Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari de juliol de 2023

Imatge del plenari extraordinari de mes de juliol

A les 19 hores del dilluns 17 de juliol va tenir lloc la sessió extraordinària del mes de juliol, amb l’assistència de tots els regidors.

Una vegada aprovades les actes de les sessions plenàries, es va procedir a votar l’aprovació de l’expedient de recepció de les obres del nou vial que durà per nom Pere Llull Fullana. És preceptiu que sigui aprovat amb el plenari. Rafel Oliver del PP digué que és una llàstima que aquest carrer no doni sortida cap al carrer de Palma, que la mida del carrer no és la mateixa que la de ses escoles, així com els bancs que estan girats cap a l’interior de les cases. Francesc Ramis va dir que les voreres de la part esquerra són més estretes que les de la dreta, seran retirats, per tant, els bancs de la part esquerra, i es mantindran és el de la part dreta. L’orientació dels bancs cap a les façanes és una decisió tècnica, però que la revisaran una vegada s’hagin construït el bloc de 10 habitatges, projecte del qual ja ha entrat dins l’Ajuntament. La recepció fou aprovada amb els vots de PSOE i Més i l’abstenció del PP i Vox.

A continuació es va sotmetre a votació la moció de Vox Algaida referida a les banderes LGTBI en la façana municipal.

Jerònia Xamena del PSIB afirmà que des de l’equip de govern exposaven que:

 1. “La sentència del Tribunal Suprem ha creat gran polèmica entre els juristes, ja que no aclareix si aquesta prohibició afecta la bandera LGTBI, s’inclinen a afirmar que la jurisprudència del tribunal no és aplicable a l’emblema de l’Orgull Gay, però el tribunal té pendent pronunciar-se sobre aquesta polèmica.
 2. La bandera LGTBI promou valors consagrats a la Constitució espanyola com el principi d’igualtat, la prohibició de discriminació per identitat o orientació sexual o raons de gènere, així com el dret al lliure desenvolupament de la personalitat”. Precisament aquest fet el que fa que alguns juristes posin en dubte que la seva exhibició a espais públics sigui incompatible amb el marc constitucional i legal vigent. Tal com diu el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat d’Oviedo, Miguel Presno Linera, no és possible derivar d’aquesta sentència la prohibició de col·locar a institucions públiques la bandera arco iris, ja que suposa una manera de combatre la discriminació per raó d’orientació sexual a la qual estan obligats tots els poders públics per mandat constitucional.
 3. Donar visibilitat als col·lectius vulnerables i que pateixen discriminació és una responsabilitat de totes les persones que representam el consistori si volem treballar pels drets humans. Segons l’informe ‘Un llarg camí per recórrer per la igualtat LGBTI’ elaborat per la FRA “European Union Agency for Fundamental Rights”, centre de referència i excel·lència per a la promoció i protecció dels drets humans a la Unió Europea, es fa palès la manca de tolerància amb aquest col·lectiu. Destaca els següents resultats:
  a. 2 de cada 5 han patit assetjament.
  b. 1 de cada 5 persones trans i intersexuals va ser agredida físicament o sexualment, el doble que altres col·lectius LGTBI.
  c. 1 de cada 5 se sent discriminat a la feina i més d’1 de cada 3 se sent discriminat quan surt a menjar, beure o ser social.
 4. La bandera de la qual parlam és més una insígnia que una bandera, comparable a les pancartes per commemorar dies assenyalats com per exemple el dia del càncer de mama, o inclús les il·luminacions de l’edifici”

L’equip de govern considerà que tant el dia 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, com el 28 de juny, dia de l’Orgull, instaurat com a Dia Nacional per decisió del Govern d’Espanya, és un acte de solidaritat el fet de penjar al balcó la bandera LGTBI, per a reconèixer a les persones LGTBI i donar visibilitat a la seva demanda de llibertat i igualtat. I per això votarien en contra.

Rafel Oliver afirma que les banderes LGTBI com la del càncer “s’han de penjar quan s’hagin de penjar, però s’ha de despenjar quan no toqui.

Margalida Puigserver de Més per Algaida, no va voler concretar temps, però va reivindicar que es doni visibilitat a aquestes reivindicacions i col·lectius, i més que aquests temps en què “l’extrema dreta vol tornar a un país en blanc i negre”. I per això consideren que es necessiten pobles diversos i orgullosos, i per això votarien en contra.

Miguel Martinez de Vox digué que la bandera nacional ja ens representa a tots. La moció fou rebutjada amb els vots en contra de tots els partits, a excepció del vot favorable del representant de Vox.

Control i Fiscalització

En l’assabentat de decrets de batlia, Rafel Oliver es va interessar

Núm. 4. Contractació de 2 policies de Bunyola que no formen part de la Mancomunitat. Joan obrador digué que s’ha mantingut el preu de 35 euros/hora com a la resta de policies del conveni de la Mancomunitat.

Cessió del carrer Laberint a un veïnat. La batlessa Fullana respongué que s’ha acceptat després d’haver signat un contracte d’activitat no permanent i innòcua, de no poder aturar el carrer ni llençar pirotècnia. Fullana, respongué a Oliver dient que tothom que demani permís, sempre que compleixi amb els requisits que marca.

També va demanar per una relació de factures que no comptaven amb el vistiplau d’intervenció. Mateu Capellà, regidor d’Hisenda, respongué que es tractava de tota una sèrie de serveis que estaven pendents de renovació i actualització, com els de reprografia, manteniment o serveis funeraris, i que s’havien iniciat el procés de licitació, demanant els 100 de gràcia per a poder posar-se al dia.

Informació municipal

La batlessa Margalida Fullana va donar compte de les següents informacions:

 • Han començat les obres del passeig al Cementeri, que foren adjudicades a Excavacions s’Horta. Fullana va agrair a Mateu Mora per la cessió gratuïta d’una part de la finca per tal de poder fer aquest passeig.
 • Ha començat la licitació de la nova concessió de l’EMMA. El passat juny es va iniciar la matrícula a l’EMMA amb uns 170 alumnes inscrits. La novetat per al curs que ve També començarà el curs que ve un curs de sensibilització musical a partir de 3 anys.
 • S’iniciarà aviat el canvi d’il·luminació del Camp municipal de futbol d’Es Porrassar, per un valor aproximat de 60. 000 euros
 • S’han incorporat dos nous policies locals que estaran de pràctiques els mesos de juliol i agost. El setembre es reincorporaran breument a l’acadèmia, per després tornar a fer un any de pràctiques a Algaida
 • Pel que fa a les escoles d’estiu a Algaida hi ha 28 persones inscrites (juny), 90 persones inscrites (juliol) i 28 persones inscrites (agost). A Pina s’hi han inscrit per al mes de juliol 45 persones. Respecte dels ajuts socials, s’han concedit ajuts per a l’escola d’estiu (5 beneficiaris al 100% i 3 beneficiaris al 50%), per a la piscina municipal (7 famílies beneficiàries) i pel Campament la Victòria (1 beneficiari al 100%).
 • S’ha fet entrega dels desfibril·ladors comprats: 1 serà per a la policia Local i l’altre per a protecció civil. Es realitzarà una formació relacionada amb el seu ús.

Respecte de la informació municipal de Pina, Fullana informà que:

 • Es vol fer un agraïment a la Policia local, Protecció civil i Guàrdia civil per les festes de Pina que considera que anaren molt bé. No obstant això, cal destacar algunes incidències com el robatori de 20 cadires, l’esboldregada a la paret de l’estacionament i que s’ha hagut de fer una reparació dels banys del cementiri derivat del robatori sofrit.
 • L’Ajuntament ha adquirit el solar de més de 300 metres quadrats i que està situat al carrer Sant Plàcid núm. 1 de Pina, s’ha executat per un valor de 250.000 €.
 • S’han procedit a solucionar als problemes amb els fanals que no funcionaven a diferents carrers de Pina.

Fullana va cedir la paraula a la batlessa de Randa, Francisca Salvà, qui va donar de la informació municipal referida a aquest lloc.

 • S’han dut a terme o s’estan fent una sèrie d’arranjaments com arreglar el focus que il·lumina sa Creu i els rentadors, s’han reparat els fanals del carrer de sa Font i Vileta. També s’han podat arbres i s’ha de substituir un taronger mort a la baixada del pàrquing.
 • S’ha arreglat i ajustat l’hora del rellotge del campanar.
 • S’està preparant un calendari i programa per les festes de Randa al darrer cap de setmana d’agost
 • Es planteja la possibilitat de prohibir l’aparcament de cotxes al carrer de la font allà on hi ha l’empedrat antic.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP demanà:

 • Que es faciliti desfibril·ladors a la Guàrdia Civil. Joan Mas digué que no correspon al pressupost municipal finançar desfibril·ladors a les forces i cossos de seguretat de l’estat., Proposa que es demani a la delegació del govern. Jerònia Miralles digué que es vol fer una revisió d’allà on fa falta. Mas digué que no es posava en qüestió la necessitat de salvar vides.
 • A la resta de pobles del voltant han apujat el preu de les piscines municipals per als no residents. S’acorda que entre tots dur a terme una modificació de preus públics, però que no serà possible per enguany atès que s’ha de dur a plenari.
 • S’han aixecat el fons de la piscina. La batlessa en prengué nota.
 • El camí de son Mora nou no poden anar a més de 30 km i es demana posar més senyals. La batlessa prengué nota.
 • Respecte de les eleccions, es demana que el 23J hi hagi aigua i aire condicionat pel dia de les eleccions. Fullana digué que està previst les dues coses.
 • Respecte del pressupost de festes, demana si s’ajustarà o no al pressupost. Fullana respongué que enguany no ho sap, però que l’any que ve les festes es trauran a concurs.

Més per Algaida es repartiren la tasca de control i demanaren:

 • Aire condicionat de la sala de la gent gran del casal. Francesc Ramis respongué que estarà arreglat aquesta setmana.
 • Arribada de camions per dur aigua. Es planteja els problemes de subministrament d’aigua. Fullana digué que aquest és un tema que anirà a la Mancomunitat.
 • Places d’aparcament de discapacitat (farmàcia i davant can Esteve) per tenir present que s’han de respectar aquests espais.
 • Màquina desbrossadora al camí de Son lluc. Fullana digué que ja està fet.
 • Es demana una ordenança municipal per regular la circulació dels Quads per dins els camins municipals.
 • Es planteja al plenari que, tot i la bona voluntat dels col·laboradors de les festes de l’Ajuntament, s’atribueixen funcions que no li corresponen com per exemple demanar explicacions a l’anterior regidora Maria Antònia Reynés. La batlessa Fullana entengué la situació i en prengué nota.

Vox Algaida demanà col·locar papereres a la zona escolar, al carrer tanqueta i al carrer de la Ribera. La regidora d’educació en prengué nota.

Passades les 20:30 hores, la sessió va acabar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d