Dimarts, novembre 28, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de gener de 2023

A les 20 hores del dimecres 18 de gener va tenir lloc el primer plenari del 2023, amb l’assistència de tots els regidors. El primer punt fou l’aprovació de l’acta anterior.

El següent punt fou la lectura de la declaració institucional manifest de la commemoració de l’any 2023 com l’any del 40è aniversari de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i que l’Ajuntament d’Algaida se sumi a la celebració d’aquesta efemèride. La declaració afirma que “la commemoració d’aquesta efemèride és una fita per celebrar i gaudir de les oportunitats que ens ha proporcionat aquesta norma jurídica”. S’aprovà per unanimitat.

Rafel Oliver va demanar sobre algunes qüestions en l’apartat de control i fiscalització sobre la contractació d’una empresa. L’interventor Joan Obrador informà que aquesta empresa s’encarregava d’ajudar a Intervenció de l’Ajuntament a fer el tancament dels comptes anuals.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Conveni Ajuntament d’Algaida – Rectoria d’Algaida: El passat mes de desembre es va signar el conveni entre la parròquia de sant Pere i sant Pau i l’Ajuntament d’Algaida, que regula l’ús de l’edifici de la rectoria amb una durada de 4 anys. Per part de l’ajuntament, a part de l’ús de l’edifici que actualment ja es fa, també s’hi realitzaran de manera anual tota una sèrie de feines de manteniment i de suport per contribuir a fer que aquest edifici pugui estar en el millor estat de conservació. Al mateix temps que podrà continuar donant el servei que dona al municipi. També es formarà una comissió de seguiment constituïda per representants de la parròquia i representants de l’ajuntament. Per part de l’equip de govern volem agrair la bona predisposició que han tingut els representants de la parròquia d’Algaida, i molt especialment al rector Toni Riutort i als representants del Bisbat de Mallorca: en Xavier Riutort, en Miquel Noguera, ecònom diocesà.

Adquisició d’una parcel·la per fer-hi un parc verd: El passat  27  de desembre es va signar la compra del bé immoble (la parcel·la 125 del polígon 26) per un import de 50.461,74 € per poder destinar-la a l’ordenació d’un sistema general d’infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus. Aquesta parcel·la ja ha passat per la resolució del president de la comissió de Medi ambient de les illes Balears, amb l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual número 6 de les Normes Subsidiàries consistent en l’ordenació d’un sistema general de recollida municipal de residus. L’informe ambiental estratègic no està subjecte a avaluació ambiental estratègica ordinària de la modificació puntual i, per tant, aquesta modificació del planejament s’ha de tramitar com a una avaluació ambiental simplificada, i supeditat al compliment de les mesures ambientals previstes al document ambiental estratègic i a l’estudi d’impacte urbanístic i de preservació del patrimoni. En el plenari del pròxim mes es durà a aprovació inicial la modificació puntual per així poder tramitar amb el més aviat la seva aprovació definitiva i, per tant, posar en marxa l’execució del projecte de la deixalleria o punt verd per millorar la gestió i l’eficiència en la recollida de residus al nostre municipi.

Licitació de les obres de  recollida de pluvials a Algaida: ja s’han licitat les obres en dos lots; el primer lot és el tram del carrer Pare B. Pou fins a Anselm Turmeda que s’ha concedit a l’empresa Penyal Xapat amb un pressupost de (83.250,59  € ); i l’altre lot que consisteix en les obres de recollida als carrers Farinera, Antoni maura, Anselm Turmeda, Pare Pou des d’Anselm Turmeda fins a Joan Alcover, Joan Alcover, Metge Verger i Ribera (la part no feta a l’anterior obra); i l’obra s’ha concedit a excavacions s’Horta SA amb un import de 407.060,15 €. El termini d’execució del contracte serà de quatre (4) mesos, comptadors des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i està previst que comencin a mitjans febrer. Aquestes obres venen arran de la subvenció Convocatòria de subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana en el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, a l’Ajuntament d’Algaida se li va concedir una subvenció per import de 281.926,78 euros per dur a terme les següents actuacions:

 • “Projecte modificat de recollida d’aigües pluvials al municipi d’Algaida, Fase II”
 • Honoraris de redacció del “Projecte modificat de recollida d’aigües pluvials al municipi d’Algaida, Fase II”
 • Honoraris de direcció del “Projecte modificat de recollida d’aigües pluvials al municipi d’Algaida, Fase II

Aquestes obres seran sufragades per un import de 281.926,78 per part del Consell de Mallorca i 140.963,39 per part de l’Ajuntament d’Algaida. Cal recordar que amb la revisió i la puja dels preus a causa de la crisi per la guerra d’Ucraïna, l’ajuntament, al ple del mes d’octubre, va augmentar l’aportació a 160.000 € del romanent de tresoreria.

Procés ordinari d’oposició a Policia Local i reingrés: En els dies que venen es resoldrà definitivament el procés ordinari d’una plaça de policia local que estava a l’OPE de 2021, i que es va iniciar l’agost de 2022. Una vegada acabades totes les proves físiques i teòriques, així com el text psicotècnic, ja estam a punt de nomenar a l’aspirant funcionari en pràctiques. Està previst si no hi ha contratemps que el curs de capacitació de l’EBAP, es comenci a final febrer amb una durada de 6 mesos. També el passat dia 1 de gener es va reincorporar l’agent de policia local Julià Garcia el qual es trobava en situació d’excedència per prestació de serveis a una altra administració.

Projectes d’agermanament ALGAIDA- CIUDAD ANTIGUA: S’ha rebut l’informe del tancament del projecte de desenvolupament socioeconòmic a Ciudad Antigua que es va iniciar l’any 2019 i el 2020. S’han duit a terme diferents projectes de millora tant de la mobilitat, accés d’habitatge, en l’àmbit de la salut i la producció agrícola (construcció de cisternes per captació i emmagatzematge d’aigua, tallers sobre agricultura sostenible, instal·lacions de plaques solars a habitatges, rehabilitació de teulades, adquisició de tendals, cadires i taules per mercadet setmanal); i la construcció de 223,18 metres de bandes de rodament per a millora de camins entre d’altres.

Consorci per a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB): L’Ajuntament ha rebut una carta d’agraïment del COFIB a la policia local i, molt especialment, a la participació ciutadana del municipi per la feina de col·laboració que han permès la recuperació de molts d’exemplars d’espècies protegides i en el cas del nostre municipi durant l’any 2022 s’han recuperat un total de 56 exemplars. Per tant, des de l’Ajuntament agraïm als ciutadans i les ciutadanes la feina de col·laboració i així poder continuar fent feina per protegir les espècies i contribuir a conservar la biodiversitat.

Festes de Nadal, Reis, Sant Honorat i Sant Antoni: Des de l’equip de govern, volem agrair a totes les persones, entitats i associacions, protecció civil, Policia local i brigada municipal que han participat i col·laborat amb els diferents actes de les festes de Nadal i reis, Sant Honorat i Sant Antoni, i de manera molt especial a la col·laboració per l’arribada dels reis a Algaida, Pina i Randa. Gràcies a tots, els nostres infants varen poder gaudir d’una nit especial i sense cap contratemps.

Resultats de la campanya Nadal 2022/23 dels negocis locals: S’han repartit 4100 galetes entre tots els negocis participants per donar als seus clients per compra mínima de 10 €. Això suposa un mínim de 41.000 € de compres que s’han efectuat al municipi. A part del detall de les galetes, es va fer un vídeo promocional de les empreses que es va projectar el dia del Mercat de Nadal, per xarxes socials i a mitjans de comunicació. Cal afegir que la setmana passada es va fer el sorteig dels números guanyadors i que ja s’estan donant els 30 vals de 50 € de valor cada un, entre els clients dels negocis, el val és per bescanviar amb compres. Recordar que tot el material i productes de la campanya s’ha encarregat i comprat íntegrament als negocis del municipi.

Inauguració del Casal: Aquest divendres dia 20 hi ha la inauguració de la reforma del primer pis de l’ala dreta del casal Pere Capellà: noves aules de formació, espai multifuncional i noves oficines de les àrees de joventut i cultura.  

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP demana les següents qüestions:

 • S’espera que dins el procés unificat de Policies Locals també hi hagi una plaça de policia Local a Algaida? La batlessa digué que és així, però que el procés està més endarrerit que l’ordinari.
 • Per què hi va haver refresc a Algaida i no a Randa i a Pina? La batlessa Mulet va dir que l’any 2022 no hi hagué refresc ni a Algaida ni a Randa i que per coherència no n’hi podia haver a Pina. S’espera que ara que s’ha recuperat per les festes d’Algaida es facin també a les festes de Randa i de Pina.
 • Tancament del carrer de sa Serradora només per veïnats davant la circulació de motocicletes: La batlessa digué que els pilons són responsabilitat dels veïnats, que ara no els posen. No obstant això, el problema ve pel fet que alguns dels veïnats d’aquests carrers hi aparquen el cotxe i no és només per descarregar després de fer les compres. Es penjaran uns cartells indicant que només poden utilitzar el carrer els vehicles dels residents del carrer de sa Serradora.
 • Quina situació es troba la carretera Algaida – Llucmajor? La batlessa digué que no hi ha novetats.
 • Quina és la situació dels punts de recàrrega dels cotxes elèctrics. La batlessa digué que s’ha arreglat el del carrer dels hortets, però el de davant l’Eroski i Randa estan pendents d’Endesa.
 • Hi hagué el cap de setmana passat una trobada de caravanes al pàrquing de la ronda. La batlessa digué que estava autoritzada.
 • El rei Baltasar va ser molt identificable pels infants del poble i que se’l podria haver camuflat més. La batlessa va reconèixer l’errada i digué que se’n temeren massa tard, però que ja no podien fer res per solucionar-ho.
 • Queden per reparar els clots de l’aparcament de sa Serradora i posar jardineres a la placeta des sitjar. Mulet digué que la petició dels clots s’havia fet en l’anterior plenari del desembre i que hi havia hagut les festes de Nadal i s’havien fet altres coses, però que ho arreglaran pròximament. Respecte de les jardineres i papereres a la placeta des Sitjar, arribaren durant les festes i esperen posar-les la setmana que ve.

A les 20:37 s’aixecà la sessió.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: