Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

La sala du a terme el Ple d’organització de la Corporació municipal

El dimarts 4 de juliol va tenir lloc el plenari d’organització de la Corporació municipal, amb l’assistència de tots els regidors a excepció de Catalina Llull. La sala, a diferència d’altres ocasions tenia públic, en un plenari de caràcter extraordinari amb molts de temes per decidir.

A la part resolutiva es va debatre i acordar:

Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries Ple i Junta de Govern. El plenari en sessió ordinària serà el primer dijous de cada mes a les 19 hores. L’agost no n’hi hauria i el mes de gener seria el segon dijous. Les juntes de govern local s’han de celebrar una cada quinze dies. Sempre es duran a terme les sessions informatives el dijous abans de cada plenari. PP, Més i Vox es mostraren favorables i s’aprovà.

Creació i composició de les Comissions informatives. Les comissions informatives són preceptives en els municipis de més de 5000 habitants i seran formades per 8 membres a raó de. 3 membres del PSIB, 2 del PP, 2 de Més per Algaida i 1 de VOX que necessàriament participa en totes les comissions, amb la següent composició.

 • Comissió de Governació, Infraestructures, Manteniment, Festes, Foravila, Joventut
GRUP MUNICIPALTITULARSSUPLENTS
PSIB – PSOEMargalida Fullana Arrom,
Mateu Capellà Ribot,
Francesc Ramis Oliver
Jerònima Miralles Xamena,
Jaume Lliteres Ballester
PPRafel Oliver, Catalina LlullAlex Artigues,
Joana Maria Jaume
MES PER MALLORCAMargalida Puigserver,
Joan Josep Mas
Coloma Mas
VOXFrancisco Miguel Martinez Tejero 
 • Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes, Funció pública, Contractació, Seguretat ciutadana i Promoció econòmica.
GRUP MUNICIPALTITULARSSUPLENTS
PSIB – PSOEMateu Capella Ribot,
Jerònima Miralles Xamena,
Francesc Ramis Oliver
Jaume Lliteres Ballester
PPRafel Oliver, Àlex ArtiguesCatalina Llull,
Joan Maria Jaume
MES PER MALLORCAJoan Josep Mas,
Margalida Puigserver
Coloma Mas
VOXFrancisco Miguel Martinez Tejero 
 • Comissió d’Educació, Salut, Serveis Socials, Cooperació , Igualtat.
GRUP MUNICIPALTITULARSSUPLENTS
PSIB – PSOEJerònima Miralles Xamena,
Jaume Lliteres Ballester,
Mateu Capellà Ribot
Francesc Ramis Oliver
PPCatalina Llull,
Joan Maria Jaume
Rafel Oliver,
Àlex Artigues
MES PER MALLORCAColoma Mas,
Margalida Puigserver
Joan Josep Mas  
VOXFrancisco Miguel Martinez Tejero 
 • Comissió d’Esports, Medi ambient, Mobilitat, Participació Ciutadana.
GRUP MUNICIPALTITULARSSUPLENTS
PSIB – PSOEJaume Lliteres Ballester
Francesc Ramis Oliver
Jerònima Miralles Xamena
Mateu Capellà Ribot
PPAlex ArtiguesJoana Maria JaumeRafel Oliver
Catalina Llull
MÉS PER MALLORCAColoma MasJoan Josep MasMargalida Puigserver
VOXFrancisco Miguel Martinez Tejero 
 • Comissió de Cultura , Patrimoni, Urbanisme, Gent Gran.
GRUP MUNICIPALTITULARS SUPLENTS
PSIB – PSOEFrancesc Ramis Oliver
Jerònima Miralles Xamena
Mateu Capellà Ribot
Jaume Lliteres Ballester
PPRafel OliverAlex ArtiguesJoana Maria Jaume
Catalina Llull
MÉS PER MALLORCAMargalida PuigserverColoma MasJoan Josep Mas
VOXFrancisco Miguel Martinez Tejero 

A continuació es va dur a terme aprovació de les obres i serveis, per unanimitat. Però finalment la batlessa va esmenar que la no cessió de l’establiment i modificació de preus públics.

