntament com les entitats, en un acord que negociaren entre l’Ajuntament i el Bisbat.
 • Demanà que la barrera que aturen els coxes els matins al carrer de la Ribera es posa molt pres ti dificulta els pares que duen els nadons a l’EMI Flor de Murta. La batlessa digué que demanarà que no possin la barrera abans de les 8:45.
 • Oliver afirmà que el procés d’obertura d’obrir el segon grup de nadons que havia explicat la batlessa dins la informació municipal, “no ha estat del tot correcte, que la solució contemplada a la normativa també s’hagués pogut aplicar al curs anterior”. També recordà que “hi ha pares que s’han pagat la reserva i d’altres no i que hi ha nins que se’ls ha canviat la cuidadora quan ja havien començat i tampoc s’ha fet cap reunió”. La regidora d’Educació respongué que tot i els esforços encara hi haurà gent que quedarà sense plaça. La batlessa va afegir que hi ha hagut bones intencions però les formes no han estat adequades i que en demanà disculpes.
 • Oliver s’interessà per l’obertura del carrer de d’estació. Mulet va dir que en principi s’havia retrassat per a finals de febrer, degut a les obres de la part del restaurant, el mal temps i les vacances. També obririen a al reforma de l’eroski però estan pendents d’ENDESA i Telefònica per part de solucionar el cablejat.

I sense altre particular, el plenari va concloure a les 20:55 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: