Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de desembre

A les 20 hores del dijous 2 de desembre va tenir lloc la sessió plenària de l’Ajuntament d’Algaida a la sala de plens. El primer punt fou la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 20 d’octubre i 9 de novembre de 2021, que s’aprovaren les dues per unanimitat.

Després es va procedir a llegir i aprovar diferents mocions i declaracions institucionals, les quals totes ells varen ser aprovades per unanimitat.

Un altre dels punts va ser l’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre l’ús del foc als nuclis urbans d’Algaida. Segons la nova ordenança, basada en altres ordenances d’altres pobles, es regula l’horari a l’hora de fer foc a dins la zona urbana, que s’haurà d’esbrossar i que s’ha d’avisar a la policia local amb 72 hores d’antelació, sempre que sigui foc dins l’àrea urbana. També es preveu un conjunt de sancions. Rafel Oliver s’hi mostra a favor però creu que és necessari que l’Ajuntament se’n faci una bona difusió. La batlessa Mulet va reivindicar que fins ara la gent ha anat avisant i ha seguit les recomanacions de la Policia Local. S’aprovà per unanimitat.

Després es va sotmetre a debat i votació l’aprovació inicial del reglament de segona activitat de la Policia Local d’Algaida que també s’aprovà per unanimitat.

Després l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local Elvira Salom va dur a terme la presentació del Pla Estratègic d’Ocupació Local 2020-2023, fruit d’una subvenció del SOIB sol·licitada el 2019 que entre altres coses permet la contractació de la mateixa tècnica. El programa es basa en el disseny i execució dels Pla Estratègic d’Ocupació Local. Entre els objectius del pla destaca l’ocupació de qualitat lligada al desenvolupament local del municipi, fent un treball cooperatiu entre les diferents administracions per tal de dinamitzar l’economia local i generar activitat empresarial amb visió de sostenibilitat i gènere.

Control i Fiscalització

Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver es va interessar per la relació de factures que parla de 1080 euros sobre el servei d’assistència a la comunicació. La batlessa i la regidora de promoció econòmica informa que es tracta d’un contracte menor de servei per a un autònom.

Informació Municipal

La Batlesaa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

  • En relació amb els agents covid, la setmana passada varen prendre possessió els dos agents covid gràcies a una subvenció de 10000 euros. No duen armes i donen suport a l’ajuntament i a la policia local. En principi estaran fins al febrer de 2022, però es podrien renovar fins al desembre. La batlessa mostra la seva satisfacció de tenir els dos agents que a més estan molt implicats tot i les reticències inicials
  • ahir dijous dia 2 es varen lliurar els diplomes que acrediten la finalització de la 42a promoció del Curs bàsic de capacitació per a policies locals, en un acte celebrat al Palau de Congressos de Palma. La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, han lliurat els diplomes a un total de 96 policies. Entre aquests hi havia Jesús García Tugores de la Policia Local d’Algaida que estarà de pràctiques fins a l’agost de 2022.
  • Informa de les al·legacions de la Mancomunitat del Pla al Pla Hidrològic Balear. En concret, la Mancomunitat del Pla ha sol·licitat la inclusió al Pla hidrològic 2022-2027 de l’execució de la Fase I i de la Fase II del projecte d’unificació de xarxes d’abastament del Pla de Mallorca. Aquesta actuació consisteix en la construcció d’un dipòsit regulador de 6000 m³ al municipi de Sineu, així com les canalitzacions hidràuliques necessàries per conduir l’aigua des del dipòsit fins als equipaments de Sineu i Montuïri, en fase I, i Lloret i Costitx, a fase II. En una primera fase, tal com pretén incloure la Mancomunitat al Pla Hidrològic 2022-2027, es construiria un dipòsit regulador amb una capacitat d’emmagatzematge de 6000 m³, així com les canalitzacions necessàries per fer arribar l’aigua des d’aquest nou dipòsit fins a les instal·lacions radicades a Sineu i Montuïri. En una segona fase, es canalitzaria l’aigua fins a Lloret i Costitx, i, finalment, a la tercera etapa, que formaria part del següent Pla Hidrològic, es conduirien aquests recursos hídrics fins a Algaida, Pina, Porreres, Santa Eugènia i Vilafranca. El finançament del pressupost anirà a càrrec de la Mancomunitat del Pla de Mallorca amb càrrec a fons propis , sens perjudici de recórrer a fons europeus o altres aportacions externes per part dadministracions supramunicipals. Aquestes obres seran finançades amb recursos propis i apugen a 11 milions d’euros.
  • S’ha concedit una subvenció del SOIB dones per contractar 16 dones víctimes de violència de gènere.
  • Des de la regidoria de Salut han expressat el seu malestar a la Conselleria de Salut perquè consideren que no és lògic amb més de 1500 persones majors de 65 anys hagin d’haver de desplaçar-se al Centre de Salut de Llucmajor. Denuncien des de l’Ajuntament que possiblement molta gent no es vacunarà.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar per les següents qüestions.

  • En vista que els agents covid poden multar a les zones blaves, es demana que tenguin esment a la zona blava de davant l’escoleta. La batlessa prengué nota.
  • hi ha molts de clots als camins de fora vila i pàrquings. Mulet diu que sap que n’hi ha molt però que per cada dia que plou hi ha 6 dies que el terreny s’ha d’eixugar.

la reunió va acabar a les 21:15 hores.

Redacció esssaig.cat.

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d