Designació de representants als òrgans col·legiats externs: Consell escolar EI Flor de Murta, Consell escolar del CEIP i Consell Escolar de l’IES Llucmajor, Jerònia Miralles Xamena. La resta de representació correspon a la batlessa Margalida Fullana.

Assignació econòmica als grups polítics municipals. Els grups municipals tenen dret a rebre una aportació econòmica trimestralment i per avançat, i la justificació serà anual en el primer trimestre de l’any següent. La quantia mensual seria 150 euros i 70 euros per regidor. S’aprovà per unanimitat.

Exercici del càrrec de batlessa dedicació exclusiva Margarita Fullana Arrom, amb un sou anual de 3285,75 mensuals a percebre en 14 pagues, amb una totalitat de 46.000 euros bruts. El PP anuncià la seva abstenció, en considerar que és necessari que la batlessa estigui ben remunerada, però troben que la pujada troben que no és proporcionada. Margalida Puigserver, coincidí que en què la batlessa ha d’estar ben remunerada, però atès que no ha arribat a un pacte, s’hi abstingué. La dedicació exclusiva fou aprovada amb els vots del PSIB i VOX.

Establiment de càrrec amb dedicació exclusiva Mateu Capellà Ribot va ser retirada de l’ordre del dia.

Indemnitzacions dels regidors per assistència als òrgans col·legiats: 100 euros per assistència als plenaris, 100 euros per a la junta de govern local, 90 euros per comissions i meses de contractació 60 euros. PSIB i PP votaren a favor, Vox s’hi va abstenir i Més votà en contra per la inclusió de les meses de contractació i no poder preveure quants n’hi haurà. Els càrrecs amb dedicació exclusiva no rebran indemnitzacions per assistència.

Control i fiscalització

Seguidament, la batlessa Margarita Fullana Arrom va donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, format per:

 • PSIB-PSOE: Margalida Fullana Arrom, Mateu Capellà Ribot, Jerònia Miralles Xamena, Jaume Lliteras Ballester i Francesc Ramis Oliver
 • PP: Rafel Oliver Barros, Alexandre Artigues Fernández, Catalina Llull Perelló i Juana Maria Jaume Bibiloni
 • Més per Algaida, Pina i Randa: Margalida Puigserver Servera, Joan Mas Tugores, Coloma Mas
 • VOX: Francisco Miguel Martinez Tejero

També es va retre compte de la constitució i règim de la Junta de Govern Local. Format: per la batlessa i els regidors de l’equip de govern. Es reunirà el dijous a les 18 hores si hi ha plenari i si no hi ha plenari els dijous entre les 15 i les 20 hores, a excepció de sigui festiu, que serà el dia anterior.

Finalment, va explicar la composició del seu equip de govern.

 • Margalida Fullana Arrom: batlia i àrees de Governació, Infraestructures, Manteniment, Fora vila, Festes i Joventut.
 • Mateu Capellà Ribot, tinent de batlessa i àrees d’Hisenda, Funció Pública, Contractació, Seguretat Ciutadana i Promoció Econòmica.
 • Jerònima Miralles, tinent de batlessa, i àrees d’Educació, Salut, Serveis Socials, Cooperació i Igualtat.
 • Jaume Lliteres Ballester tinent de batlessa, i regidoria d’Esports, Medi Ambient, Mobilitat i Participació Ciutadana.
 • Francesc Ramis Oliver, tinent de batlessa, i regidor de Cultura, Patrimoni, Urbanisme i Gent Gran.
 • Llorenç Pericàs Oliver serà el batle de Pina
 • Francisca Salvà Tomàs, la batlessa de Randa.

En el cas dels batles pedanis de Pina i Randa, ambdues persones anaven a les llistes del PSIB, però no ocupen càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Algaida.

En tractar-se d’un ple extraordinari no hi hagué Precs i Preguntes.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d