Dissabte, setembre 30, 2023
AlgaidaPinapolíticaPressupostsRanda

Crònica del darrer plenari municipal de l’any 2017

plenari_21122017Penúltim dijous i darrer plenari de l’any. Amb el quòrum suficient, i amb la sala de plenaris gelada per la manca de calefacció, va començar la reunió amb l’aprovació de l’acta de la sessió de 9 de novembre de 2017.

La primera mesura fou l’aprovació de l’acta de recepció de les obres de dotació de serveis del carrer Alfabaguera d’Algaida corresponent a l’expedient número 40/2010. Després de la presentació dels diferents informes preceptius favorables dels diferents entitats i de l’arquitecte municipal, el plenari ha de ratificar l’acte de recepció que fou aprovada per unanimitat.

El Partit Polular ha fet una moció presentada pel Grup Popular envers l’aprovació del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) a Mallorca, instant al Consell de Mallorca a aprovar-lo de forma consensuada amb els municipis a través de la FELIB i amb un debat i presa d’acord amb els batles i batlesses de Mallorca. Mulet intervingué per dir que la informació ja va estar facilitada per part del Consell tant a la FELIB com a l’assemblea de Batles i Batlesses, i la batlessa Mulet va dir que no enten perquè se fa aquesta moció. En aquests mateixos dubtes, també es posiciona el representant de Més per Algaida. La moció fou denegada per 4 vots a favor i 9 en contra.

També es presenta una nova moció presentada pel Grup Popular envers la millora de la carretera Algaida-Llucmajor en la qual insta al Consell de Mallorca a executar-ne el projecte de millora l’any 2018. La batlessa Mulet diu que està d’acord amb la necessitat de la millora d’aquesta carretera, però veu dificil que se pugui executar aquest any 2018. Mulet digué que li consta que s’hi està fent feina i que estan pendents de l’aprovació per part de la Comissió de Medi Ambient. Tomeu Ballester es mostra amb la mateixa postura que Mulet i demana poder canviar la data d’execució per tal que tots els partits polítics s’hi puguin sumar. Oliver del PP no vol fer cap canvi a la moció. No obstant això, la moció fou aprovada per unanimitat.

Se va sotmetre al plenari l’aprovació del Reglament del mercat itinerant no sedentari denominat “DISSABTES DE PAM A PAM” per als municipis de Porreres, Algaida i Montuïri, que fou aprovat per unanimitat.

El pressupost municipal de 2018

La batlessa Maria Antònia Mulet exposà els grans números d’ingressos i despeses dels diferents capítols que conformaven el projecte de pressuposts municipal d’Algaida de l’any 2018. Estaven previstos uns ingressos de 3812430,02 euros, amb un increment dels ingressos per impostos directes, sobretot IBI, i una reducció per les taxes per la davallada de la taxa de fems.

El Partit Popular d’Algaida manifesta respecte d’aquest pressupost que el troba bastant continuista, que s han perdut 750.000 euros entre diferents subvencions, una per fora de termini. També se criticà al manca de consens.

També els representants de Més per Algaida, Pina i Randa es posicionaren en contra dels pressupostos municipals per la manca de consens mostrant-se d’acord en aquest punt amb el PP. També critiquen que no hi ha cap nova política nova en aquests pressuposts.

No s’aproven els pressuposts de l’Ajuntament d’Algaida per al 2018.

El pressupost municipal per a 2018 denegat per 6 vots a favor i 7  vots en contra. La batlessa Maria Antònia Mulet digué que amb la no aprovació dels pressupostos qui hi perd no és l’equip de govern sinó el poble perquè no es podran fer les inversions previstes. Els prepresentants de PP i Més coincidren en afirmar que la no aprovació és responsabilitat de l’equip de govern.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver del PP demana pels decret 392 sobre l’Autoritzant i disposant el pagament de les costes judicials, PO 45/2013. La batlessa informa que es tracta d’un contenciós sobre un passatge particular. El jutjat ha donat la raó a l’Ajuntament respecte a la titularitat del passatge però no amb la forma d’executar-lo, i per tant s’haurà de tornar a tramitar aquesta reclamació. No obstant això, l’Ajuntament ha hagut de fer front a les despeses del contenciós.

Informació municipal.

La batlesa Maria Antònia Mulet va donar la següent informació municipal:

  • aquesta setmana han començat tres joves qualificats de tres perfils jurídic, informàtic i educatiu, i que els tres joves són d’Algaida.
  • Ha conclòs el curs sobre “Alfabetització informàtica: Informàtica i Internet”, per a persones desocupades, amb l’assistència de 8 alumnes.
  • La biblioteca rep el premi estatal “Bones Pràctiques” de Lectura Fàcil
  • Aquesta setmana han acabat les campanyes de Recollida d’aliments amb mes de 220 kilos i de juguetes amb regals per a 15 families amb infants.
  • La batlesa va informar que Algaida rebrà 395.111,40 euros dels excedents de l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell.
  • El proper dia 2, però amb data de 1 de gener de 2018, s’incorporarà la nova arquitecta municipal Maria Eugenia Oliver Herrero.
  • La batlessa vol agrair a Joana Trobat i Sebastiana Garcies que varen regalar una quència a l’Ajuntament i a Miquel Puigserver que va regalar un parell de xiques que han estat sembrades al cementeri d’Algaida.
  • Finalment que amb data d’ahir avui s’ha aprovat definitivament el Projecte de construcció de reformat variant Algaida.

Precs i preguntes

Només Rafel Oliver del PP va demanar per veure si es podien tapar els clots que amb les pluges s’han donat al parquing de sa serradora, cosa que la batlessa va prendre nota.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: